Súlyos visszaélések történnek Oroszországban a Tanúk sérelmére
2019. február 24. írta: t.csilla

Súlyos visszaélések történnek Oroszországban a Tanúk sérelmére

Ezen a blogon olyan írások jelennek meg olyan személyek közreműködésével, akik valódi és súlyos sérelmeket szenvedtek el a Tanúktól, vagy akiknek tudomásuk van arról, hogy a Tanúk hitnézete hozzájárul családok szétbomlásához, emberek megalázásához. Egyetlen jóérzésű ember sem helyeselheti az ilyen vallásos bigottságot. De vajon meddig kéne tolerálni ezt, mégpedig a vallás és szólás szabadságának égisze alatt?

A 2017-es betiltás híre megosztotta a volt tagokat, mivel sokan úgy érezték, hogy a Tanúk „azt aratták le, amit vetettek” vagyis ők maguk tehetnek a helyzetükről, mivel már régóta élnek vissza más emberek jogaival és sok rohadékság szárad a lelkükön. A baj ezzel csak az, hogy az orosz hatóságok nem igazságot szolgáltatnak, hanem előítéletet és gyűlöletet szítanak egy csoport ellen, akiknek fő tanainak egyike éppen a „a sátán világa [a világi hatóságok] kezétől jövő üldözöttségre” irányul. Miért gond ez? Legfőképpen azért, mert az üldözés elősegíti a csoportideológiát, vagyis megerősíti őket identitásukban, tehát pont az ellenkezőjét érhetik el annak, amit eredetileg akartak. Ilyen eredményre juthat az, aki „ajtóstúl ront be a házba”, mellőzi a szakértelmet, mert talán lenézi a korábbi tagokat, akik „olyan ostobák voltak, hogy bepalizták őket”, és semmi másról nem tesznek tanuságot, mint a saját mérhetetlen bunkóságukról és izomagyúságukról (mint oly sokszor a történelemben). De hát Oroszországtól azért olyan nagyon mást nem vártunk....

A The Independent cikke szerint egy Szergej nevű 41 éves férfit az otthonából vitték el: 

"Először szétfeszítették a lábaimat, majd lekötözték azokat, a kezeimet meg hátra. Elkezdték a vesém környékét ütni. Egy műanyag zacskót húztak a fejemre, amit a nyakam körül ragasztószalaggal lezártak, így nem kaptam levegőt.....Egy ponton, amíg ebbe a zacskóba lélegeztem, elektromos sokkot kezdtek alkalmazni."

Szergej, a közel 40 percig tartó kínzása ideje alatt végig arra gondolt, hogy soha nem adja fel a reményt ("ne add fel", Jehova Tanúi kongresszusi mantrája volt 2017-ben). Egy másik letartóztatott, a 39 éves Timotyej Zsukov ütéseket kapott a fejére, és hallotta egy barátja kétségbeesett üvöltözését a kínzásokra reagálva.

"Egy hetven év feletti hittársunk már az őt ért fenyegetésektől elájult. Végül elengedték, mert azt mondták, hogy nincs szükségük arra, hogy a vén kecske éppen most dobja fel a talpát."

- nyilatkozta a civilben ügyvéd Zsukov, aki nem értette, hogy miért támadnak meg törvénytisztelő állampolgárokat. Az áldozatokat képviselő ügyvéd, Csernyikov, így nyilatkozott:

“Elektromosságot vezettek a karjaikba, és a testük privát részeibe, miközben vizet öntöttek rájuk, hogy fokozzák a hatást.... majd megerőszakolással fenyegették meg őket, és megverték őket. A rendőrség kicsikarta azokat a vallomásokat, melyekre szüksége volt, de az eljárásaik a fasisztákéra hasonlított, olyanokra, amiket a koncentrációs táborokban alkalmaztak." 

Egy letartóztatott családapát a felmondólevele megírására kényszerítették. Igor Trifonov, aki már vagy 20 éve tűzoltóként dolgozott ezt nyilatkozta az újságnak:

"A három gyerekem azóta is egyfojtában sír, amióta a rendőrök ránktörték az ajtót. Most meg a munkámat is elveszítettem, de biztos vagyok abban, hogy Isten megmutatja a kiutat."

Milyen történések előzték meg az eseményeket melyek ideág fajultak?

2016-ban Oroszország tiltásokat vezetett be az aktív igehirdetésre vonatkozólag, ezzel egyidőben büntethetővé tették a vértátömlesztés megtagadását is. 2017-ben Jehova Tanúi betiltásra kerültek szélsőségesség vádjával, ezáltal csatlakoztak a már korábban szélsőségesnek nyilvánított csoportokhoz, mint pl ISIS és a neonácik. Ez utat nyitott egyúttal ahhoz, hogy a hatóságok behatoljanak a Tanúk tulajdonába, lefoglalják azokat (amiről a VT úgy véli, hogy beazonosították az északi királyt, amely bemegy a „szent helyre”, és erre az izgalomra vártak már régóta (az 50. percnél kezdődik)). Ekkortájt tartóztatták le Dennis Christensent, akit szélsőséges csoport szervezésért állítottak bíróság elé. 2019 januárjára megszületett az ítélet: 6 és fél év. Oroszország rögtön támogatóra talált a kínaiak személyében, akik állítólag egy szektaellenes weboldalról szedték az információikat (Edelman & Richardson, ICSA), mellyel végülis úgy tűnik, mintha a korábbi tagok és sértett családtagok által kezdeményezett „szektaellenes” szervezetek állnának az ilyen kegyetlen üldözések mögött. Bár biztos nem minden korábbi tag táplál kellemes érzéseket a Tanúk (és más hasonló destruktív csoportok) irányában, ami emberileg azért valahol érthető, de szeretném leszögezni, hogy én (és azt hiszem a többi blogger-szerkesztő társam nevében kijelenthetem) nem támogatok semmiféle erőszakot a Tanúk vagy bármely más csoport ellen. De még ha egyes korábbi tagok aktívan hozzá is járultak volna valahogyan a most kialakult helyzethez (ezt nem tudhatom), az orosz kormányzat embertelen bánásmódjára ez nem szolgálna sem kifogásként, sem mentségül. Az alábbi képernyőfotón látható, hogy a Tanúkat különféle terrorista csoportokkal vonták egy kalap alá:

betiltas_wikipedia.PNG

Kép forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_extremist_organisations_(Russia)

Felmerül a kérdés, hogy valóban jogos volt-e a Tanúk betiltása? Valóban szélsőségesek lennének? Igen, azok. Mégpedig sok vonatkozásban, hiszen valóban feláldozzák az életüket (és a saját gyermekeik életét is, ha úgy alakul) a vezetőik folyton változó tanításaira hivatkozva és azokat követve. Gyermekmolesztálókat rejtegetnek soraikban, megvédve őket a hatóságok eljárásaitól, ugyanakkor megalázó belső bíróságoknak teszik ki az áldozatokat. Közösségmegvonást alkalmaznak azon tagjaikkal szemben, akik talán semmi tényleges veszélyt nem jelentenek a közösségükre, csak nem értenek egyet a tanaikkal, és netán hangot adnak ezeknek. Azzal sem törődnek, ha családokat vernek szét ezzel, egyeseket öngyilkosságba kergetnek. Ezek azért elég szélsőséges és a társadalomra veszélyt jelentő tanok, bár nem hinném, hogy az ISIS-sel vagy a nácizmussal egy szinten lenne, de igen hasonló doktrinákról van szó.

A magam részéről teljesen egyetértek azzal, hogy a kormányzatoknak kellene tenniük az ilyen és hasonló szélsőséges csoportok ellen. Hogy mit, az már más kérdés. Semmiképpen nem azt, amit Oroszország vagy más hasonló elnyomó diktárokok tesznek vagy tettek a történelem során. Hogy miért? Mert ezek csak újabb dogmák kialakulását segítik elő a Tanúknál. Hitnézeteik szerint ugyanis ők attól igazak, hogy a „világ” üldözi őket, sőt a várva várt Armageddont is egy ún. nagy nyomorúság fogja megelőzni, melynek bevezető szakasza lesz az, amikor az „északi király” megtámadja a „szent helyet”, vagyis Isten igaz népét, vagyis őket. Az oroszországi üldözés hírére az amerikai vezetőség ujjonghat, ugyanis soha jobbkor nem jöhetett egy ilyen „üldözéshullám”, amikor már a végidőt sürgető éppen aktális dogmák mind „lejártak”, és a tagok létszámában stagnálás, sőt csökkenés állt be az utóbbi években. Ezzel fellendíthetik a szellemiséget, és mutogathatnak a mártírokra, ijesztgethetik a gyerekeket és a köreikben levő gyengébb idegrendszerűeket, akik közül sokan már most nyugtatókon élnek, így évekig ellátják őket szellemi üzemanyaggal, amely a dogmákhoz köti őket. Pontosan úgy, ahogyan a hitleri Németországban történő lilaháromszöges üldözéssel tették (Magyarországon, a Holokauszt múzeum még emléktáblát is állított az áldozatokért). A vezetőknek tehát jó az üldözés, a tanaiknak szintén jót tesz, az árat az egyszerű tagok fogják megfizetni (vagy már fizetik meg). Hiába vallatják őket a vezetőikről, a szervezetükről, ők ezekről mit sem tudnak, hiszen ők maguk is becsapottak, olyanok akik már eleve szellemi bántalmazásban részesülnek a vezetőiktől.

Amikor a Tanúk üldözöttségét hangsúlyozzák, azt általában kiragadják kontextusából. Nem történik említés tanításaikról, módszereikről – melyek éppen úgy lehetnek agresszívek – és arról sem, ahogyan a saját tagjaikkal bánnak, főleg azokkal, akik nem értenek velük egyet. De rögtön felmagasztalt áldozatokká válnak, ha történetesen ők maguk kerülnek terítékre! Ezt azért nem kéne táplálni azzal, hogy mártírokat csinálnak belőlük. Ráadásul a Tanúk azért sem tekinthetőek valódi mártíroknak, mivel nem saját maguk döntenek a „semlegesség” és egyéb kérdésekben. A történészek szeretik azt hangsúlyozni, hogy „lelkiismeretükre hallgatva” hozták meg bátor döntésüket (áldozták fel életüket vagy szenvedtek el kínzásokat). Talán a Tanúk maguk abban a hitben voltak, hogy ez az ő döntésük volt. Kétségtelenül a Tanúk áldozatai totalitárius rendszereknek, beleértve a despota kormányzatokat, és a saját bigott vezetőiket. Ezenkívül bizonyos mértékig áldozatai saját hülyeségüknek is, ezért sem kéne őket még tovább büntetni, és megerősíteni ezt az amúgy is destruktív gondolkodást. A történészeknek és a témával foglalkozó kutatóknak legöbbször fogalmuk sincsen a Tanúk (és más veszélyes csoportok) által alkalmazott manipulációról, és arról hogy nem létezik ezeknek a tagoknak a szó szoros értelmében vett saját lelkiismerete, hiszen a vezetők mindent megmondanak nekik, ellenvéleményük nem lehet, illetve ha mégis lenne, azt kőkeményen büntetik. Így „szabad akaratról” esetükben nem lehet szó a szó szoros értelmében, ebből kifolyólag valódi mártírok sem lehetnek. Ez valahogy kimarad a „legújabb és legmodernebb történetkutatás eredményeiből”, ami nem elég interdiszipliniáris ahhoz, hogy más területek kutatásait (szociológiai, pszichológia) is magába integrálja, így – közvetetten ugyan – de hozzájárul egy olyan fenomena fenntartásához, mely emberéleteket követelhet.

Ez elvezet a következő gondolathoz: mennyiben tekinthetők felelősnek a bántalmazott Tanúk azért, ami velük történik? Egyesek úgy vélik, hogy a Tanúk maguknak keresték a bajt azáltal, hogy megtűrték soraikban az erőszakot vagy egyetértettek az erőszak cselekvőivel (pl gyermekek bántalmazása, molesztálása, nők bántalmazása a főséget gyakorló férj által). Most csak az történik velük, amit ők tettek másokkal, nincs ebben semmi különös, mert amit vet az ember azt fogja aratni. Igen, ebben nyilván van valami, de ez rettentő könnyen átfordulhat egy áldozathibázhatásba, ami pedig sehova nem vezet. Amikor valaki az áldozat szerepébe kerül, az önigazolást vált ki belőle és a környezetéből is, ráadásul a nárcisztikus  manipulátorok imádnak az áldozat szerepben tetszelegni, még akkor is ha ők maguk „rúgnak bele” másokba, akik aztán visszaütnek. Hát még akkor, ha „ártatlanok”, mivel ők csak a vallásukat követték. Az orosz üldözéssel kapcsolatban pl nem hangsúlyozzák azokat a híreket, amikkel általában tele van a sajtó (no nem a magyar sajtó), ilyenek pl a gyermekmolesztálás, közösségmegvonás hatásai vagy a családon belüli erőszak témái. Ilyenkor előkerül a szabad vallásgyakorlat, emberi jogok és igaz is, ehhez mindenkinek joga van (még a nárcisztikusoknak is). Attól azonban, hogy létezik ilyen alapjog, még nem jelenti azt, hogy azzal csakis jól lehet élni: a Tanúk és bárki más szabadon választhat, de a következményekkel neki kell együtt élnie, és persze kötelességei is fakadnak abból, hogy élt a jogával (ez utóbbi rész gyakran elfelejtődik, mint általában....). Ilyen kötelesség lehet az, hogy éppen azok vannak a legjobb helyzetbe egy szekta belső ügyeinek feltárásában, akik eltöltöttek abban évtizedeket, netán felelős poziciót töltöttek be abban.

A saját szerény véleményem az, hogy a Tanúknak (vagy akárki bántalmazottnak) nincs semmi felelőssége az őket bántalmazó ember viselkedésében, mivel azért egyedül, csakis ő maga a bántalmazó felel, legyen az akár személy, akár kormányzat. Mindegy milyen őrültségben hisz, vagy milyen etika alapján éli életét, senki nem jogosult azt durva kegyetlenkedések formájában "visszafizetni" nekik. Az egyes korábbi tagok révén szóban és fizikalag megnyilvánuló erőszak is a saját kezeletlen gondjaikból fakad, nem pedig abból, amit velük tettek. Ráadásul, az orosz történetre visszatérve, a letartóztatott és megkínzott emberek nem követtek el semmi olyat, amiért az orosz hatóságok bánásmódja indokolt lenne (ha egyáltalán indokolt az ilyesmi bárkivel szemben is). Viszont – és ezzel nem leszek népszerű - teljes és 100%-os felelőssége van mindenkinek, így beleértve bármilyen áldozatot is, a saját életében, és abban, amilyen helyzetbe került az élete. Ezt ráadásul senkire nem háríthatja át, és senki más nem veheti le egy másik emberről, akármennyire is sajnálja. Így elméletileg bárki felismerheti – még egy bántalmazott állapotban is – hogy miben van, és megismerheti azokat a gondolati mintákat és döntések sorozatát, amivel belekerült abba a szituációba, megfogalmazhatja saját problémáit, segítséget kérhet és kikerülhet onnan, vagy tanulhat, hogy máskor elkerülje azt a helyzetet, amennyiben ez lehetséges. Azzal azonban, hogy zacskót húznak a fejére, és más módon kegyetlenkednek vele, nem valószínű, hogy gondolati ebbe az irányba fognak tendálni. Ráadásul a Tanúk számára az is egy extra nehezítő körülmény, hogy ideológiájuk elítéli a saját életükben való konstruktív részvételt, és abban a – mellesleg nagyon kényelmes – illúzióban élnek, hogy ők tehetetlenek, és minden segítség kívülről jön (ahogyan ezt az egyik meghurcolt egyén meg is jegyezte). Ez a gondolkodás a vezetőik felé történő vak engedelmességhez köti őket, így újból és újból szembe kell nézniük azokkal a problémákkal, melyeket éppen ezek az emberek kreálnak maguk körül. Vagyis ők, az egyszerű emberek fogják elvinni a balhét, ráadásul úgy, hogy az okát sem ismerik, így joggal hisznek a saját maguk ártatatlanságában. Igaz, arról nem tehetnek, hogy a vezetők aljasul kihasználják naivitásukat, meg arról sem, hogy a társadalmi környezet nincs felszerelkezve ennek a problémának kezelésére és erőszakban nyilvánul meg, de arról igen, hogy olyan életmódot és gondolkodást folytatnak, amivel kiadták életük irányítását a saját kezükből, és még akkor sem hajlandóak visszanyerni saját gondolkodásuk feletti hatalmat, amikor erre mindig okuk meglenne. Gondolhatná valaki, ha egy apának már a gyermekei testi épsége és szellemi jóléte a tét, akkor már csak elgondolkodik azon, hogy mégis minek teszi ki őket, de ez nem feltétlenül így működik. Ez baromira nehéz dolog, nem akarom ennek ellenkezőjét sugallni – amúgy nem hazabeszélek, mert én magam végigcsináltam, így van arról fogalmam, hogy mivel jár -, de ezért nem lehetetlenség. Így végül elmondható, hogy az is egy döntés, ha valaki lemond erről, és kiadja a kormányt a kezéből. Ez még akkor is egy döntés, ha erről nem tud, mert olyan ügyesen bemanipulálták (a gyerekek nyilván kivételek ezalól). Igen, a „tudatlanság” nem mentesít, csak érthetővé tesz, hogy egyesek miért követnek el bizonyos dolgokat, de rothadtul nem mentesít semmi alól (ellentétben a népszerű Tanú filozófiával „a tudatlanság idejét elnézi az Isten”). Igen, egy veszélyes csoporthoz becsatlakozni, veszélyekkel jár, amit a megkínzottak a saját bőrükön is megtapasztalhattak sajnálatos módon. 

Lehetséges-e egy Tanú ideológiából felébredni anélkül, hogy valaki külső információforrást használna fel? Igen lehet, vagyis elindulni lehet azon az úton, mely a felébredéshez vezethet. Azt tudni kell, hogy a Tanú ideológia – hasonlóan más veszélyes ideológiákhoz - rendkívül zárt, mivel a vezetők a tanításokon keresztül az élet minden területét messzemenően szabályozzák, leépítik az önálló képességeket és tiltják a korábbi tagokkal való mindennemű kapcsolattartást, vagyis elvágják tagjaikat attól, hogy felismerjék a saját helyzetüket, így könnyen mapipulálható állapotban tartják őket.

Ettől függetlenül elvileg lehetséges egy mélyen indoktrinált személy részére a saját gondolatmenet, csak nem tanácsos erről másokkal értekeznie. Bár korántsem akarom a Bibliát egyedüli és az abszulút igazság forrásaként feltüntetni (jóllehet, aki így gondolja joga van ehhez), de azért a Biblia maga tartalmaz olyan gondolatokat, melyekből ki lehet indulni. Ez a Tanúk rendelkezésére áll, ráadásul maguk a kiadványaik is tele vannak belső ellentmondásokkal, melyek egy figyelmes olvasó számára feltűnhetnek.

Ha valaki pl azt olvassa a Bibliában, hogy ’amit vet az ember, azt fogja aratni’, akkor amellett, hogy „áldozatként” tekint magára egy üldözött helyzetben (ami a népszerű magyarázat a csoport ideológiája szerint), más kérdés is megfogalmazódhat benne. „Vajon az erőszaknak milyen magvát vethettem el talán tudatlanul, ami ahhoz vezetett, hogy erőszak-„termést” aratok most?” Ezt a fajta gondolkodást ugyan nem támogatja maga az ideológia (az önvádat viszont igen), de egyénileg egy szektába indoktrinált személy megteheti, mert megtiltva nincsen neki, hogy mire gondolhat magában. Függ persze az egyes egyének szellemi érettségétől és emberi alázat is kell hozzá. Na meg súlyos személyiségzavarok (nárcisztikus, antiszociális stb) és a „mindig más a felelős a bajaimért” mentalitás sem éppen segítik elő ezt a fajta önrefelexiót (míg az önsajnálatot azt igen). A lehetőség azonban mindenkinek adott. A teljesebb tudatosodás érdekében természetesen meg kell ismerni a csoportja háttértörténetét, a rajta (és általa) alkalmazott manipulációs technikákat, de ahhoz is el kell jutni valahogy, hogy egyáltalán valaki hajlandó legyen erről újabb ismereteket befogadni. Ezért gondolom azt, hogy mindenki felelős a saját élete alakulásáért, és ezt egy szektatag nem háríthatja át senkire, még a vezetőire sem. 

Mi lehetne tehát a megoldás? Mit lehetne tenni az ilyen társadalomra veszélyes csoportokkal, és ideológiák képviselőivel? Talán nem kéne az ilyen csoportokat adókedvezményekkel vagy államilag elismert státuszokkal (egyházi, jótékonysági szervezet stb) díjazni. Felelőssé is lehetne tenni azokért a tanaikért, melyek törvénytelenek (pl bűncselekmények eltitkolása a hatóságok elől). Persze ehhez előbb meg kéne tudni ezeket, és képzeld ezt ők nem fogják elmondani önként! Nem olyan egyszerű ezt felgöngyölni, többek között sok olvasást is magában foglal annak kiderítése, hogy miért destruktív egy-egy tan. Plusz, nem kell mindent elhinni sem, amit mondanak, vagyis nem kell benyalni a csili-vili propagandát, hanem a mélyére járni, kutatásokat folytatni a témában, érintve mind a jelenlegi, mind a korábbi tagok tapasztalatait. Természetesen ehhez technikákra van szükség, mert a jelenlegi tagok egy indoktrinált tudatállapotban értékelik ki a velük történteket (hogy mit jelent ez, csak rá kell nézni az Oroszországban letartóztatott és elítélt Dennis Christensen arcára, lásd képet alább), a volt tagok pedig súlyos lelki és személyiségbeli sérülésektől szenvedhetnek, épp a szektában eltöltött idő következményeiként.

dennis.jpg

Dennis Christensen, Oroszországban élő dán származású Tanú, amikor megtudta az ítéletét

Kép forrás: https://www.theguardian.com/world/2019/feb/06/jehovahs-witness-jailed-for-six-years-in-russia-in-crackdown

Ha nem léteznek rehabilitációs programok a bántalmazott egyének számára, melyek segítségével ki lehetne lépni az áldozattudatból és a tanult tehetetlenségből (amit a Jehova Tanúinál pl istenbe vetett bizalomként értelmeznek), akkor nem igazán lehet a veszélyes csoportokra vonatkozó információt megszerezni. Így marad a tudatlanság, az ítélkezés meg az erőszak, így az ördögi kör bezárul: pont azt fogják megerősíteni, ami ellen harcolnak.

A legofiguráktól rettegő szervezet nagyon bátor tud lenni, ha üldözéseket kell kiállniuk (akkor meg különösen, ha nem róluk van szó), pedig számtalan más mód létezik arra, hogy tele legyen a gatyájuk, ha valakinek - joggal - nem tetszenek a tanaik. Az orosz kormány kegyetlenkedései csak arra jók leginkább, hogy magukat járassák le - mivel azért csak megszegik az egyetemes emberi jogokat (na nem mintha ettől nagyon meghatódtak volna eddig) - és majd a Tanúk megint ünnepelhetik "emberjogi" győzelmeiket, mintha ők a vallás- és szólásszabadságnak valamiféle élharcosai lennének. Tehát mindkét esetben csak egy eltorzult képet kaphat a "közönség", és pont ez a céljuk, ennek a "hamis" képnek a fenntartása, legyen az pozitív vagy akár negatív. A figyelem mindkét esetben rájuk terelődik - persze anélkül, hogy bármi érdemlegeset is meg lehetne tudni róluk.

A betiltás azért is értelmetlen, mert sokkal nehezebben jönnek felszínre egy ilyen csoporttal kapcsolatos kétes infók, mivel ha tegyük fel egy volt tag meg akarná ezeket osztani, akkor bajba keveri a családját, így inkább tartózkodni fog ettől. Ráadásul minden tiltott dolog felértékelődik, és sokkal vonzóbbá válik csupán attól a ténytől, hogy ha valami nem engedélyezett.   

 

További források:

https://www.youtube.com/watch?v=mwVBgyK0LTQ

https://www.youtube.com/watch?v=hP5_eO7KehU

 

  

A bejegyzés trackback címe:

https://blogjt.blog.hu/api/trackback/id/tr9414645585

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Beci1667 2019.02.24. 13:08:21

Az "üldözést" magam is embertelennek, feleslegesnek, és halva születettnek látom, pont azért ami a cikkben van. Viszont a vezetőtestület hozzáállása is több ponton tisztességtelen. A közösség tájékoztatásában eddig még sosem jelent meg az üldözést kiváltó ok, vagy az, hogy miért tekinti a kormányzat Jehova Tanúit szélsőségesnek. Sosem írtak arról, hogy az Egyházat élet és családellenesnek tartják, és nyilván azért nem publikáltak erről, mert nem lenne kívánatos, ha a tagság sokat gondolkodna ezen. Olvastam a tanúk honlapján egy cikket, aminek a nagybetűs fejléce ez volt: OROSZORSZÁGBAN BETILTOTTÁK A BIBLIÁT! A valóság az volt, hogy a bíróság hiányolta a vezetőtestület képesítéseit és jogosultságait egy bibliafordítás elkészítésére, és az Új-Világ fordítást egyszerűen a szervezet egyik kiadványnak minősítette, és ezen a címen tiltotta be. Természetesen bármelyik más fordítást szabadon használhatja bárki. Ez is egy példa a közösség félre tájékoztatására. Mindezzel együtt emberként nagyon sajnálom a Tanúkat, akik most úgy vélik, hogy ezt feltétlenül el kell szenvedniük, mert különben kiesnek az isteni kegyelemből. Oroszországról pedig mindenki tudja, hogy nem egy szike, hanem egy bárd. Így intézik a dolgaikat.....

Igazság Kereső 2019.02.24. 23:38:55

Mint ahogy egy másik blogon is írtam: Hogy igaz-e nem tudom. Talán igen, talán nem. A Szervezettől (mint korábban kiderült) sem áll távol a hazudozás! Viszont az orosz kormánytól és a hatóságoktól sem állnak távol a kínzások, merényletek, maffia módszerek és egyeb enyhén szólva túlkapások! Mindenki,aki a hatalmi rendszer ellen működik, az az erőszak bármely formájával szembe találhatja magát, lásd a Malaviban történteket, ezek tények! Nem tudom eldönteni,hogy ki mond igazat. Nem helyes hazugság árán az áldozat szerepében tetszelegni. Ugyanakkor elítélem az erőszak és a hatalmi visszaélés minden formáját!

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2019.02.25. 05:52:52

@Igazság Kereső: Igen, felmerült a történetek megbízhatóságának kérdése. A forrásoknál megjelölt videók egyikében erre ki is tér aki az összefoglalót készítette (mentally diseased), ugyanis a szervezet képviselőnek kijelentéseiben nem igazán bízhatunk meg (ahogy tudjuk). A The Independent, ahol a cikk megjelent, egyenesen az áldozatokat kérdezte meg, és az számomra megbízható forrásnak tűnik. Amúgy a jw.org angol oldalán is megjelent egy cikk (a magyaron nem találtam meg), ami kb ugyanazt írja le, mint a The Independent:
www.jw.org/en/news/jw/region/russia/Jehovahs-Witnesses-Tortured-in-Surgut-Russia/
Így talán az áldozatok beszámolóit nincs okunk megkérdőjelezni.

Szerintem ezen a területen nem az a gond, hogy esetleg kitalálnak olyasmiket, amik nem történtek meg, hanem a csúsztatás inkább abban van, ahogyan interpretálják a dolgokat, és a saját szerepüket a történtekben. A Tanúk mindig valami nagyon ésszerű, együttműködő képet akarnak magukról kialakítani, akiknek csak annyi a kikötésük, hogy "ragaszkodni akarnak a vallásukhoz". Emögött az álarc mögött pedig egy erőszakos, "akkor is az lesz, ahogy én akarom", megegyezésre nem hajlandó, kökemény manipulátor áll, amely/aki a mézes-mázos álarc mögött valójában annak a világnak a pusztulását várja, amely előtt ő jó színben akar feltűnni.
A szervezet abban jó különösen - amellett, hogy szerintem sok kitalált történet is lehet a "buzdító" tapasztalataik között -, hogy mindenkinek azt mondja, amit hallani akar, így az információ adagolásával, illetve visszatartásával bűvészkedik (amúgy Hitler is ilyen módszert alkalmazott annak érdekében, hogy borzalmas nézetei számára támogatókat szerezzen).

Amúgy nyilván az oroszokra is ráfér az, hogy valaki feltárja a dolgaikat, amit ugyan eddig is mindenki tudhatott és sejthetett, de most legalább valami konkrétum is kiderült. Annak örülök, hogy a Tanúk megszállott "emberjogi" harcossága legalább erre hasznos lehet. Kár, hogy erre éppen olyan emberek vannak prédául odadobva, akik pont nem tehetnek semmiről.

Ezért írtam, hogy veszélyes dolog Tanúnak lenni, mert nekik ebben igazán nincs választásuk, hogy akarnak-e a hatalmi rendszerrel szembe működni vagy sem, mert ha felülről ezt az utasítást kapják, hogy márpedig a "keresztényeknek" ki kell tartaniuk - ahogyan ezt a német és malawi testvéreknek (és még sokak másoknak) is megmondták anno - akkor kénytelenek "mártírokká" válni, mert ha nem teszik, akkor kizárják őket, és megvonják tőlük a közösséget. Ez éppen annyira "önkentés döntés", mint az, amikor az emberkereskedők prostitucióra vagy koldulásra kényszerítenek olyanokat, akiket fogvaejtenek.
Az elítélt Dennis testvér arcán épp egy "vértanúság" ül ki, mintha ő élvezné azt a helyzetet, amivel a figyelem központjába került. Lehetnek ilyenek is, akiknek ez "jó" valamiért. Nyilván az eféle mazochizmus is táplálkozik valamiből, de nem hinném, hogy a legtöbb testvért ilyesmi vezérelné. Inkább csak nincsenek tisztában a szervezet történelmével és velük szemben alkalmazott manipuláció természetével, így azt hiszik, hogy az az "isten akarata" számukra, ami a szervezettől jön.

M.Noémi 2019.02.25. 08:22:31

@Beci1667: ez az, amit írsz, hogy a bírósági vádban szereplő okokat, bizonyítékokat miért nem osztja meg a társulat? Hogy miért tekintik szélsőségesnek a jt-ket? Hihetetlen, hogy ennyi millió ember megelegszik azzal, hogy betiltották őket, de annak kiváltó okával nem foglalkoznak.

M.Noémi 2019.02.25. 08:29:51

@t.csilla: pont ez jutott nekem is eszembe, ahogy a Christensen testvérről készült képeket néztem, hogy jól esik neki ez a fajta népszerűség, sőt ugye mostanság arra kapnak buzdítast a testvérek, hogy név szerint imádkozzanak a bebörtönzött testvéreikért. Érdekes lehet megvizsgalni ennek a jelenségnek a pszichológiáját. A betiltás tényleg a tanúk malmára hajtja a vizet.....nagyobb belső összetartás.....meg "menő", hogy az egész világ tanú társadalma értem imádkozik.....

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2019.02.25. 08:41:17

@M.Noémi: Nem csak a szervezet, hanem a média is elég szűkszavú volt az okokat illetően. Sok írás megjelent ebben a témában akkoriban, de nekem homályosaknak tűntek azok is:
blogjt.blog.hu/2018/09/03/harom_jehova_tanujat_bortonoztek_be_az_oroszorszagi_kamcsatka_felszigeten

A Tanúk gondolom azért sem foglalkoznak a kiváltó okokkal túlságosan, mert hát ők pont erre vártak. Az utóbbi évek agymosásai, a bunkervideó-sorozat, a "ne add fel" szlogen, meg az északi királyos próféciák felmelegítése mind-mind erre készítette fel őket, hogy pont őket a "szent népet" fogják megtámadni sátán hordái, pedig ők is nem tettek semmit! (az átlagos tag ugye nincs tisztában a disznóságokkal, a gyermekmolesztálások rejtegetésével meg stb, mondjuk ez az oroszokat sem izgathatta túlságosan, mert tudtommal csak a vérkérdésen voltak fennakadva) Ez az "ok nélküli" támadás beleillik abba, amibe hisznek (vagyis, amivel beetették őket). Ráadásul teljesen ráhagyatkoznak a vezetőikre, mint egy gyerek a szüleire (egyébként ezt a példát meg is említik az egyik legújabb közgyűlésen a jw-tévében), így azt hiszik, hogy ők kézben tartják az ügyeket, na meg majd Jehova megvédi őket.

Mondjuk az orosz hatóságok ugyanilyen nagyfiúk lennének, amikor fegyveres terrorista szervezeteket kell "leleplezniük"? Mert a Tanúknál tudhatják, hogy asszonyok, gyerekek, idősek, meg néhány jámbor férfi fogja őket várni, akik nem fognak velük harcolni vagy ellenkezni.

Beci1667 2019.02.25. 10:44:59

Még tanú voltam, amikor a Szervezet elindította a levélkampányt, és a mi gyülekezetünkben is szorgalmazni kellett a dolgot, minden lojális vénnek. Nem igazán értettem a célját az egésznek. Úgy gondoltam, hogy egy bíró, vagy egy ügyész szemszögéből nézve a dolgokat kifejezetten sértő, ha egy vallásszervezet több százezer levéllel kívánja emlékeztetni és figyelmeztetni őt arra, hogy munkáját becsületesen és kellő alapossággal végezze, mert bármit is gondol, jó, és ártatlan embereket akarnak elítélni. Azt hiszem pont ellenkező lett a hatás a vártnál, vagy a célhoz képest. Azt sem értettem, hogy mi az értelme "leszőnyegbombázni" az orosz hivatalokat idegen nyelvű levelekkel, és őszintén szólva sosem hittem, hogy Putyin nyugtalanul hált volna az éjjel e sok sok aggódó írás miatt. A vezetőtestületet már akkor sem a ragyogó diplomáciai érzéke miatt szerettem....

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2019.02.25. 11:17:34

@Beci1667: Még Rutherford idejében Hitlernek is az agyára mentek ezzel a levélírással. Az sem kizárt, hogy ezzel hívták ki maguk ellen, amiért ki akarta írtani őket (is). Utólag persze már könnyebben megérthető, hogy miért volt rossz ötlet levelekkel elárasztani a német diktátort, de hát azért a történelemből nem ártana néha tanulságokat is levonni. Persze úgy nehéz, ha jó részét eltitkolják...Na meg hát a szeretett vezértől, Rutherfordtól, akit maga Isten választott ki a munkára 1919-ben, nem származhatott ostoba döntés....:)

Az egész annyira tűnik "bölcsnek", mintha egy mérges kutya elé valaki odaállna és elkezdené bosszantgatni. Mi fog történni, ha a kutya elszabadul a láncról? Nem kell túl nagy képzelőerő hozzá. Aztán persze lehet az emberi jogokra, meg az ártatlanságra apellálni, meg mi nem csináltunk semmit, nem is értjük miért támadnak minket érvek mögé bújni. És persze, hogy a erőszakos ember felelős a tettéért (mintha ezt a felelősséget oly sokan felvállalták volna eddig...:)), de hát magyarázd meg neki. Egy kutyával hamarabb boldogulnál valószínűleg, mint egy veszélyes emberrel.
De hol van a "bölcsesség" a VT és a Tanúk részéről, amikor kiteszik magukat és gyerekeiket ilyen élményeknek, csak azért, hogy "beteljesedjenek" a próféciáik, és ettől kevésbé érezzék magukat megvezetve? Az emberek azt hiszik, hogy a "szabad akaratukból" kifolyólag bármit megtehetnek, mégpedig következmények nélkül. Majd a "sátán világa" ( a demokratikus jogrend képviselői) kiharcolják nekik a jogaikat, ők meg köszönik szépen. Majd legközelebb gondolnak rájuk, amikor diszkriminálják saját tagjaikat, meg bántalmazzák a gyerekeket, vagy egyetértenek a bántalmazókkal, mert hát azok "tökéletlen emberek".

Vannak emberek, akiket nagyon nem érdekli a másik szabad akarata, meg ilyen ballibes dolgok. Őket nevezik diktátoroknak. Ezt azért meg kéne tudni ítélni egy felnőtt embernek. De a szervezet nem fogja a pszichopátia ismertetőjeleit felsorolni a híveinek, mert a tagok még beazonosítanák ....őket magukat...
Sokkal egyszerűbb a "sátáni világ" meg mi vagyunk "isten igaz népe" szólamokkal vakítani a népet, bibliaibbnak is tűnik, igaz sok mindenre nem jó, de arra mindenképpen, hogy önbeteljesítő prófáciává váljon a VT agymenései számára: aki követi a tagokat, arra valóban egy nagy nyomorúság fog következni valamilyen formában. Azért a tanokkal semmi baj nincsen, minden tanács jó...csak hát az a sátáni gonosz világ.....

M.Noémi 2019.02.25. 12:46:24

@Beci1667: hát a levélkampány az tényleg röhejes volt. Akkor még fél lábbal én is jt voltam. Persze majd Putyint a számára full idegen nyelven írt prédikálólevelek meghatják.....pont az ellenkezkezőjét váltotta ez ki. Meg hát így isten tudja hány ezer jt lett célpont, mivel kiadták magukat. No diplomáciai érzék!

Igazság Kereső 2019.02.25. 16:25:30

@Beci1667: Engem egy Testvérnő akkoriban tiltott a Facebook-on,mert azt mertem írni,hogy a VT nem egyenlő Jehovával,az ő szavuk nem isten szava, és hogy nem kérte Jehova,hogy küldjünk bármit is. Mert szerintük bármi amit a VT közöl, Isten szavának kell tekinteni. Mert ezzel etették be a "népet"! Bármilyen ésszerűtlen közlésük is lesz a közel jövőben, azt készségesen teljesíteni kell, mert ezen múlik majd a megmentés! Ezen még apám is felhördült,aki még tényleg buzgó. Habár, vannak nála jelek a kételkedésre, azok miatt,amiket megosztottam vele a Szervezetről. Tehát, nem volt értelmetlen elültetni a "magot"! :)

Beci1667 2019.02.26. 12:58:32

Én nagyon nagy körültekintéssel ingatnám meg bárkinek is a hitét a szervezetben, mert igen sokkoló tud lenni. Teljesen kiszámíthatatlan az érzelmi válasz, amikor valaki rájön, hogy akikben bíztak, azok félrevezették és kihasználták! Csak akkor érdemes mindezt leleplezni, ha tudunk valamit a vezetőtestület és a Szervezet helyett adni. Például, ha tisztában vagyunk a Krisztushoz vezető lépésekkel, és az Istennel ápolható családi kapcsolattal. De még akkor is nagyon óvatosan, és fokozatosan.... Talán nem is hinnénk mekkora felelősséget veszünk magunkra, amikor valakit megfosztunk attól a valamitől, amire nem csak a hite, hanem az egész élete és jövőképe felépül!

Igazság Kereső 2019.02.26. 16:56:56

@Beci1667: Igen tudom. Magam is érzem,mert még hivatalosan Tanú vagyok,hogy mekkora érzelmi megterhelés mimdezzel szembe nézni! Mindenki másképp viseli,van aki akár öngyilkosságot is kész elkövetni. Teljesen érthető, az addigi, több évtized az életedből a levegőbe ment el,a semmiért, miközben akkor azt hitted az a mindened! Ez több,mint sokkoló sokak számára! Még én sem tudom merre menjek, pedig már lassan 2 éve,hogy elkezdtem kutatni, és megtudtam az igazságot az "igazságról"! Mentem minden féle, sok filozófiai gondolkodást kutattam, megismertem más vallásokat-nem csak keresztényt. Az,hogy Isten létezik, számomra nem kérdés! Csak az Istenképem,a világképem mennyire közelíti meg a valóságot, na az nem mindegy. És úgy érzem, még mindig nem találtam biztos pontot. Talán sosem fogok...

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2019.02.26. 18:58:44

@Beci1667:

"Én nagyon nagy körültekintéssel ingatnám meg bárkinek is a hitét a szervezetben, mert igen sokkoló tud lenni."
Igen, ez egy felelősség, de ezért nem kell senkinek sem a hitét megingatni. Azok, akik a Jehova Tanúihoz vagy más hasonló kontrolláló szervezetekhez tartoznak önmagukat kell felhatalmazniuk arra, hogy meg akarják nézni, hogy miben vannak benne. Ha erre már nyitottak, akkor információt kaphatnak a blogokon, és ennyi ennek a célja. Ezért nem kell prozelitálni a Tanúk és mások irányába (és amúgy prozelitálni egyébként sem, mert az egy dolog, hogy valaki hisz valamiben ő maga, és az egy másik, hogy másokat akar átkonvertálni az ő hitére). Mindenki a maga hite által tud meggyógyulni. Ha az "rossz", akkor azt neki kell felismernie, nem attól, hogy valaki jobbat mutat neki.

"Teljesen kiszámíthatatlan az érzelmi válasz, amikor valaki rájön, hogy akikben bíztak, azok félrevezették és kihasználták!"
Ez valós gond, de egyáltalán nem olyan dolog, amivel egy felnőtt ember ne tudna megküzdeni. Nem kell senki felett atyáskodni, mert nem vagyunk a szellemi vezetője senkinek. Ezen a blogon nincs tolerálva az eféle viselkedés, ezért is van a szabályzat. Ha valaki önállóan kutat és ő maga megy a kételyei után, az képes elviselni azt a fájdalmat, ami azzal jár, hogy felismeri a becsapottságát. Itt maximum együttérzést kaphat másoktól, de azt, hogy miben higyjen ezután, neki magának kell eldöntenie.

"Csak akkor érdemes mindezt leleplezni, ha tudunk valamit a vezetőtestület és a Szervezet helyett adni."
Nem csak akkor érdemes, mert nekünk, akik benne voltunk kötelességünk is feltárni azokat, amiket átéltünk a szektában. Ha ez valakinek nem tetszik, arra a fentebb leírtak vonatkoznak. Nem kell semmiféle dolgot biztosítani a "szervezet helyett", mert ezzel önmagunkat tennénk mások vezetőivé. Ha neked ilyen törekvéseid vannak, az a te dolgod, de ezen a blogon ez nincs tolerálva. Ennek oka egyszerű: a szektákból kifelé tartó embereknek vissza kell nyerniük a saját gondolkodásuk feletti uralmat, és nem egy másik "kapaszkodót" kell keresniük. Mindenki maga dönt a saját világnézetét illetően, de ezt akkor ajánlatos megtenni MUTÁN visszanyerte a saját élete feletti irányítást. Amíg ez nem történik meg, addig nem kell más vallásos manipulációkkal befolyásolni sérülékeny embereket. Ezt etikátlannak tartom, és ellentétes a blog szabályzatával. Megkérlek, hogy tartsd ezt tiszteletben! További térítési kisérleteket tartalmazó kommentjeid sajnos kénytelen leszek törölni.
Ha bármi kérdésed van, privátban keress meg.

Beci1667 2019.02.26. 19:42:34

@t.csilla: Megértettem a helyreigazítást, köszönöm! Engedd meg kérlek, hogy én is elmondjam a véleményemet. Ezt írod: "a szektákból kifelé tartó embereknek vissza kell nyerniük a saját gondolkodásuk feletti uralmat". Ezt megelőzően pedig nekem is és másnak meghatározod, hogy mi a kötelességünk: "mert nekünk, akik benne voltunk kötelességünk is feltárni azokat, amiket átéltünk a szektában." A célban egyet értek veled, de a módszerről másképp gondolkodok. Gondolkodj el kérlek ezen az ellentmondáson: miközben úgy véled mindenkinek uralkodnia kell a saját gondolkodásán, ezzel párhuzamosan te kívánod meghatározni azt, hogy mi a kötelességünk. A saját leírásod szellemében, kérlek engedd meg nekem, hogy uralva saját gondolataimat és életemet magam döntsem el, hogy mi a kötelességem. Másrészt hidd el Csilla kapaszkodókra szükség van. Neked is volt és van is! Ha valakit felállítasz egy székről, kínáld egy jobbal. Ettől nem leszel a szellemi vezetője senkinek. Ha kirúgod a széket alóla, aztán magára hagyod, valójában nem vagy emberségesebb azoknál, akik őt félrevezették. Látom törölted az Igazságkeresőnek írt válaszomat. Te vagy az admin, ha meg van rá a hatalmad, miért ne élnél vele? A válaszom segített volna valakinek aki kétségbe van esve, de mivel a segítségnyújtás módjával, sőt úgy látom a segítségnyújtás szellemiségével nem értesz egyet, ezért a blog szabályzatára hivatkozva olyan szektás demagógiát alkalmaztál, ami ellen éppen küzdesz ezen az oldalon. Úgy gondolom semmi sértő dolgot nem írtam neked ebben az írásban, ha mégis bánt valamelyik gondolatom, akkor elnézést kérek. A történtek után két dologra vagyok igazából kíváncsi: egyrészt mi a véleménye a blogon kommentelőknek a kettőnk véleménykülönbségéről, és hogy egyáltalán van e bátorságod az oldalon hagyni a válaszomat. Ha valóban "uralod a gondolataid" és a "saját életed felett ellenőrzést gyakorolsz", akkor nem törölsz, mivel vállalod magad és nem félsz mások véleményétől. Ha különb vagy azoknál, akik ellen küzdesz, akkor most lehetőséget adsz másoknak is, hogy leírják a véleményüket!

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2019.02.26. 19:51:07

@Igazság Kereső:
"És úgy érzem, még mindig nem találtam biztos pontot. Talán sosem fogok..."
Az a "biztos pont", amit az Őrtorony ajánlott, sajnos nem létezik (se ott, se máshol). Egyszerűbb megbarátkozni ezzel a ténnyel. Pont ez volt az egyik legnagyobb becsapás, hogy olyan dolgot próbáltak felépíteni, ami a valóságban légvár, így annak összeomlása elkerülhetetlen, és az ezzel járó csalódottság is.
Sajnos az öngyilkosság vagy egyéb önsorsrontás valós veszély, amire érdemes szaksezrű segítséget keresni és igénybevenni, ha valakiben ilyen gondolatok merülnek fel.

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2019.02.26. 19:58:16

@Beci1667:
A kötelességet nem én határozom meg, hanem az a szabad vallásgyakorlat JOGÁBÓL ered. A blog célja az információnyújtása. Ha az a célod, hogy vitákat gerjessz, ráadásul olyanokat, aminek semmi köze nincsen köze a témához (pl hogy mi a véleménye a többi kommentelőnek a kettőnk közötti véleménykülönbségről), akkor azt inkább tedd máshol (pl a saját oldaladon). Senki alól nem rúgjuk ki a széket, és azért nem is kell új hellyel kínálni sem másokat.
Nem arról van szó, hogy "másképpen gondolkodunk", az mág nem lenne baj. Arról van szó, hogy megszegted a szabályzatot, amit azért fektettünk le, hogy elkerüljük az ilyen parttalan vitákat, amit itt próbálsz bevezetni.

Beci1667 2019.02.26. 21:09:08

@t.csilla: Elhiszem, hogy sokan voltak, akik értelmetlen vitákat akartak generálni ezen az oldalon, és természetes, hogy ezek ellen tenni kell valamit. Nekem sem az volt a célom, hogy most mindenki foglaljon állást, és akkor ki van velem, ki ellenem...:) Sőt, jobb is ha senki nem reagál kettőnk "vitájára". Azonban ha valaki elmondja a véleményét egy helyzetről, az nem parttalan vitát támaszt. Csupán úgy láttam, hogy a nyilvánvalóan szükségszerű szabályok alkalmazása időnként ellentmondásokat okoz. "A kötelességet nem én határozom meg, hanem az a szabad vallásgyakorlat JOGÁBÓL ered." Azt viszont nekem kell eldöntenem, hogy egy jogommal kívánok e élni vagy nem. Ha kötelességem tájékoztatást adni a szektán belüli eseményekről, akkor kötelességem beszélni a szektán kívüliről is, amennyiben az esetemben megoldást hozott a problémára. Ez erkölcsi kérdés, nem kell hozzá sem jog sem szabály, sem törvény. Ez bennünk van, ettől vagyunk emberek. Ha valaki elmondja másnak, hogy egy bizonyos betegségben számára milyen diéta, vagy gyakorlat segített, azzal nem válik orvossá, főleg nem fogja uralni a másik életét. Inkább erkölcsi kötelességet teljesít, ugyanúgy, mint aki információt nyújt ezen az oldalon. Nagyon sajnálom, hogy törölted az Igazság Keresőnek adott válaszomat. Nem vagyok biztos benne, hogy igazságosan és következetesen van alkalmazva a moderálási szabályzat. Az első pont írja: "A konfliktusok kialakulásáért azok a felek felelnek elsősorban, akik között létrejött az adott helyzet, ezért ha személyeskedésbe torkollik egy kommentsorozat, vagy sehogyan sem kapcsolódik a bejegyzés témájához, akkor az érintettek fel lesznek kérve, hogy magánlevelezésben bonyolítsák le a beszélgetést." A törölt kommentben megadtam egy email címet, hogy ne itt folytassuk, de éppen a törlésed tette lehetetlenné e szabály alkalmazását. Más lehetőségünk nincs a kapcsolatra, mivel ismét csak a szabályzat lehetővé teszi az anonimitást. 2. pont írja: "Ha valaki megsértődik valamin, akkor azt meg kell indokolnia, hogy SZÁMÁRA miért volt sértő a kijelentés (nem azzal, hogy nem tetszik Jehovának és azért sért engem; vagy rosszt fényt vet a vallásomra és egyebek)." Én nem sértődtem meg semmin, amit írtál, de ez nem jelenti azt, hogy nem volt sértő. A saját elveid mentén a írásomat "etikátlannak", "térítési kísérletnek", és "vallási manipulációnak" minősítetted, mivel túlmentem az információnyújtás keretein és a véleményemet is hozzáfűztem, amint te is a cikkben. Nagyon tisztelem benned, hogy ezen a blogon küzdesz a szabad gondolkodásért, elítéled a kettős mércét, és a hatalommal való visszaélést. Remélem nem bántalak meg vele, ha azt javaslom, hogy alkalmazd mindezt magadra is.

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2019.02.26. 21:22:26

@Beci1667:
"Más lehetőségünk nincs a kapcsolatra, mivel ismét csak a szabályzat lehetővé teszi az anonimitást."
Ha rákattintasz a nicknévre, akkor feljön a kommentelő adatlapja, ahol van lehetőséged bárki számára üzenetet küldeni. Vagyis nem igaz, hogy nincs más lehetőség a kapcsolattartásra.
Sajnálom, hogy nem érted meg, hogy a hittérítés miért nincs tolerálva ezen az oldalon, és azt is kértem, hogy privát üzenetben keress meg, ha valamit nem értesz. Nem hinném, hogy nézeteltérés történt volna bárki között is, de én sértődésről sem tudok (hacsak te meg nem sértődtél azon, hogy vannak szabályok, amiket be kell tartani).
Többet nem tudok segíteni ebben.

keresemazutam 2019.02.27. 06:08:38

@Beci1667: @t.csilla:

Én kérés nélkül is akartam véleményt alkotni a kettőtök közti témáról! Olvastam Béci törölt kommentjét, amiben egyértelműen hangot adott a Jézusba vetett hit biblián alapuló (szerinte) nélkülözhetetlen fontosságáról, ami felfogható volt egy "megmondomatutit" újabb verziójának is, bár az egész élét egy "szerintem" szó közbeiktatásával teljesen el lehetett volna venni! Az egész beszélgetés azonban, ami jó hogy nem privátban zajlott (többeket érdekelhet, engem pl igen) nem volt érdektelen. Egy ilyen oldalon teljesen normális megosztani azt, hogy ki mire jutott az "igazság keresésében", ezt megtiltani szintén beszűkült gondolat. Amíg ezekről értelmes keretek közt, akár vita és/vagy érvelés van az részemről inkább kívánatos mint egy halott blog. Ha ezt a szabályzat nem engedi akkor esetleg módosítani lehet...Szerintem

Igazság Kereső 2019.02.27. 06:09:09

@t.csilla: Én nem látom,hogy bármi rosszat,vagy manipulatívat irt volna Beci. Amúgy kíváncsi lettem volna,mit válaszolt.

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2019.02.27. 06:29:53

@Igazság Kereső: @keresemazutam:
Természetesen nyugodtan kapcsolatbaléphettek a kommentelővel, ha kiváncsiak vagytok a válaszára. Ez a blog nem kíván felületet adni az ilyen vitáknak. A szabályzat nem véletlenül van úgy megírva, ahogy, mert már lejátszottuk párszor ezt a meccset, és csak sértődések és vérre menő viták melegágyául szolgált az ilyen eszmecsere. A blog sem a "Jézusba vetett hit alapvető fontossága", sem más világnézeti kérdésekben nem foglal állást.
Senkinek nincs megtiltva, hogy ébredező Tanúként megkérdezzen másokat, hogy mire jutottak az "igazság keresésében", erre számtalan más fórum létezik. Ha a blog témájában az érintetteknek nincs érdemben hozzászólnivalójuk, azzal nem lehet mit kezdeni. Sajnos a "vita és érvelés" egy bizonyos kultúrát kíván meg, amivel úgy tűnik a vallásos hittérítők nem rendelkeznek, még csak nem is értik, hogy mikor is mivel manipulálnak másokat, és hogy ez nem elemi joguk, amit a vallás- és szólásszabadság biztosít számukra. Ilyenje ugyanis másoknak is van, és ha olyan érvek kerülnek el, melyekkel nem tudnak mit kezdeni, akkor vallásos átkokat kezdenek el mások fejére szólni. A blog egy éppen ilyen vallásos csoport viselt dolgaival és visszásságaival foglalkozik, és azzal, hogy milyen súlyos károk származnak abból, ha ennek valaki teret enged az életében. Az lenne a képmutatás, ha a Tanúknál ezt kritizálnánk, itt meg ugyanúgy folytatnánk.
Ezért is döntöttünk anno a szabályzat bevezetése mellett.

Egyébként már felmerült ez a téma korábban is: blogjt.blog.hu/2018/01/12/a_vallasrol_valo_beszed

Igazság Kereső 2019.02.27. 14:53:09

@t.csilla: Az,hogy mit gondolok, még nem térítgetés,ha csupán megosztom,hogy (szerintem) merre lehetne tovabb menni,az csak személyes meglátás! Nem is kell mindig beszúrogatni a "szerintem" szót, ez úgyis magától érthetődő! Az,hogy valaki erőszakos a véleményét illetően, és "márpedig így van és kész" formában érvel ,az más, és az egyértelmüen látszik az adott kommemtből. Semmi ilyesmi nem történt! Hogy őszinte legyek,a kedvem elment a blogodtól,mert önkényeskedő, ellentmondást nem tűrő a hangulata!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2019.02.27. 20:58:18

@Igazság Kereső: >>úgy érzem, még mindig nem találtam biztos pontot<<

Ennek az lehet az oka, hogy a biztos pont nem olyan, mint amilyet szeretnél. Te nem biztos pontokat keresel, hanem olyat, ami biztosnak tűnik. Annyiban egyetértek a @t.csilla: -val , hogy "Az a "biztos pont", amit az Őrtorony ajánlott, sajnos nem létezik " A vallások pontosan ugyanazt a biztos pontot mutatják meg neked, mint az őrtorony. Ebből a szempontból @Beci1667: új biztos pontja sem jó, mert ugyanazt tartotta meg, amit eddig is, csak más lámpával világítja meg. Amiben nem értek egyet Csillával az az, de igenis vannak biztos pontok. De azoknak semmi köze az egyházak dogmáihoz. A vallásos tanítások csupán egy zárt rendszerben, a világtól izoláltan számítanak biztos pontnak. Ezért is omlanak össze oly könnyen

Igazság Kereső 2019.02.28. 06:15:03

@sefatias: "Te nem biztos pontokat keresel, hanem olyat, ami biztosnak tűnik." Nem! Én biztos pontokat keresek. De kérdés,mit tekinthetünk annak? Na meg,hogy lehet megtalálni,ha még annak sem tűnik...

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2019.02.28. 06:42:55

@sefatias:
Az egyetlen biztos pont a bizonytalanság, és akkor vagyunk "biztonságban", ha képesek és hajlandóak vagyunk ezt a tényt elfogadni. Ehhez pedig leginkább önmagunkban kell megtalálni azt a fajta biztonságot, ami nem könnyű. Főleg egy olyan személynek nem az, aki kihelyezte ezt a súlypontot önmagából akármilyen okok végett. Nekem ez a tapasztalatom, és ez senkinek sem könnyű, nekem sem az. Természetesen létezhetnek relatív biztos pontok, de ezek bármennyire stabilnak tűnnek, bármikor eltűnhetnek az életünkből (szeretett személy, család, vagyon stb).
A vallásnak nem az a célja, hogy biztos pontokat nyújtson, vagy egy olyan illúziót plántáljon vagy tápláljon egyénekben, ami nem létezik, hanem az, hogy vigaszt nyújtson akkor, ha a veszteség bekövetkezik. Amikor beérkezettség, igaz hit, isten terve meg hasonlók merülnek fel, akkor kilép ebből a vigasztnyújtó szerepből, és pont az ellenkezőjévé válik.
Pl egy gyászoló személy nem együttérzést kap vagy a vesztesége fölötti fájdalom átélésének lehetőségét, hanem a "feltámadás reményét" és esetleg azt, hogy nincs elég hite, ha nem a megfelelő módon gyászol, akkor az csak terhet rak rá. És mindezt azért, mert valakinek e "hitébe" vagy illúziójába nem illik bele az emberi fájdalom és megpróbálja a másikat is belekényszeríteni a saját gondolkodásába. Ez csak egy példa, de azért elég sokszor és sokféle területen megtörténik ez (pl depresszió, stb).
Amikor valaki veszteséget él meg - és akik elhagynak egy manipulatív szervezetet, azok ezt élnek meg -, rettentően kiszolgáltatttá válik az ilyen "biztos pontokra", hiszen majd hogy nem lábon lőtte magát azzal, hogy felismerte, hogy becsapták az egyházába. Ezzel elveszítette a saját világképét is, azt ami eddig őt úgy, ahogy össztartotta, megóvta a széteséstől. Úgy tűnik, hogy az egyetlen "biztos pont" az, hogy az illető maga becsapható, vagyis naív. Na, ebből már ki lehet indulni, és választhat, hogy továbbra is "valamit keres" (vagyis egy olyan valakit, aki megmondja neki a tutit, és ezzel csökkenti a saját fájdalomérzetét (a fájdalmát azt nem igazán, csak az érzetét)), vagy pedig a felnőtté válás útjára lép, és felelősséget vállal az életéért, és az abban történtekért. Ez utóbbi a nehezebb, ezért általában könnyebb az előbbire hajlani. Ebben ez a blog nem szeretne asszisztálni, mert pont abban lenne vétkes, amit "leleplezni" kíván. Természetesen a "szabad választásban" az is benne van, hogy valaki nem kíván felelősséget válallni az életéért, erre rengeteg lehetősége van az életben. Nem kell még ezt a felületet is egy ilyenné formálni azért, mert valakiknek "erre van igénye".

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2019.02.28. 07:09:15

@t.csilla: :) azt hittem idézet, mert az utolsó szó idézőjelben van. Azt hittem az egész abban van. Ezeket olvastad?

sefatias.blog.hu/2014/05/12/a_bizonytalansag_teologiaja_1_resz

sefatias.blog.hu/2014/07/03/a_bizonytalansag_teologiaja_2_resz

sefatias.blog.hu/2016/07/09/bizonytalansag_teologiaja_3_resz

Gyakorlatilag te is ezt , vagy hasonlót fogalmaztál meg

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2019.02.28. 07:49:23

@sefatias: Nem, nem láttam eddig ezeket, de szuperek.
"Tehát akár egy vallás híveként éled az életed, akár önállóan, a saját fejed után menve, egy dologban biztos lehetsz: a bizonytalanságban. Mindenki, aki azt mondja, hogy teljesen érti, pontosan tudja az Istennel kapcsolatos dolgokat, az hazudik. Szerintem tőlük tartani kell. Belőlük kerülnek ki a szektaalapítók, a másokat elnyomó és kihasználó vallásvezérek."

Látod, ez az amit felháborítónak tartok ebben az incidensben (is). Léteznek olyan felületek, fórumok, ahol ezekről végtelenségig lehet pro és kontra vitázni (és te még élvezed is az ilyen diskurzusokat :)). Nincs ezzel semmi baj.
Tehát, akik ilyen témákról akarnak másokkal vitatkozni, azoknak VAN erre lehetősége. Akkor miért is milyen jogon akarják itt ezt bevezetni, jóllehet világosan le vannak fektetve a szabályok? Más szavakkal: miért akarják rám kényszeríteni azt, hogy én foglalkozzak ezekkel a témákkal (adminkodjak, moderáljam stb), amikor én ezt nem akarom. Idejönnek térítgetni, vagy "útmutatást" kérni, jóllehet a tényeken alapuló leírt információhoz hozzászólni nem tudnak, mert vagy el sem olvasták, vagy fel sem fogják, de azért őket kell sajnálni, akiket "félrevezettek". Fel sem merül bennük, hogy ez egy erőszak, amit tesznek, és nekik a tudatlanságukban, naivitásukban éppen annyi felelősségük van. Már említettem korábban a dohányzást, mint példát: ha valahol nem lehet dohányozni, ott nem kell rágyújtani. Ennyi. Úgy tűnik, ezt sok dohányosnak nehéz felfognia, hogy a kilélegzett füst nem a magánügye, és azt nem kényszerítheti rá a környezetére. hasonlóan a vallásos térítőkhöz, akik szintén emberi jogaikra, szólásszabadságukra hivatkoznak, miközben lábbal tapossák másokét.

Ebben a fenti esetben az történt, hogy kint van a dohányzást tiltó tábla, az illető rágyújt, én szólok, és persze ki a hibás ezért? Én! Hát ki más lenne?! Minek vannak a szabályok? Hát persze, minek is vannak? Mert egyesek önmaguktól nem értik meg, hogy nem rontunk be az ajtókon, és ha ehhez voltak szoktatva, akkor erről le kéne szokni, mert ez a mentalitás jogsértésekhez vezetett. De azért csak folytatjuk, mert hát minket nem lehet megbántani, mert akkor nagyon sajnáljuk magunkat, de mi azért letaposhatunk másokat! Mintha neki joga lenne bárhol bármit csinálni, rá nem vonatkoznak semmilyen szabályok, ő bárhova beronthat és a többiek fogják be a szájukat. Ez pedig egy tipikus nárcisztikus vonás, vallásos mázba becsomagolva.
Ezek csak arra utalnak, hogy aki elhagyta a szektát, baromira belemélyedt abba, hogy keressen magának egy másik mankót, de egyáltalán nem tekintett önmagára, hogy vajon neki milyen emberi vonásai, személyiségzavara van, ami belevitte őt egy ilyen manipulatív csoportba. Ez természetesen az ő magánügye, de azért ne nézzenek már engem se madárnak!
Nagyon furcsán hangzik, de ez a téma valahogy szorosan kapcsolódik a cikkben leírtakhoz és talán nem is véletlen, hogy itt jött fel. Van valami összefüggés az áldozattá válás, a kiszolgáltatott helyzet és az erőszakos manipuláció között. Nagyon nem mindegy, hogy valaki kiszolgáltatott helyzetbe kerül, vagy kifejezett erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy abban megmaradjon. Jó, jó a "boldog tudatlanság" vissza lehet azt sírni, de sajnos a folyamat irreverzibilis, és én nem szeretném ennek ellenkezőjét sugallni. Én magam örülök, hogy felébredtem, az életem bizonyos szempontból sokkal nehezebb lett emiatt, de ez a blog az "ébrdező" vagy azon az úton járó Tanúknak szól, nem pedig azoknak, akik még aludni szeretnének.

M.Noémi 2019.02.28. 07:53:00

Sziasztok! Látom, nagyon intenzívek a vélemények. Én 2 éve jöttem ki a gyülekezetből. Úgy vélem, hogy nem kell megmondani senkinek sem, hogy mit csináljon, illetve nem kell valami mást biztosítani egy szektábol kijövő személynek. Pont hogy az illetőnek magának kell újra összeraknia az életét és hitét. Pont az a jó ezen a blogon, hogy olyan informaciót olvashat egy ilyen személy, ami megerősíti, hogy jó, hogy otthagyta a tanúkat, vagy segít neki, hogy ki tudjon lépni. Nem kell más tanításról gondoskodni.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2019.02.28. 13:42:23

@t.csilla: >>ez az amit felháborítónak tartok ebben az incidensben (is)<<

Nem igazán értem, hogy ebben mi felháborító. Ez egy szekta károsultakkal foglalkozó blog. Nem csoda, hogy szekta károsultak jönnek ide. Az pedig azzal jár, hogy mindenki azt adja ki, ami benne van. Az pedig sokmindentől függ.

>>Léteznek olyan felületek, fórumok, ahol ezekről végtelenségig lehet pro és kontra vitázni<<

Valóban léteznek, De egy exjt számára nagyobb biztonságot jelent a saját közegében vitázni, ahol abban bízhat, hogy megértik. Én például teljesen megértem a Bélát. Én is voltam azon a szinten. Bár én már akkor is óvakodtam az abszolút igazságoktól. Még a sajátjaimtól is.

>>és te még élvezed is az ilyen diskurzusokat :)).<<

Valóban élvezem. De csak addig, amíg valami hasznot látok benne. És ezekbe a vitákba sok esetbe azért megyek bele, hogy lássam milyen módon csavarodik az emberek agya. Mert a vita végkimenetelét már az elején látom.

>>miért akarják rám kényszeríteni azt, hogy én foglalkozzak ezekkel a témákkal (adminkodjak, moderáljam stb), amikor én ezt nem akarom. <<

Nem rád kényszerítik. Ez egy ilyen felület. Ha vallással foglalkozol, akkor azon semmi csodálkozni való nincs, hogy a blog látogatói is vallással foglalkoznak. Az adminkodást és a moderálást te választottad. Senki sem kérte tőled. Szóval ezt csak magadnak köszönheted. Nálam semmilyen moderálás nincs. És mégis elkerülték a blogomat a trollok. A nickkaméleon se bírta. Szerintem ez az előmoderálás is tök felesleges plusz munka, ami ráadásul azt öli meg, amire a legjobban szükség van itt: a beszélgetést.

>>Idejönnek térítgetni, vagy "útmutatást" kérni, jóllehet a tényeken alapuló leírt információhoz hozzászólni nem tudnak,<<

Az ember nem feltétlenül térít. Sokszor egyszerűen csak a hitéről beszél. De ha térít is, az se baj. Azért nem szabad megölni a beszélgetést, hogy sok ember tudjon beszélni a témáról, és így a térítőnek segíteni tudnak megmutatni, hogy mit ront el.

>>Ebben a fenti esetben az történt, hogy kint van a dohányzást tiltó tábla, az illető rágyújt, én szólok, és persze ki a hibás ezért? Én! <<

Szerintem is te vagy. Egyrészt mert te tiltottad meg, másrészt meg létrehoztál egy dohányzóhelyet kávéval és hamutartókkal, ahol megtiltottad a dohányzást.

>>Ezek csak arra utalnak, hogy aki elhagyta a szektát, baromira belemélyedt abba, hogy keressen magának egy másik mankót, <<

Szerintem ez teljesen természetes. És én úgy gondolom, hogy ezek a blogok betölthetik a mankó szerepét, és be is kell tölteniük. Mert a tanúk közül kijövő embereknek hirtelen senkije sem lesz. Csak a volt tanúk. Persze ennek a mankónak más a szerepe, mint egy vallásnak, de attól még mankó.