Szolgálati Kiképző Iskola, avagy kételyek, szexualitás és nőügyek
2017. június 29. írta: t.csilla

Szolgálati Kiképző Iskola, avagy kételyek, szexualitás és nőügyek

Vonakodó hitehagyott 10. rész

Figyelmeztetés!

  • A cikk felnőtt témát tartalmaz.
  • A cikknek nem célja a különféle szexuális gyakorlatok és másságok erkölcsi minősítése, akár helyeslése, akár elítélése. Csupán egy történelmi áttekintést ad a Jehova Tanúi vallási doktrínáiról és azok változásairól, illetve a hívek életére gyakorolt hatásairól.

Lloyd végül 26 évesen kezdte el a Szolgálati kiképző Iskolát 2005-ben. Kezdeti lelkesedése nagy volt, és abban bízott, hogy ez a tanfolyam majd segíteni fog neki kételyei leküzdésében, de akadt egy problémája. A Szervezet szabályain nevelkedő és azt szigorúan be is tartó fiatalember számára csak egy terület – a maszturbáció szokása – volt sikamlós. Mi van, ha erre rákérdeznek? Mi van, ha mások megtudják, vagy éppen ő tudja meg másokról, hogy ugyanazt gyakorolják? Ezek miatt feltételezhető kellemetlenségek végett úgy döntött, hogy megtartóztatja magát ettől a szokástól az SZKI idejére.

A napok kimerítőek voltak, mind mentálisan és fizikailag. Az órákon leginkább bibliai, tanításbeli és  szervezeti dolgokkal foglalkoztak, a Társulat kiadványai és a vénekhez írt levelek alapján. Naponta 4 tanítási óra volt, amelyek mindegyikén házifeladatot is adtak, ezen kívül beszédekre, kutatásokra kellett készülniük. A bentlakásos képzés ideje alatt a tanulóknak a ház körüli munkákból (kertészkedés, kerítésfestés stb) is ki kellett venniük a részüket. De vajon segített-e Lloyd-nak a szervezettel kapcsolatos kételyei feloldásában ez a szigorú oktatás, vagy inkább még adott a már meglévőekhez?

Nem kellett sokat várnia a további incidensekre. Egy alkalommal az egyik oktató észrevette, hogy egy tanuló udvarolni kezdett a vendéglátó család lányának. Mivel az iskola feltételként szabta, hogy a tanulók csak nőtlen, udvarlás alatt nem álló testvérek lehetnek, az oktató – egy veterán Gilelád végzett – az osztály előtt szégyenítette meg szegény fiút, kioktatva őt arról, hogy miért is van itt a tanfolyamon. Egy másik esetben, az oktató arra utasította a fiúkat, hogy húzzák át az egyik mondatot az Éleslátás könyvben. Ez azért tűnt furcsának Lloyd számára, mert egyrészt ő nem tette meg a Dániel könyvével, amikor komoly kételyei keletkeztek, másrészt pedig a jelentkezés egyik feltétele volt a társulati tanokkal való egyetértés. Most mégis arra kaptak utasítást, hogy írják felül azt. Lloyd úgy érezte, hogy kiváltságosokként kezelik őket, akik a többiek felett állnak, és akik bármikor átírhatnak dolgokat, átléphetnek társulati tanokat, jóllehet ugyanerre a gyülekezet többi tagjai nem hogy nem kaptak utasítást, de még büntetés is sújthatja őket ilyen ’hitehagyásért’. Amikor Lloyd kételkedni kezdett egyes társulati tanokban, akkor nem merte sehogyan megjelölni a Dániel könyve saját példányát, mivel tartott attól, hogy ha valaki ezt észreveszi, kérdőre vonhatják.

Bár az Éleslátás könyvben áthúzott idézet (A 2. kötet 1081. oldalán található, a templom udvarára vonatkozó részre utalt, melyet Heródes építtetett újjá. Az erre vonatkozó magyarázat a 2002. 5/1-es Őrtorony 30-31 oldalain található.) nem bírt túl nagy jelentőséggel, a Jelenések könyve (amit azóta már nem nyomtatnak) minden tanítása szent és sérthetetlen volt, senki nem kifogásolta azokat. Az egyik órán kitértek részletesebben arra a tanra, amely Lloyd kételyeinek egy sarkalatos pontját képezték, az 1919-es év bibliai jelentőségére, melyről Lloyd korábban úgy érezte, hogy a Társulat önkényesen jelölte ki a 3 és fél év kezdetét, hogy a Szervezet modernkori történelméhez tudjanak bibliai próféciákat igazítani, amivel látszólagos isteni felhatalmazást kölcsönöztek tanításaiknak. Ebben a részletes vizsgálatban, Lloyd meggyőződhetett arról, hogy semmiféle bibliai alapja nincsen a Tanúk által nagy jelentőségűnek tartott 1919-es évnek. 

Egy másik területen sem győzték meg a kapott magyarázatok. Ez pedig a maszturbálás témája volt, ami miatt 26 éves nőtlen és szűz fiatalemberként bűntudattal küzdött, és amit az SZKI miatt felfüggesztett. A téma terítékre is került a tanfolyamon, de továbbra is „önbántalmazásnak”, természetellenesnek, és abnormális dolognak minősítve azt, mint ’ami homoszexualitáshoz vezethet’ (ez még a 70-es évekbeli érvelésnek a maradványa, melyben a korábbi cikkben volt szó). Ezt a logikát az alábbi meggyőző érveléssel támasztották alá:

„A maszturbálás abnormális és természetellenes, amit az a tény is alátámaszt, hogy az abnormális, mentálisan hátrányos emberek notórius maszturbálók”

Talán ezen a ponton felmerül benned, hogy miért is van szó annyit a maszturbálásról? De képzeld csak el: egy vallás, mely tiltja a házasság előtti szexuális életet, ugyanakkor minden részletre kiterjedő elvárásrendszert épít fel a jövendő házastárssal szemben (ami azért nem teszi olyan könnyűvé a helyzetet), és ráadásul tiltja, helyteleníti és kifejezetten abnormalitással kapcsolja össze, sőt bűntudatot generál az ember magánszférájában történő szexuális kielégüléssel kapcsolatban is. Mintha mindig ott akarna lenne valaki az életedben, még akkor is, amikor egyedül vagy az ágyadban! Pont ez az, amit Lloyd a saját bőrén tapasztalt, hiszen nem volt lehetséges megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Az önmegtartóztatás következtében fizikai fájdalmat érzett a nemi szerveiben, és folyamatosan csak a szexre tudott gondolni! Vagyis nem működött a társulati tanács a gyakorlatban. 

Mindeközben az oktató kihangsúlyozta azt, hogy a maszturbálást folytató személy nem kaphat szolgálati kiváltságokat, és egy 1973-ból származó (vagyis abból az időszakból, amikor égbekiáltó ostobaságokat vezettek be a szexualitással kapcsolatban - melyek rengeteg rossz gyümölcsöt teremtek, melyről egy korábbi cikkben írtam) Őrtorony cikkben leírt tanácsra mutatott rá:

„Az aki maszturbál, valóban ’elgyengíti a testében keletkező szexuális vágyat’? Nem, éppen ellenkezőleg, éppen hogy stimulálja azt! Egy olyan tevékenység utáni vágyat fejleszt ki, amely még számára nem elfogadható, így a vágyat tisztátalan úton elégíti ki (Efezus 4:19). A Biblia arra buzdít minket, hogy ha le akarjuk küzdeni ezt a gondolkodást, helyettesítsük azt értelmes tettekkel (Filippi 4:8, Galata 5:22,23). Amikor komoly erőfeszítés történik ebben, akkor megszabadulhat az egyén a káros szokástól, és tapasztalni fogja annak mentális, érzelmi és szellemi előnyeit.”

Lloyd ekkor már hetek óta „értelmes aktivitással" töltötte az idejét, tanulmányozta a Bibliát 24/7- ben, fizikai munkát végzett szabadidejében, megtartóztatta magát, de nem érzett semmiféle ilyen-olyan előnyt, sőt pont ellenkezőleg, azt érezte hogy pont azzal stimulálja a szexuális vágyat, ha elnyomja azt! Viszont azonnal megszűnt, ha teret adott neki – melynek az ő esetében az egyetlen formája a maszturbáció volt. Ennek a szervezeti tanácsnak semmiféle gyakorlati haszna nem volt. Sőt, amikor az órán felhozták ezt a témát, maga az oktató sem tudta alátámasztani a maszturbálás károsságát a Bibliából. Ilyenkor persze a tanács: „Várj Jehovára”*, vagyis ne tegyél semmit, és várd meg hogy egyszer csak maguktól helyére kerülnek a dolgok. (Addig is kössél rá csomót....:))

*Várj Jehovára!

Anélkül, hogy ledegradálnánk bárki vallásos hitét, vagy azt gondolnánk, hogy életünk eseményei egyik pillanatról a másikra kialakulnak és megoldódnak, vessünk egy pillantást, hogy a Szervezet „várj Jehovára” című mantrája miért tekinthető kontraproduktívnak:

„....Hálával teli szívvel ragaszkodunk ’a hű és értelmes rabszolgához, akit az ura kinevezett a háziszolgái fölé, hogy megadja nekik eledelüket a kellő időben’. Krisztus a rabszolgát „mindene fölé” kinevezte (Máté 24:45–47). Ezért még ha mi egyénileg egy-egy kérdésben nem is értjük teljesen a rabszolga osztály álláspontját, ez nem ok arra, hogy elvessük azt, vagy hogy visszatérjünk Sátán világába. A lojalitásunk arra fog indítani minket, hogy alázatosak legyünk, és megvárjuk, amíg Jehova megadja a magyarázatot.” (Őrtorony 2008. 8/15. 6. oldal)

Jóllehet ennek a rabszolgának a ’mindenek fölé történő kinevezése’ bibliailag igen gyenge lábakon áll, egy Jehova Tanújától az az elvárás, hogy mindenben a társulati útmutatást kövesse, még akkor is, ha nem érti azt (mert nem érthető, vagy nincs semmi értelme a dolognak). Nem vitathatja, és nem kérdőjelezheti azt meg, mert akkor Jehova eszközét dobja el magától. Nem cselekedhet attól függetlenül sem, legalábbis büntetlenül nem. A jelenben azonnali kielégülést követelő szükségletek megtagadása (pl ilyen a szexualitás) elviselhetetlen terhet jelenthet a tagoknak. Jehovára várni azt jelenti, hogy ne tegyél semmit az üggyel kapcsolatban, hanem csak dugd bele a homokba a fejed!

Leszámítva ezt a személyes küszködést, Lloyd jól érezte magát a tanfolyamon, jó kapcsolatot alakított ki a többi hallgatóval. A tanfolyam 22 résztvevője 8 különböző országból érkezett, így a következő évre tervezett osztálytalálkozó ötleteként Horvátország merült fel, mint lehetséges helyszín.

Mielőtt erre sor került volna, a diplomaosztó ceremónia következett, melyen Lloyd-al interjút készítettek a személyes áldozathozataláról, melyet annak érdekében hozott, hogy részt vehessen az iskolán, és a motivációjáról. Lloyd nem az egyetlen volt, aki gyakorlatilag hajléktalanná és munkanélkülivé tette magát azért, hogy részt vehessen az iskolán, de amikor a haldokló édesanyja utolsó kívánságát említette motivációjaként, aki szeretné megnézni a ceremónián készült felvételeket a Paradicsomban, a hallgatóság elérzékenyülése érezhető volt.

wp_20170629_22_08_00_pro_1.jpg

Az kéthónapos iskola elvégzése után az élet realitása következett megint: munka és lakhatás megoldása. Lloyd elsődleges célja azonban a társkeresés maradt továbbra is, annál is inkább, mivel az iskola elvégzése után szabaddá vált az udvarlásra (Ez korábban nem így volt, amikor még bevezették a SZKI-it, akkor még elvárás volt a végzettektől, hogy egy bizonyos ideig még ne bonyolódjanak udvarlásba. Az Őrtorony azonban elvetette ezt a szabályt, mivel ez kimerítette volna a cölibátus fogalmát, amit korábban elítéltek kiadványaikban a katolikus egyházzal kapcsolatban.

Lloyd nem járt sok sikerrel a nőkkel. Az egyik fiatal lány iránt nem érzett semmit – pedig a lánynak ő tetszett volna. Egy másik lánnyal, akivel prédikálást beszélt meg, pont fordított volt a helyzet, sőt az állandósult szexuális frusztrációja, igen zavarbaejtő módon fizikailag is megnyilvánult, éppen a házról-házra prédikálás alatt.

Így jobb híján megint maradt az internet világa, vagyis a kiberszex. Az Őrtorony persze ezt is helytelenítette (lásd bekeretezett részben), bár azt elfelejtették hozzátenni, hogy a szexuális vágyak elfojtásához ők maguk is hozzájárultak, hiszen a lehetséges minden módon tiltásokat vezettek be a legintimebb életterületeken, de minimum bűntudatot kapcsoltak a szexuális élet különféle formáihoz. Gondoljunk csak bele, a házasság előtti szex tiltva van, a házastárs megválasztására vonatkozóan részletes tanácsokat adnak a fiataloknak (csak a ’hiten belül’, vagyis egy másik Tanúval házasodhatnak, de még azon felül is vannak elvárások...), az önkielégítés helytelen, akkor mi marad? De ha lennének világos bibliai útmutatások? De nem igazán vannak azok sem, csak az Őrtorony saját „hű és bölcs” kinevezett tekintélye marad, mellyel próbálják eladni saját felfogásukat ebben a témában. Ahogy az eddigi írásokból kiderült, Lloyd abban való hitét, hogy a Szervezet minden kétséget kizárólag Isten egyedüli és kizárólagos csatornája lenne, nem sikerült megerősíteni, még úgy sem, hogy igen odaadó kutatásokat végzett a témában, sőt az Őrtorony saját lehető legmagasabb fokozatú iskoláján is részt vett.  Ez a zavart állapot oda vezetett, hogy képes volt bármiféle kifogásnak helyt adni, addig amíg a tevékenység valahogyan hozzájárult szexuális vágyai enyhítésére, és nem foglalt magába tényleges szexuális aktust.

Kiberszex

Közegészségügyet fenyegető, rejtett veszély

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN az internetet használó felnőttek egyharmada látogatott már meg erotikus webhelyeket. Ezt a meghökkentő adatot egy nemrégiben végzett felmérés tárja fel, melyet a hálózaton található, szexualitást tartalmazó anyagokról készítettek. Napjainkban számtalan ember elégíti ki szexuális vágyait az interneten keresztül. „Ez a közegészséget fenyegető, rejtett veszély rohamosan növekszik, és ez részben azért van, mert kevesen ismerik fel vagy veszik komolyan” — mondja dr. Al Cooper pszichológus, a felmérés koordinátora.

Kik azok, akik a leginkább hajlamosak engedni a kiberszex csábításának? „Azok a felhasználók, akiknek talán egy életen át el voltak fojtva a szexuális vágyaik, vagy valamilyen módon korlátozva volt a szexuális életük”, és akiknek az interneten keresztül most „egyszerre csak mérhetetlenül sok lehetőségük nyílik a szexualitásra” — mondja dr. Cooper.

(2001. 4/15. Őrtorony 32. oldal)

A kibertérben Lloyd megismert egy amerikai lányt, aki történetesen Angliában tanult abban az időben. Eltervezték, hogy személyesen is találkozni fognak, de Lloyd az utolsó pillanatban mégis visszakozott.

Elérkezett a 2006 májusa, az osztálytalálkozó ideje, amit Horvátországban rendeztek meg az egyik iskolatársuk lakóhelyén. Így került Lloyd Horvátországba, ahol találkozott egy Dijana nevű lánnyal. Dijana, aki mély benyomást tett Lloyd-ra, a helyi gyülekezet jó hírnevű úttörője volt akkoriban. A probléma az volt, hogy Dijana rögtön más jóképű egyedülálló testvérek érdeklődésének célpontjába került, így Lloyd nem sok esélyt látott a kapcsolatra. Érthető módon, ez Lloyd-ot lehangolta.

 

Forrás:

Lloyd Evans: The Reluctant Apostate

A bejegyzés trackback címe:

https://blogjt.blog.hu/api/trackback/id/tr6112629967

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Jónás_ 2017.06.30. 16:02:24

"ha mi egyénileg egy-egy kérdésben nem is értjük teljesen a rabszolga osztály álláspontját, ez nem ok arra, hogy elvessük azt, vagy hogy visszatérjünk Sátán világába. A lojalitásunk arra fog indítani minket, hogy alázatosak legyünk, és megvárjuk, amíg Jehova megadja a magyarázatot."

Ki az a rabszolga, hogy Jehova fogja őt kommentálni?
Miért várakoztatna Jehova bárkit a magyarázattal?
Miért nem fogadja a rabszolga közvetlenül a kérdéseimet?
A kinevezett rabszolga, kinevezi Jehovát valamiféle inas szerepre köztük és a tanúk között?
Ha valakinek is érthető amit összehordanak, magyarázhatna az is, nem kellene Jehovát is belekeverni a botladozó, érthetetlen "tanításaikba"!
Ezzel a kijelentéssel nem inkább elismerik, hogy nincs ember (beleértve magukat is) a világon, aki hajlandó vagy képes lenne megmagyarázni szövevényes okoskodásaikat?
Ezt az Őrtoronyrészletet a régóta az istenkáromlások listáján tartom számon.

keresemazutam 2017.07.01. 09:30:24

@Jónás_: Nagyon-nagyon jogos és jó kérdések!!!