Szubjektív #2 – Az Őrtorony Társulat 10 legnagyobb érdeme
2017. április 07. írta: kingdom

Szubjektív #2 – Az Őrtorony Társulat 10 legnagyobb érdeme

Szubjektív #2 – Az Őrtorony Társulat 10 legnagyobb érdeme

 

Miután az előző cikkben az Őrtorony Társulat 10 legnagyobb bűnét vettem nagyító alá, most némi ellensúlyt teremtve Jehova Tanúi legnagyobb érdemeit veszem nagyító alá.

 

(Ha még nem olvastad a bűnök lajstromát, ezen a linken megteheted, érdemes ezzel kezdeni: http://blogjt.blog.hu/2017/04/04/szubjektiv_az_ortorony_tarsulat_10_legsulyosabb_bune )

 

Szándékos a kifejezés, hogy a mondat második felében inkább már Jehova Tanúi érdemeiről beszéltem a Társulat érdemei helyett, hiszen mint látni fogjuk sok helyen nem a Társulat az, ami indukálja azt, hogy jó dologként értelmezhetjük a megemlített területeket, hanem maguk az őszinte tagok, hiszen ilyenekből is van bőven minden bizonnyal. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy minden érdem párosul valami hátsó szándékkal is. Az elemzésben ezekre is igyekszem majd kitérni. Ez az elemzés talán még sokkal szubjektívabb, mint az előző, ezért nem is tettem bele idézeteket a kiadványokból, jórészt a saját tapasztalásaimra fogok építeni. Fontos megemlítenem, sokkal nehezebb volt 10 érdemet találni, legalább olyan nehéz, mint a bűnöket leszűkíteni, hogy csak 10 legyen. Ennek ellenére természetesen maradhatott ki néhány.

 

  1. Segélyakciók

 

Ez a téma terítékre került a legsúlyosabb bűnök között is, mint a karitatív tevékenység elmulasztása. Ezzel együtt, ha egy természeti vagy ember okozta katasztrófa közepén élsz Tanúként, jó esély van rá, hogy nem fognak hagyni földönfutóként, ha hithű Tanú vagy, hamar a segítségedre sietnek. Erre minden gyülekezeten, illetve körzeten belül egy rendszert építettek ki. Kérdés, mennyire működik a gyakorlatban, de elméletben mindenképpen szépen hangzik. Mondhatjuk persze, hogy ez a minimum, amit egy magát egyedüli igaz vallásnak tituláló szervezettől elvárhatunk, de ismerve azt hogy például szervezeti szinten egyáltalán nem segítik a gyülekezetekben lévő szegényeket – ez csupán a helyi gyülekezet tagjainak jóindulatára van bízva – még ez az apróság is örömre ad okot. Ja, hogy ezt csak a médiafelhajtásért csinálják? Ha egy katasztrófa közepén élnénk, talán ezzel együtt is tudnánk örülni a segítségnyújtásuknak.

 

  1. Oltás szektásság ellen

 

Ezt az oltást csak azok kaphatják meg, akik túlélték az Társulat rendszerét, akik kimenekültek a toronyból. Mondhatjuk, ez egy később ható érdeme a Szervezetnek. Ha valaki észérvek alapján jut arra a következtetésre, hogy Jehova Tanúi Bibliaértelmezése helytelen, akkor nagyon komoly rá az esély, hogy soha többé nem fog csatlakozni egy komoly elmekontrollt alkalmazó szervezethez, legyen az vallási, politikai vagy bármilyen más színezetű. A felébredés egyik komoly hatása az, hogy az ember elkezdi valóban komolyan követni a Beraiak példáját és nem hisz el semmit, csupán komoly utánajárás után. Én ezt magamon is nagyon erősen tapasztalom, olyan erős saját világnézetet és értékrendet teremtettem az Őrtoronytól való fokozatos távolodás során, mely következtében rögtön feltűnik, ha hülyének akarnak nézni, vagy egy elmélet igazolásában hiba van. Inkább nem tartozok egy vallásfelekezethez sem, minthogy újra egy szektában kössek ki.

 

  1. Írni-olvasni és beszélni tanítás

 

A harmadik világ országaiban a Társulat számos embernek segített megtanulni írni és olvasni, ezzel megkérdőjelezhetetlen érdemeket szerzett az analfabétizmus felszámolásában. Emellett, a prédikálás által segített talán nekünk is, hogy bátrabban, közvetlenebbül tudjunk beszélni idegen emberekkel, mely hasznos lehet a mindennapi életünkben és a munkánkban is. Ezek vitathatatlan érdemek, azonban végsősoron egy cél lebeg a szemük előtt, amikor ezek fontosságát hangsúlyozzák, ez pedig az, hogy a Tanúk olvasni tudják az Őrtorony-propagandát, felhasználhatók legyenek az összejöveteleken és másoknak is terjeszteni tudják a kiadványokat. Ezt jól jelzi, hogy az írás-olvasás tanfolyamok során is fontos szerepet játszik a kiadványok olvasása. Ez pedig már kissé árnyalja az érdemüket. Persze, a cél teljesen nyilvánvaló. Hogyan maradnának meg a Társulat mellett, ha nem tudják nap mint nap olvasni az általuk hirdetett „igazságot”? Arról nem is beszélve, hogy az így megtanított emberek hálásak lesznek és talán egész életükben hűségesek a Szervezethez.

 

  1. Buzdítás nyelvtanulásra

 

„Elkezdtem angolul tanulni, hogy tudjam olvasni az Éleslátás könyvet” – mondta néhány évvel ezelőtt egy idősebb testvérnő a gyülekezetemben. „Elkezdtem tanulni kínaiul, hogy tudjak tanúskodni nekik a saját anyanyelvükön” – ezt pedig a testvérnő fia mondta, aki ma is kínaiaknak tanúskodik. Engem is számtalanszor buzdítottak iskolás éveim alatt, hogy vegyem komolyan az angoltanulást, mert a Szervezet akkor majd jól tud felhasználni engem. Ugyan angolul elég jól megtanultam, a Szervezet ezt soha nem fogja felhasználni, ezt megígérhetem. A Társulatnak a fent említett érvek miatt fontos a nyelvtanulás propagálása. Igazából a teljes iskolarendszerből csak ezt és a szakmatanulást tartják becsben. Az ugyanakkor mindenképpen jó dolog, ha ilyenre ösztönzik a Tanúkat, hisz lehetőséget adhat arra, hogy a látáskörük szélesítése által – esetleg idegennyelvű Társulatkritikus oldalak megtalálásával – felébredjenek. (Persze a JW Language app pont arra szolgál, hogy még ez a tanulás is a Szervezet által kitalált szolgálatcentrikus módon történjék.)

 

  1. Törődő vének (vagyis a ritka kivétel)

 

Ki ne találkozott volna olyan vénnel a gyülekezeteket járva, aki olyan más volt, mint a többi? Aki tényleg odafigyelt a problémádra. Aki nem a bejáratott Őrtoronydroid-mantrákat hajtogatta, hanem valóban törődött az érzéseiddel és gyakorlati segítséget nyújtott. Én is ismerek ilyet, illetve olyat is, aki régen ilyen volt, viszont a Társulat – kihasználva jóhiszeműségét – kifacsarta és ma már az ellenkező oldalon áll. Ezért fontos megjegyezni, hogy az ilyen vének nem a Társulat érdemei. Az ilyen vének azért ilyenek, mert megértették, hogy mit is jelent kereszténynek lenni és ezt az érzületet próbálják végigvinni a gyülekezet tagjaival való kapcsolatukban. Nem bírálnak, próbálják megvédeni a hittestvéreiket a farizeusként viselkedő véntársaik támadásától. Sajnos viszont, az ilyenek tippem szerint csupán az összes vén maximum 5-10%-át alkothatják. És mivel tiszta indítékú, értelmes és kedves emberként nagyon nehéz pozícióban maradni a Társulaton belül, sajnos, gyakran hamar el is tűnnek. De reményt és némi komfortot jelenthetnek a gyülekezetük tagjai számára.

 

  1. Közösségi szellem

 

Tudom, a szektás viselkedés alapja a szoros közösségi szellem megteremtése. Azonban nekem, amíg aktív Tanú voltam és nem jöttem rá az ellentmondásokra, talán ez volt az egyik legerősebb tényező, mely azt eredményezte, hogy szerettem a Társulatot. Számomra óriási élmény volt a kongresszusokon – akár stadionokban – látni a több ezer, több tízezer testvért, akik mind ugyanazért jöttünk, majd együtt énekeltünk, figyeltünk. Ma már tudom, hogy ez nem több puszta kirakatnál, hiszen a programok alatt több százan korzóztak és beszélgettek folyamatosan kint nem figyelve a programra, a valóságban pedig azon képesek voltak összeveszni a „testvérek”, hogy kinek jut jobb ülőhely, vagy hogy hányat foglalt le. Arról nem is beszélve, hogy ez is elmúlt már azzal, hogy Csepelen kerülnek megrendezésre a kongresszusok, aminek közel sincs akkora hangulata, mint régen. Ettől függetlenül az, hogy ezekre élményként tudok visszagondolni, megerősíti bennem, hogy ez egy érdeme a Társulatnak. Sokszor hivatkoznak arra is a Tanúk, hogy milyen jó, rögtön milyen közvetlenül tudnak beszélni más gyülekezetbe járókkal, akiket nem is ismernek. Talán nem csak én éreztem úgy, hogy ez csak az álarc, egy-két hosszabb beszélgetés után teljesen megváltozik a gyülekezetről alkotott kép a látogatóban, kiderül, hogy mennyi vitás ügy, sértettség van ott is. Erről talán egyszer majd hosszabban is írok.

 

  1. Szellemi éhség teremtése

 

A prédikálás által a Tanúk egyre kevésbé érnek el látványos eredményeket. Azonban láthatatlan eredményei mégis lehetnek, sőt vannak is. Gondoljuk csak végig: Becsengetnek a Tanúk, majd a házigazda rövid beszélgetés után visszamegy a lakása magányába. Persze, sokszor nem is gondol többet a Bibliára vagy a Tanúkra, de a nagy számok törvénye alapján kell, hogy legyen olyan, aki esetleg beüti a google-be, hogy Jehova Tanúi vagy más hasonló kulcsszót. Esetleg elkezdi olvasni a Bibliáját, amit előtte éveken át elő sem vett. Az pedig kétségtelen, hogy a Bibliának ereje lehet arra, hogy segítsen az ilyen Istenfélő embereknek jobbá tenni az életüket. Talán megmaradnak a saját módszereiknél és otthon veszik elő néha a Bibliát, ami megnyugtathatja őket egy nehéz időszakban. De olyan családot is ismertem, akik elkezdték a Tanúkkal a tanulmányozást, összejövetelekre is jártak, majd az ellentmondásokra felfigyelve abbahagyták azt. Szellemi éhségük azonban megmaradt, ma pedig már egy másik egyház elkötelezett tagjai és elmondásuk szerint sosem voltak a Szervezeten belül ilyen boldogok, mint most.

 

  1. Buzdítás a szeretetre és a becsületességre

 

„Végülis minden vallás csak a szeretetet és Istent tanítja” – biztos sokan hallottuk ezt a beszélgetőpartnereinktől, amikor prédikálni voltunk. Azok számára, akik nem mélyednek bele Jehova Tanúi életébe, talán azt gondolják, hogy ez itt is így működik. És felületesen vizsgálódva tényleg így is tűnik. A Biblia tanítása arról, hogy minden embert szeretnünk kell és becsületesen kell viselkednünk mindenben az elhivatott Tanúk számára evidencia. A hangsúly viszont azon van, hogy kell. Ha ezt mindenki a maga lelkiismerete szerint tenné a tanítással összhangban, akkor nagyon szép volna. De ez csak elméletben történik. A valóságban a legtöbb Tanú sok másik személyt nem szeret a gyülekezetből, nemhogy a „világból”. Nagyon sok Tanú nem becsületes az élet bizonyos területein. És mindannyian hallottuk már a „Királyság-mosoly” kifejezést, melyet fel kell venni, akkor is, ha talán legkevésbé sem mosolyogni van kedvünk. Az érdem ugyanakkor mégis abban rejlik, hogy vannak Istent őszintén szerető Tanúk, akiknek mindez nem muszájból jön. És olyanok is vannak, akiknek ez az érzület képmutatástól mentesen van jelen, noha a Társulat buzdításának hatására fejlesztették ki.

 

  1. A Teokratikus Szolgálati Iskola

 

Listám második helyén ez állt volna, mint a Társulat második legnagyobb érdeme. De már nincs is Teokratikus Szolgálati Iskola… A Teokratikus Szolgálati Iskola segített Tanúk százezreinek megtanulni folyékonyan olvasni, kiállni emberek elé beszélni, megérteni, hogyan lehet jól anyagot gyűjteni egy témához, hogyan kell felépíteni egy előadást vagy beszélgetést, hogyan kell logikusan átgondolni az ok-okozati összefüggéseket. Aki annak idején lelkesen kutatott azért, hogy jó programot adjon a hallgatóságnak, az később talán rájött a Társulat érvelési hibáira és már talán ki is szabadult a toronyból. 2016-ban viszont megszüntették ezt a programrészt. És hithű Tanúk talán mondják, hogy de a mostani „Fejlődjünk a Szolgálatban” rész a Keresztényi Életünk és Szolgálatunk összejövetelen ehhez nagyon hasonló, de ez nem igaz. Egyedül a felolvasási rész maradt meg változatlanul. Az ezt követő bemutatók egyszerű felkínálások, újralátogatások, tanulmányozások, melyeket egy Tanú számára végtelenül egyszerű témákból, a megadott anyaghoz szorosan ragaszkodva, mindenféle kutatás nélkül kell megtartani. Minden egyediség, kutatás, érdem odaveszett. 2017-ben annyit módosítottak, hogy újra van néha előadás férfiak által előadva, de mivel ez csak kb. 1-2 havonta van, biztosan minden esetben csak a közvetlen kisegítőszolga-jelöltekre kerülhet sor, vagyis a nagy többség nem fejlődik vele.

 

  1. Valódi segítség néhány embernek

 

A Társulat sokakat mentett meg az alkoholizmusból, drogfüggőségből, depresszióból vagy más rossz dolgokból. Ez önmagában nem bizonyítja azt, hogy ők az igaz vallás, hiszen ezt egyrészt más vallásszervezetek is elmondhatják magukról, másrészt másokat pont ők taszítottak például depresszióba. Azonban akárhogy nézzük, az, ha egy embert megmentenek a végleges lecsúszástól vagy akár az öngyilkosságtól, az óriási érdem még az előző ellenérv tudatában is. Néhány nehéz élethelyzetben lévő ember számára célt adnak, hogy legyen miért újra és újra felkelniük. Vannak olyanok, akiket egész egyszerűen az életnek ez a szintű katonás beszabályozottsága tesz boldoggá, mert mondjuk egyedül képtelenek lennének dönteni. Nos, saját meglátásom szerint az ilyen embereknek még mindig jobb az Őrtorony Társulat látszólagos védelme, mint az, ami esetleg egy drogbandában, vagy egy még keményebb szektában várna rájuk. Az a baj, hogy az ilyen személyek egy jelentős része olyan elvakult Tanúvá válik, hogy a véni tisztségig is eljuthatnak és az ilyenek fogják nagyobb eséllyel nyomorgatni a szabadságra vágyó társaikat.

 

Ez lett volna az én listám a Társulat 10 legnagyobb érdeméről. Mint látható, nem lehet úgy beszélni az érdemekről, hogy ne kerülnének szóba az ezekből eredő bűnök, hibák vagy hátrányok. De fontosnak tartom, hogy a Szervezetkritika mindig térjen ki arra, hogy néhányaknak tényleg jobb lehet a Társulaton belül, hiszen ahogy az azt körülvevő világ, úgy Jehova Tanúi Vallásszervezete sem csupán fekete és fehér, még ha ők ezt is akarják elhitetni velünk. Köszönöm, hogy elolvastad az írásom! Ha kérdésed, észrevételed van, vagy nem értesz egyet a gondolatmenetemmel, kérlek, jelezd a kommentszekcióban. Azt is írd meg, kérlek, hogy szerinted mi a Társulat legnagyobb érdeme, esetleg, hogy hogyan nézne ki a te tízes listád.

Én Rudolf voltam, sziasztok!

A bejegyzés trackback címe:

https://blogjt.blog.hu/api/trackback/id/tr1612404435

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

keresemazutam 2017.04.07. 13:18:15

Ez így korekt, hogy az érdemeket is összeszedted!

Nekem az is érdemként említhetó,hogy (helyi hiányosságoktól eltekintve) eredményessen eltűnik a rasszizmus a szervezethez csatlakozok életéből!
Az ,hogy a Ruandai mészárlás után minden árván maradt tanú gyereket befogadtak tanú családok (Az évkönyv beszámolója szerint) szintén érdem, különössen tekintve az afrikai megélhetési körülményeket!

kingdom · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.07. 15:40:05

@keresemazutam:
Megtoldanám azzal amit amit a káros szenvedélyekről tanít. Drogok, tudatmódosítók, alkohollal való visszaélés határozott tiltása.

Rudolf.jw 2017.04.07. 15:59:22

@keresemazutam: @kingdom:

Igazatok van, mindkét területet be akartam eredetileg építeni, az első ötletet a Közösségi szellem, a másodikat pedig a Valódi segítség néhány embernek rész alá, csak írás közben másfelé ment az irány. Köszönöm a kiegészítést! :)

2017.04.07. 19:43:33

Komolyan mondom, hogy tetszik Rudolf kiegyensúlyozottsága. Ez nagyon ritka, és becsülendő érték. Nem tudom, hogy ismerjük-e egymást, nem is ez a lényeg. Bízom benne Rudolf, hogy azért sejted, milyen értékes ember vagy.

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.08. 07:45:50

Örülök, hogy valaki ebből a szempontból is rá tudott nézni a szekták működésére. Igen, ez egy elég necces terület, mert sokan - köztük magam is - úgy érzem, hogy elég sok hasznot húztam a kezdeti időszakból. Pedig igazából ez szomorú dolog, hogy egy alapvetően mégiscsak destruktív csoportból KELLETT sokunknak segítséget kapnunk. De ha a JT-i követelnének maguknak társadalmi hasznosságot (már pedig ezt teszik), akkor az kb olyan, mint ha a maffia követelne magának jó hírnevet azért, mert összeszedte az utcagyerekeket, és munkával bízta meg őket :)

Az is jó, hogy a szerfüggőségtől sokakat távoltartott vagy leállított a szektatagság. Viszont ezzel egy másfajta függőségbe kerültek ezek az emberek, ami sokkal alattomosabb, sőt egyúttal el is vágták magukat attól a lehetőségtől, hogy szakszerű segítséget igénybevéve nézzenek szembe azokkal a problémáikkal, melyek ugyanazok, mint akik a szektában rekedtek, csak azt a legtöbb szakember nem érti és nem tudja kezelni.
Bár a vallásos emberek amúgy is szeretik magukat a "drogosok, alkeszek és prostik" felé emelni erkölcsileg, az ő problémájuk nem különb azokétól, csak nehezebben hozzáférhető a vallásos máz miatt.

Az is igaz, hogy egyes esetekben bizony nehéz lehet meggyőzni egy súlyos függő, verekedő, munkakerülő családját arról, hogy a szekta rossz, ha fiacskájuk szinte egyik napról a másikra szépen felöltözve, Bibliával a kezében prédikál, keményen dolgozik, felhagy az iszákossággal és a verekedéssel. Pedig ez (az a mód, ahogyan ez a szektákban történik) éppen olyan káros, mint a korábbi viselkedése, csak ennek hatásait majd csak évtizedek múlva fogja tapasztalni.

Társadalmi szempontból is "hasznos" a szekták léte, mert nem kell intézményeket fenntartani azoknak a problémáknak a megcélzására, melyek a szektákat emberanyaggal látják el, így azokat be lehet söpörni egy vallásos csoportba.

Szóval ez a terület igen árnyalt, és sokféle szempontból megközelíthető. Erről írtam itt: szektakrolmaskeppen.hu/szektakrol-altalaban/mi-a-szekta/

Még megemlíteném a "hasznok" között azt, hogy a szekta által okozott sokkhatás egy kitörési pontot jelenthet valakinek az életében, ha azáltal hajlandó mélyebb igazságokat is megvizsgálni az életében, melyek felett korábban átsiklott. De ezt is csak félve írom le, mert ezzel is több kárt okozhatnak, mint hasznot.
De a sokkos állapotoknak, traumatikus élményeknek mindig van olyan mellékhatásuk, hogy átértékelhetjük az életünket.

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.08. 08:31:52

"Bár a vallásos emberek amúgy is szeretik magukat a "drogosok, alkeszek és prostik" felé emelni erkölcsileg, az ő problémájuk nem különb azokétól, csak nehezebben hozzáférhető a vallásos máz miatt."

Korrekció: a "vallásos emberek" alatt nem a normálisan hívő embert értem, hanem a fanatikus bigottságot, vagy az olyan mértékű függésre hajlamos egyént, aki hajlandó élete sok területét egy "vallás" érdekeinek alárendelni, mint ahogyan a szektatagok teszik.

kingdom · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.08. 09:35:09

@t.csilla:
Jó összefoglalás. Készültem rámutatni magam is a pozitívumok mögött meghúzódó apropókra. Hát igen, tulajdonképen a szervezetnek ez az egyik csapdája, hogy ezek a pozitív eredmények bevonzanak jó erkölcsi érzékű embereket. Valamint lehetőséget ad a hencegésre nekik, magukat más szervezetekhez hasonlítva. Ezek egyébként nem mások amiket egyéb szektákra is igazak lehetnek. Mert megvannak az erényei a Mormonnak és többi 100 másiknak is. ... De mindezek ellenére a csapda el van rejtve, ... sajnos csak hosszú évek után veszi észre az ember, hogy sokkal többet veszített mint amit nyert. ... Jó ok nem lettem alkoholista, alkohol függő stb., de elvették a családom, a barátaim, a jövőmet, karrieremet, ... akkor valójában mit is nyertem?

l.gabi 2017.04.08. 14:28:52

@kingdom: pont ugyanez jutott eszembe nekem is :(

l.gabi 2017.04.08. 14:45:15

Azzal egyetértek, amit írtál, hogy a szervezet működése néhány embernek valóban jót tett. Azzal is egyetértek amit Csilla leírt, meg amit Kingdom is leírt.

Az én listám így nézne ki:

1. A távozáskor megszerezhető immunitás a szektásság minden formája ellen.

2. A beszélni tanítás; még otthon, Magyarországon is, sokaknak segített fejlődni a kommunikációban és az olvasásban.

3. Azok az emberek, akiknek a figyelme és a barátsága nagyon kellemes emlék. Még akkor is, ha csak a múlt, de ha még most is van, akkor a legjobb, legigazibb barátaimról van szó.

4. Sok olyan ember fejébe ültetnek el értékes gondolatokat (a gyülekezetben), akiknek nem menne a fejébe bele az a pár valami, ami miatt nekik és másoknak is jobb életük lesz egy időre. Nem túl gyakori ez, de láttam rá több tucatnyi példát.

5. Az aktív gyülekezeti élettel megszerezhető képességek, melyek aztán jól hasznosíthatóak munkában is. A másik ember felé való nyitás képessége, a másik figyelő meghallgatása, idegenekkel való kapcsolatteremtő képesség, hatékony érvelés.

6. Néhány embert valóban megmentettek az öngyilkosságtól. Azt gondolom van olyan, akit mindegy hogyan, de életben kellett tartani és ha ez ilyen módon valósult meg, akkor is jó.

7. Emberek önbizalmának a felépítése - akik amúgy nem tudom mik lettek volna, de bent valakik, fontos emberek lettek. Ez azért nem teljesen tiszta pozitívum, de tény, hogy van ilyen oldala is a szervezetnek.

8. Bizonyos nyelvek írásbeliségének a megteremtése, mellyel egy-két nyelvet segítettek ébren tartani.

9. Az Ébredjetek! olvasóinál (tehát azok, akik olvasták is) megnyitották a tudásszerzés kapuját. Csak első lépés volt, de ezt nem tartom elhanyagolhatónak.

10. Kialakították (valamennyi embernél) az együttműködési készségeket. Jól együttműködni kevesen tudnak. Sajnos ez nem mindenkire igaz a gyülekezeten belül, de szerencsére sokaknál megmaradt a konstruktív együttműködés készsége a kilépés után is.

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.08. 15:48:23

Úgy tűnik, nagyon attól függ az előnyök-hátrányok arány, hogy a Tanúk milyen országban, milyen társadalmi környezetben tevékenykednek éppen. A tőlünk nyugatabb országokban élőknek biztosan kevesebb ilyen viszonylagos "pozitívum" jutna eszébe, a keletebbre élőknek, pedig talán még több. Erre is igaz az, hogy nem lehet kiragadni egy egyén (vagy egy szervezet) tettét az őt körülvevő társadalmi környezetből és abból a korból, melyben elkövette azokat.
A kérdés nem az, hogy egy szekta mennyire lehet pozitív hatású (mert igazából nem az), hanem az, hogy azok az emberek, akik bevonódnak ilyesmibe, milyen állapotban vannak és azokra a problémákra, melyek miatt a szektában kötnek ki, milyen más megoldás létezik. A szekta látszólagos előnyei csupán instant megoldást nyújtanak. Instant leves, instant kávé, instant kaja stb. nagyon messze vannak az eredetitől, viszont a semminél még mindig jobbak lehetnek bizonyos körülmények között.

Rudolf.jw 2017.04.08. 19:59:08

@Marci kérdez: Kedves, amit mondasz. Tudod, mennyiszer mondták nekem a Szervezeten belül, hogy értékes vagyok? Na igen ám, de csak addig, amíg az ő szabályaik szerint játszottam. Olyan áron viszont nem akartam "értékes" maradni.

@t.csilla: Ó, de szép levezetés! :) Ezért érdemes ilyen cikkeket írni, hogy ilyen jó gondolatok jelenjenek meg alatta. Köszönöm! Nem is tudok nagyon mit hozzátenni, minden szavaddal egyetértek.

@kingdom: Szerintem azok, akiknek jó erkölcsi érzékük van, viszonylag hamar rá fognak érezni a Szervezet visszásságaira. 10 évet mondanék maximum. Persze, az is bőven sok egy szekta karmában.

@l.gabi: Úgy tűnik, sok dologban megegyezik a listánk, nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk a te listádat is. :)

Jónás_ 2017.04.09. 16:43:17

@t.csilla: "Az is igaz, hogy egyes esetekben bizony nehéz lehet meggyőzni egy súlyos függő, verekedő, munkakerülő családját arról, hogy a szekta rossz, ha fiacskájuk szinte egyik napról a másikra szépen felöltözve, Bibliával a kezében prédikál, keményen dolgozik, felhagy az iszákossággal és a verekedéssel."

Hát nekem erről az volt a tapasztalatom, hogy a kirakatban valóban másképp viselkedtek, de azért a családtagjaik sokszor szenvedtek tovább.
Mivel a mű-dícséretekre ezeknek az alanyoknak továbbra is szükségük volt, így inkább azt tanulták meg, hogy hogyan éljenek kettős életet. Egy teokratikusat és egy régit. Az álcázás nagymesterei lettek az ilyenek. Volt aki rövid ideig, de van akinek egész jól megy évek óta ez az ájtatoskodás.

A listák tetszenek, mindkettő. A visszafogott hangvételű kritika különösen.

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.11. 06:26:13

@Jónás_: Igen, igazad van, hogy ez nem valódi változás, csak egy vallásos máz lehet, amitől éppen a közeli családtagok szenvednek a legjobban. Az ilyen mondjuk úgy "magas profilú megtértek" minden egyháznál jó reklámarcok, a jw.org-on is mindig van egy pár belőlük.
Nálunk a családban van egy ilyen személy, aki korábban részeges, verekedő, agresszív ember volt. A felesége, aki nem Tanú, elmondta egyszer, hogy ő ugyan utálja ezt az egész Tanú-dolgot, de mióta a férje oda jár, azóta legalább nem lógatja ki őt az ablakon, nem kell menekülnie a gyerekekkel és dolgozik rendesen, gondoskodik mindenről anyagilag. A korábbi életéhez képest ez neki nagy előrelépés, de ettől ő annyira azért nem hatódik meg, hogy csatlakozzon ő maga is, mert azt látja, hogy ez nem egy valós dolog, mert a férfi érzéketlen, durva, nem lehet vele megbeszélni dolgokat, és csak dirigál, főnökösködik. De a nő betudta ezt annak 'nehéz gyerekkorának', így belement a játszmába, adok-kapokba.
Az ilyenek egyszer ha felébrednek, akkor majd azt fogják érezni, hogy az emberek rászedték, kihasználták őket a környezetükben, pedig ők helyeztek mindent és mindenkit a 'teokratikus érdekek' mögé. Persze, mert ez a 'teokrácia' tartotta őket össze, nem pedig a valódi változás.

Jónás_ 2017.04.11. 09:26:48

@t.csilla: " magas profilú arcok"

Ez nagyon jó! Ismét bővült a szókincsem. :-)
Nem példakép, vagy ilyesmi, hanem "magas profil". Köszönöm, hogy részt vehetek ebben a felnőttképzésben.

Rudolf.jw 2017.04.11. 10:13:31

@t.csilla: @Jónás_:

Ez valóban így van. Én is azt tapasztalom, hogy elenyésző azok száma, akiket ilyen környezetből vagy életvitelből mentett meg a Társulat. Viszont ők a Társulat legjobb reklámarcai valóban, és gyakran ők jutnak egy-egy gyülekezeten belül magas pozícióba, mert mindig ott van az a hátszél, hogy: "Nézd, ő milyen szellemi ember, hát hogy átformálta az igazság az életét." Pedig sokszor ez csak külsőségekben mutatkozik meg.

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.11. 19:48:48

@Rudolf.jw: Nem csak a hátszél van ott, hanem ezeknek a korábbi bűnözőknek a vastag bőre is, amivel képesek előretörni a teoktáciában. A nárcisztikus, antiszociális és egyéb személyiségzavarok igen jól jönnek ilyen esetekben. Ezek az emberi problémák jól eladhatóak "vallási buzgóságként", és ahogy írod, még hátszelet is kaphatnak a szervezeten belül, amit aztán még 'isteni felhatalmazás'-ként is élhetnek meg egyesek. A közösség maga nem az őszinteségre, hanem a képmutatásra épül, így ezek az emberek mindenféle kritika és ellenállás nélkül törtethetnek előre.

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.11. 19:49:53

@Jónás_: Ezt az ászt nem csak a Tanúk használják ki, de pl a Hit gyülekezet is ezzel hirdet egy óriásplakáton.

Rudolf.jw 2017.04.11. 22:02:49

@t.csilla: Amikor megláttam ezeket a plakátokat, arra gondoltam, hogy nálunk is pont ugyanez történik, csak nem plakáton, hanem a kongresszusokon és a Broadcastingban.