Szubjektív – Az Őrtorony Társulat 10 legsúlyosabb bűne
2017. április 04. írta: kingdom

Szubjektív – Az Őrtorony Társulat 10 legsúlyosabb bűne

egy olvasónk tollából

Szubjektív – Az Őrtorony Társulat 10 legsúlyosabb bűne

 

Vállalkozást teszek arra, hogy az Őrtorony Vallásszervezetet vizsgálva néhány tízes listában összefoglaljam, szerintem milyen okok húzódnak meg egyes történések mögött, vagyis, mi van a felszín alatt. Elemzéseim között az első tízes lista talán a legszembetűnőbb, legkézenfekvőbb mind közül. Mi az Őrtorony Társulat 10 legsúlyosabb bűne? Szubjektív elemzésről lévén szó, az én saját megítélésem szerint válogattam be, majd rangsoroltam a bűnöket. És valóban, sajnos ki is maradt néhány fontos és súlyos bűn, de ez csak azt mutatja, mennyi mindent írhatunk a Társulat számlájára. A tizedik legsúlyosabb bűn kicsit kilóg a többi közül, ugyanis nem arról beszél, amit tesz a Szervezet, hanem arról, amit nem.

 

  1. A karitatív tevékenység elmulasztása

 

„Vannak ma olyanok, akik kórházak alapításával és a világ szegényeinek megsegítésével próbálják utánozni Jézus jótetteit. Előfordul, hogy nagy áldozatot hoznak ezért, és az őszinteségük dicséretes. Ámde az általuk nyújtott segítség csak átmeneti enyhülést ad.” (Őrtorony 2005/01/01. 16. oldal)

 

Egy ilyen méretű és ilyen nagy – elméleti – összetartással rendelkező csoport esetében alapvető elvárás volna, hogy a Krisztusi szellemet visszatükrözve jótékonykodjon. Ahogy Jakab mondja: „Istenünk és Atyánk álláspontja szerint a tiszta és beszennyezetlen imádati forma ez: gondot viselni az árvákra és az özvegyekre nyomorúságukban, és szennyfolt nélkül megtartani magunkat a világtól.” (Jakab 1:17) A katasztrófákat követő segélyakciókat jótékonykodásnak nevezni erős képmutatás, mivel mindannyian tudjuk, hogy annak legfőbb célja pont ez, a kirakattevékenység: „lám, mi segítettünk”, „nézzétek, mi voltunk az elsők a katasztrófa után”. Viszont valljuk be, a segítségnyújtás szinte kizárólag a többi Tanúra korlátozódik, ha pedig valahol nincs konkrét tévébe illő esemény (vagyis katasztrófa), akkor a jótékonyság teljesen kimarad a Társulat szótárából.

 

  1. A vérátömlesztés tiltása

 

„Még akkor sem fogadunk el vért, ha az életünk forog kockán. Nem hagyjuk, hogy olyan emberek, akik nem ismerik Jehovát, és nem tartják fontosnak a neki való engedelmességet, megingassanak minket ebben a meggyőződésünkben.” (Őrtorony 2014/11/15. 10. oldal)

 

Ez a bűn életeket vett el. „Az élet szent. Ezért nem fogadunk el vért.” – Hallottuk a színpadról megannyiszor. De ha az élet szent, vajon nem az volna a természetes, hogy ilyen formán sem dobjuk azt el magunktól? Számos bizonyíték van amellett, hogy a Biblia szerint Isten nem ítéli el a vértranszfúziót. Az Őrtorony Társulat azonban vérbűnt vont magára azzal, hogy a Biblia helytelen értelmezésének következtében százak életének kioltásában volt tagadhatatlan szerepe. Csupán azért nem tudom ezt a bűnt előrébb helyezni, mert ez a még súlyosabb bűnöknek csupán következménye, másrészt pedig, ha valaki az életének egy ilyen pillanatában sem tud kilépni a Társulat bűvköréből, akkor bizonyos szempontból menthetetlen, ráadásul ma már talán lazább következményekkel jár, ha ebben valaki nem követi a Társulat által előirányzott gondolkodást, mint régebben. Aki pedig a saját gyermekének sem engedte a propaganda miatt a megmentő vérátömlesztést, nos, fenn van már tartva neki a hely a gyehennában, de közvetlen a Szervezeti vezetők mellett.

 

  1. A felsőoktatás démonizálása

 

„A világban nagy hangsúlyt fektetnek a továbbtanulásra, ám a tapasztalatok azt mutatják, hogy a felsőoktatás hatására sokan elveszítik az Istenbe vetett hitüket, és az iránta érzett szeretetüket.” (Őrtorony 2015/09/15. 25. oldal)

 

Ez az Őrtorony-doktrína nem sokban különbözik az előzőtől, hiszen ez is sok ember életét nyomorította meg, ha talán nem is szó szerinti értelemben. Olyan személyt is ismerek, aki 30 évvel ezelőtt a vég közelségére való tekintettel még középiskolába sem ment, jóllehet az ország legjobb egyetemén lett volna a helye az esze alapján. Mi lett ennek az eredménye? Tisztességes megélhetés nélkül egész életében nehéz anyagi körülmények közt élt. A vég pedig még most sem jött el. A felsőoktatás önmagában nem venné el senki Istenbe vetett hitét sem, viszont esélyt ad arra, hogy szélesebb világlátásának köszönhetően megvizsgálja az Őrtorony Társulat tanításait és adott esetben olyan következtetéseket vonjon le, mely nem érdeke a Szervezetnek. A fiatalok megtartásának érdekében a felsőoktatást mai napig démonizálják – ha mára már nem is tudják ezt olyan sikeresen megtenni – de a fiatalok jelentős része mégis elhagyja a Szervezetet.

 

  1. A vének helytelen döntéseinek elnézése

 

„Időnként előfordulhat, hogy (a vének) hibát követnek el. Létfontosságú azonban, hogy még ilyenkor is maradjunk lojálisak Krisztus elrendezéséhez. (…) Mivel a vének ajánlásakor és kinevezésekor a szent szellemnek létfontosságú szerepe van, hűek lehetünk-e valójában az önátadásunkhoz, ha nem működünk együtt a véni elrendezéssel a gyülekezetben?” (Őrtorony 2002/03/15. 15. oldal)

 

A vének nem hibáznak. Ha mégis, akkor az is direkt van, hogy ezzel próbára tegye az engedelmességünket és a hitünket. Ez a Szervezet hivatalos álláspontja, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni. Ha tehát egy olyan helyzetbe kerülsz, mely során konfrontálódsz a vénekkel, nekik biztosan igazuk lesz, nem kételkedhetsz ebben. A rendszer már önmagában rengeteg olyan elemet tartalmaz, mely a vének szubjektivitására van bízva: beszéljenek-e veled arról, hogy szerintük rosszul teszed a dolgod (a kisteremben, hogy mindenki tudja, hogy ejnye-bejnye van épp), megvonják-e a kiváltságaidat, adott esetben kiközösítsenek-e. Te pedig nem tudsz senkihez fordulni. A körzetfelvigyázónk kijelentette: „ne gyertek hozzám olyan dolgokkal, ami a helyi vének feladata!” Ha pedig egy vén, vagy néhány vén hatására az összes dönt valamiről, jogorvoslati lehetőség híján úgyis nekik fog hinni a körzetfelvigyázó, nekik fog hinni a Fiókhivatal. A következő bűn is ebből fakad.

 

  1. Bánásmód a kiközösítettekkel

 

„Róbert közel 16 éven át volt kiközösítve. A szülei és a testvérei mindvégig szilárdan ragaszkodtak az Isten Szavában lévő útmutatáshoz, nem ápoltak vele kapcsolatot, sőt még csak nem is köszöntötték. (…) Ezt mondja: ’Ha egy kicsit is tartották volna velem a kapcsolatot, csak annyira, hogy megkérdezzék, hogy hogy vagyok, már azzal is megelégedtem volna. Akkor az a vágyam, hogy velük legyek, valószínűleg nem ösztönzött volna arra, hogy visszatérjek Istenhez.’” (Őrtorony 2013/06/15. 28. oldal)

 

És igen, igen, ez a példaértékű! Amíg számtalan olyan esetről olvashatunk a kiadványokban, vagy hallhatunk a gyülekezeten belül, hogy valakit a szülei vagy a rokonai kitagadtak, mert Tanú lett, addig ezek az emberek gonoszak, nevetségesek a Tanúk szemében. De abban a pillanatban, amikor ők teszik ezt meg valakivel, akkor az már jó! Az már követendő! Ne is köszönj a saját gyerekednek! Jár a taps! Nem véletlen, hogy azt mondja a Biblia, hogy az utolsó napokban az emberek természetes vonzalom nélküliek lesznek. (A saját fegyverüket fordíthatjuk ellenük.) A Társulat hatalmas bűne, hogy a természetes emberi, baráti, rokoni kapcsolatok fölé emeli a sajár viselkedési normáját. A legfélelmetesebb pedig az, hogy ezt egyre szigorúbban próbálja betartatni. És akkor még az idézetben említett példa nevetségességét nem is említettem: azért jött vissza, hogy a családjával lehessen, nem azért, hogy újra Tanú legyen.

 

  1. A gyermekek Társulati minta szerinti nevelése

 

„Amikor Jézus azt mondta a követőinek, hogy ’tanítvánnyá kell tenniük minden nemzetből való embereket’, minden bizonnyal azt is értette ezen, hogy a szülőknek segíteniük kell a gyermekeiknek tanítvánnyá válni.” (Őrtorony 2008/04/15. 19. oldal)

 

„A gyermek nem más, mint egy kis Bibliatanulmányozó” – nagyon egybecseng ezzel a fenti idézet a kiadványból. Ez utóbbi pedig néhány éve egy kongresszuson hangzott el. Az indoktrináció az ő esetükben a legkönnyebb, hiszen pici koruktól egy világtól elzárt burokban nőnek fel, mely arra ösztönzi őket, hogy féljenek mindentől, ami a világból jön, hiszen káros lehet számukra. Mivel egy hithű Tanú szülő nem engedi, hogy szoros barátságot ápoljanak az osztálytársaikkal, ezért komoly esély van rá, hogy a jövőben is nehezen találják meg a helyüket az életben. Ha fel is ismerik a Társulat hazug tanításait, ez megnehezíti, hogy ki tudjanak törni onnan. A szülők számára szégyen az, ha a gyermekük nem marad az igazságban, ezért néha erőszakos eszközökkel „cipelik el” őket az összejövetelekre, mely megromlott családi kapcsolatokhoz, de akár hosszútávú pszichológiai problémákhoz is vezethet. A gyülekezet „belterjessége” pedig jó terep lehet a pedofilok számára, ami mostanában nagyon gyakran botrányokhoz vezet az Őrtorony Társulat háza táján.

 

  1. Riogatás armageddon közelségével

 

„Mivel már közel van a jelenlegi világrendszer vége, Jehova szolgáiként tisztában vagyunk vele, hogy most nem annak van itt az ideje, hogy egy kényelmes életre rendezkedjünk be ebben a haldokló világban.” (Őrtorony 2011/11/15. 18. oldal)

 

Ez a bűn nagyon sok probléma gyökere, ugyanakkor a világvége-váró szekták alapvető taktikája. Csak az eddig felsoroltak közül legalább 3 minimum közvetve a következménye annak, hogy a Tanúkban félelmet keltenek a vég közelségével. Tanúk ezrei mondtak le emiatt a felsőoktatásról, egy jobb munkalehetőségről, a házasságkötésről, a családalapításról, és tették ezzel sivárrá az életüket. És kétségünk se férjen hozzá, hogy ilyen felhívás, mint az említett cikk, nem 2011-ben jelent meg először. Százezrek küzdenek emiatt az érzéssel, hogy „úristen, meg fog-e engem menteni Jehova?” És éppen ezért gépként próbálnak többet tenni a szolgálatban, hogy azzal elégedetté tegyék – hát legalábbis a helyi véneket. Érdekes megfigyelni, hogy sokan még azok közül is, akik elhagyták a Szervezetet arról számolnak be, hogy sokáig féltek armageddontól vagy rémálmaik voltak, hogy ők is el lesznek pusztítva. Nos, ennyire sikeres ez a propaganda és éppen ezért ilyen nagy bűn ez!

 

  1. Bűntudat keltése

 

„Ádám leszármazottaiként mindannyian alá vagyunk vetve a bűn és a halál törvényének. A bűnös testünk állandóan arra indít, hogy olyat tegyünk, ami nem tetszik Istennek, és halálhoz vezet. Pál (…) az ilyen tetteket és jellemvonásokat a test cselekedeteinek nevezte. Majd hozzáfűzte: ’akik ilyeneket gyakorolnak, nem öröklik Isten királyságát’.” (Őrtorony 2011/11/15 12. oldal)

 

Ha nem akarsz elpusztulni, állandóan tenned kell valamit. Ha nem mész eleget szolgálatba, vérbűn terhel téged. Ha hibát követsz el, azonnal jelentened kell a véneknek. Végiggondolva ezeket, illetve az összes szabályt, melyet egy Tanúnak be kellene tartania, teljesen világos, hogy ez egy átlagos ember számára teljesen lehetetlen. És ehhez szorosan kapcsolódik az, hogy az úgynevezett alapelveket tulajdonképpen törvényi szintre emelték. Annak ellenére, hogy a Biblia több helyen is arról ír, hogy az újszövetséggel szabadság jár együtt, a Társulat a megemlített alapelveket nem az egyéni szabadság és látásmód érvényesülésének lehetőségeként, hanem ezekre hozott konkrét szabályok betartatásának lehetőségeként tekintik. Gondoljunk csak az öltözködés, az ünnepek, az udvarlás, a barátok vagy a gyermeknevelés esetére. És mivel teljesen és egyszerre mindet nem lehet megvalósítani, ez jó alkalom arra, hogy egy-egy előadás által lelkifurdalást keltsenek benned, aminek eredményeként többet mész szolgálatba – ezt a legkönnyebb megtenni ugye – vagy épp még inkább látszatkereszténnyé válsz kívülre betegesen mutatva a szépet és a jót.

 

  1. A Szervezet Istennel való egyenlővé tétele

 

„Még sok vallásos ember is úgy gondolja, hogy nem kell engedelmeskednie Isten parancsolatainak. (…) Ha nem vigyázunk, ez a gondolkodás minket is megfertőzhet. Hogyan mutatkozhat ez meg? Például úgy, hogy nem vesszük figyelembe a szervezettől jövő útmutatásokat, panaszkodni kezdünk, ha nem tetszik valami, vagy nem értünk egyet a szórakozással, internethasználattal és továbbtanulással kapcsolatos bibliai tanácsokkal.” (Őrtorony 2013/09/15. 20. oldal)

 

Persze, tökéletlen emberekből áll a Szervezet, persze, nem vagyunk tévedhetetlenek, de ha nem értesz egyet azzal, ahogyan magyarázunk egy-egy tanítást, vagy amilyen tanácsot adunk neked, akkor téged már megfertőzött a világ szelleme, hangzik ki ebből a cikkből. Noha a Társulat tanításai folyamatosan változnak, az nem változik, hogy mindig az éppen aktuális igazság az abszolút igazság, melyet, ha nem fogadsz el, akkor Jehova ellen vétesz. Azzal, hogy a „Hű és Értelmes Rabszolga”, vagyis a Vezetőtestület kinevezte saját magát Isten egyedüli Földi szócsövének a létező egyik legnagyobb bűnt követte el. A gyülekezeteken belül ezért nem érvelhetsz azzal egy adott helyzetben, hogy „de nézzétek már, itt a Biblia a kezemben, és ezt írja”, hiszen abban a pillanatban hitehagyottnak számítasz, mivel a Társulat mást tanít. Ha neked is lenne igazad, mert nem tudnak belekötni az állításba, rád sütik, hogy nem vagy alázatos és a Rabszolga ellen beszélsz, ahelyett, hogy várnál Jehovára, hogy a maga idejében megtegye a kiigazítást. De hát nincs is külön olyan, hogy Rabszolga, mert a Rabszolga végsősoron mindig pontosan azt teszi, amit maga Jehova akar. (Irónia.)

 

  1. Az Istennel való kapcsolat ledegradálása

 

„Jehova szolgái lévén szeretnénk továbbra is elfogadhatóak maradni az ő szolgálatára. De ha nem vennénk figyelembe Isten emlékeztetőit, felülkerekedhetne rajtunk e világ szelleme, amelyet a beszédének, kiadványainak, szórakozási formáinak és viselkedésének a nagy része táplál. (…) Ha szeretnénk megkapni az örök élet ki nem érdemelt ajándékát, felettébb szeretnünk kell Jehova emlékeztetőit, és teljes szívünkből meg kell tartanunk őket.” (Őrtorony 2000/12/01. 18-19. oldal)

 

Sok bűnt láttunk eddig, de mind közül ez a legfelháborítóbb. Az Istennel való kapcsolatot degradálja le, azt, aminek fontosságáról a leginkább beszél és amit a legvehemensebben támogat, de persze csak szóban. A szeretet Istenének biblikus képét, a törődő Pásztor, a támogató Atya Krisztusi mintáját felcseréli egy rossz főnökkel, aki kirúg, ha valamit nem úgy teszel, ahogyan ő azt elképzelte. De ő nem ad érte igazi fizetséget, csak a reményt, hogy esetleg örökké élhetsz, amit Mindenhatóként amúgy is meg tudna adni, nem kerülne neki semmibe. Ha viszont egy kicsit is hibázol, örökre elveszítheted a kegyét. Sőt, ha már a gondolataid nem ott vannak, ahol a Társulat mércéje szerint lenniük kellene, már akkor is elvághatod magad végérvényesen. Isten csak azt menti meg, aki Jehova Tanúja. Burkoltan ugyan, de ez a tanítás lényege. Isten csak azt áldja meg, aki teljes időben szolgál, aki mindent megtesz, sőt még annál is többet. És Isten mindenkit elpusztít, aki nem tartja meg az Őrtoronyban leírtakat és nem úgy értelmezi a Bibliát, mint a Vezetőtestület. Isten nem irgalmas Jehova Tanúi szerint még akkor sem, ha beszélnek erről. Ez nem egy szerető Atya, akiről az Őrtorony ír, ez egy rossz főnök. Szerintem ez az Őrtorony Társulat legsúlyosabb bűne.

 

Köszönöm, hogy elolvastad értekezésemet arról, hogy mi az Őrtorony Társulat 10 legsúlyosabb bűne szerintem. Ha kérdésed vagy észrevételed van, oszd meg velem a cikk alatt. Azt is várom szeretettel, hogy ti még milyen bűnöket rónátok fel a Társulatnak, esetleg szerintetek ezen 10 közül melyik a legsúlyosabb. Ha szeretnétek még ilyen tízes listát olvasni, akkor is mindenképpen jelezzétek lent a komment-szekcióban.

Én Rudolf voltam, sziasztok!

A bejegyzés trackback címe:

https://blogjt.blog.hu/api/trackback/id/tr6512395273

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

nicku · http://kharapisztisz.blog.hu/ 2017.04.04. 07:36:40

Nagyon jól megírt összefoglaló, köszönöm. Meg is osztottam.

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.04. 08:29:19

Igen, jó összefoglalás, és lehetne folytatni pl azzal, hogy miért veszélyes szekta a JT (gyermekbántalmazás előfordulása, pedofilok támogatása, politikai semlegességre való útmutatások adása (pl: Malawi), útmutatások katasztrófák idején (pl fülöp-szigeteki tájfun) stb...).
Némely esetben már léteznek összehasonlítási adatok a túlélés esélyére abban az esetben, ha a valaki Jehova Tanúihoz tartozik és arra, ha nem.

keresemazutam 2017.04.04. 12:55:49

Kedves Rudolf!
Kereknek tűnik a top 10!

10+1-nek javaslom a "hamis biztonságérzetet".Ez sokakat meggától az őszinte vizsgálódásban!

Érdekes módón ez a "büntudat keltése"mellet jelen lenni képes érzés.Ha az iluzió a Máté 7:22 teljesedésekór találkozik a valósággal az nem túl jó!

Köszönet a listáért!

Rudolf.jw 2017.04.04. 13:17:53

@nicku: Kedves vagy!

@t.csilla: Tervezem további listák összehozását, esetleg ez is sorra kerülhet. :)

@keresemazutam: Igazad van. Emellett azóta jutott eszembe, bár nem tudom, hogyan tudtam volna még belepasszírozni, de a Biblia meghamisítása az Új világ fordítás által - nos, ez is elég komoly bűn.

Columba · http://jehovatanui.blog.hu/ 2017.04.04. 14:39:04

@Rudolf.jw: Szervusz! Szerintem is nagyon jó a lista. Szívesen elhelyezném a linkjét Ajánló formájában a mi blogunkon is, ha elfogadod. :)

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2017.04.04. 16:59:22

@Rudolf.jw: Szia, tényleg jó a lista..de az is helyes, hogy az elején ott a szubjektív szó..mivel talán mindenkinek más egy kcsit a listája, attól függően min ment keresztül, vagy mi az ami leglényegesebben bántja...S így tényleg meglehet mindenkinek a saját 10.- es listája..Mivel sajnos ehhez még lehet hozzátenni..ahogy ezt mér némelyek meg is tették....Én el sem gondolkodtam mi lenne az én tízes listámon, vagy hogy mit féuznék a tiédhez...majd elgondokdok :) Köszi...Amúgy jöhet a folytatás :)

kingdom · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.04. 17:26:08

@Rudolf.jw:
Jól össze lett szedve. Várjuk az esetleges folytatást is, úgyhogy el ne tűnj nekem :)

kingdom · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.04. 17:29:02

@Rudolf.jw: Mondjuk szívesen elolvasnám a Morris látogatásról írott beszámolódat is, mert nagyon felcsigáztál, ... no ,de ami késik az nem múlik :)

Rudolf.jw 2017.04.04. 18:27:43

@Columba: Köszönöm, megtisztelő a felajánlás. :)

@Csakegyember: Oszd meg velünk majd, mire jutottál!

@kingdom: Már készül a második rész, témájában kapcsolódva ehhez! :) Jelenleg még van elég szabadidőm arra, hogy írjak, de ez valószínűleg nemsokára meg fog változni. Addig viszont igyekszem minél több dolgot kiírni magamból. :) Morris látogatásáról megírtam a beszámoló kb. felét, aztán azon a héten annyira felgyülemlett a sok tennivaló, hogy nem tudtam befejezni. Utána meg elvesztettem a lelkesedésemet. :/ Szóval arra nem tudok ígéretet tenni.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2017.04.04. 20:27:51

@Rudolf.jw: Én bővíteném, vagyis az én tíz pontomban ezek még minden bizonnyal helyet foglalnának:
1.- Családi intézmény cétudatos szétverése
2.-A tények tudatos elferdítése féligazságok és valótlan állítások segítségével kimondottan a beteljesületlen próféciák és a „hibás“ tantételek kapcsán
3.- Az előzőhőz kapcsolódik, vagyis annak eredményeként: A jellemtelenség, gerinctelenség, önkritika és a megbánás teljes hiányossága.
4- A legfőbb - a tudatosság, mellyel mindezt művelik - erre nincs mentség..se Isten se ember előtt !

gggarai 2017.04.05. 11:23:26

@Rudolf.jw: Köszönet az írásért, nagyon jó, és lényegre törő.
Láttam sokaknak van ötlete mivel lehetne még kiegészíteni, van nekem is.
Bibliai utasításokat tekintve:
1. Császár törvényének felülírása (Gyerekbántalmazók, kivizsgálás, hallgatás- bűnrészesség, Kiadványterjesztés stb.)
2. A név használata, lejáratása (Az emberek csak legyintve mennek el mellettük, Jehovák...)
3. Kedvelt foglalatosságuk a számolgatás. Egy értelműen tiltva van. Jézus sem tudta, de ők igen, már többször is. Ez persze nem tartja vissza őket, ha kell egy generációból két emberöltőt csinálnak.
4. Az ünnepek Bibliátlan elvétele; pl.:Karácsony, Pünkösd, nemzeti ünnepek, névnapok, de a többi is szerintem. 1Kor11:24-ben NINCS "ezentúl"< T. Hamisító Hivatal.
5. SEMMIRE sem alapozható kevélységük, pl. más vallásokkal szemben. Lényegében soha semmiben nem volt igazuk, de holnap, esetleg holnapután biztos nagggggyon igazuk lesz.

kingdom · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.05. 15:23:36

Rudolf írása úgy látszik ihletet adott többeknek :)

Rudolf.jw 2017.04.05. 18:20:39

@Csakegyember: Nagyon jó szempontok. A család intézményének szétverésére én is gondoltam, a gyereknevelés módja pont alatt eredetileg arról is akartam írni, csak valamiért lemaradt. Milyen jó, hogy a kommentekben erre is került utalás!

@gggarai: Kicsit a tanításoktól függetleníteni akartam ezt a listát, inkább az életmódra és a szabályokra akartam kitérni, mert talán ezek az igazán súlyos bűnök. Viszont a későbbiekben egy ilyen jellegű listát is tervezek készíteni, köszönöm az ötleteket, lesz, ami majd abban visszaköszön. :)

@kingdom: Én ennek csak örülök! :)

l.gabi 2017.04.06. 05:24:20

@Rudolf.jw: én is szeretném neked megköszönni, már nehezen tudnám kiegészíteni mindazt, amit előttem leírtak.
Titokban remélem, hogy Morrisra is esetleg lesz energiád :)

Rudolf.jw 2017.04.07. 16:01:19

@l.gabi: Semmi sem lehetetlen, de egyelőre nem ígérem. Viszont azzal, hogy leírtad, hogy reméled, már nem marad titokban a vágyad. :O :D

kingdom · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.07. 16:48:33

@Rudolf.jw:
Rodolf egy kérdés ami szerintem sokunkat érdekelne. Te X vagy ? :) Azért bátorkodom ezt megkérdezni, mivel a Morris előadásról szándékoztál első kézből tájékoztatni. Titkon remélem ... igen, ... te X vagy :)

Rudolf.jw 2017.04.07. 19:10:58

@kingdom:
A személyem egyelőre maradjon homályban. Ha elmesélném a történetem, nagyon hamar kiderülne még azok számára is, akik csak távolabbról ismernek, hogy ki vagyok. Sajnos még nem vagyok olyan helyzetben, hogy ezt be tudjam vállalni. Ennek ellenére majd igyekszem pár dolgot felfedni magamról, olyanokat, amik nem tesznek beazonosíthatóvá. De kérem a türelmeteket addig is. :)

kingdom · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.07. 19:41:40

@Rudolf.jw: Rendben ,teljesen megértelek, de csak arra lettem volna kíváncsi, hogy X vagy- e ... ebből még nem derülne ki, ki is vagy valójában. :) Szóval X -vagy ?

keresemazutam 2017.04.08. 08:55:04

@kingdom:
Sikerült beazonosítani Rudolfot! Matematikai útón!

Írt 10 negatívumot+ hozzájön még x mennyiség, plusz 10+x pozítívum,mindez 2 cikkben. az egyenlet így néz ki:

(-10x)+(10x)=2Rudolf

Egyszerüsítsük a bal oldalt: A -10+10 az pont semmi tehát marad a 2x azaz:

2x=2Rudolf

Mindkét oldalt osszuk kettővel,tehát a végeredmény:

x=Rudolf

A levezetésben lehetnek hibák, de a végeredmény szerintem jó!

kingdom · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.08. 09:08:41

@keresemazutam: Ez az .... szóval Rudolf X ... köszönöm a levezetést :)

l.gabi 2017.04.08. 14:27:07

@keresemazutam: tudom, hogy nem ez a lényeg, de a kezdeti feltételből kiinduló levezetés hibás, ezért nem jön ki a végeredmény.
(-10x)+(10X) az nem 2x, hanem nulla; aztán ami ebből következik, azt inkább nem részletezem, mert Rudolfra nézve sértő lehetne :)

l.gabi 2017.04.08. 14:27:45

@Rudolf.jw: én azért titokban drukkolok :)

l.gabi 2017.04.08. 14:53:21

Ezt könnyebb összeállítanom, mint a másik listát :)

1. A tagok teszik azt, ami elismerésre méltó, de a szervezet aratja le érte a babérokat.
2. A vagyonos embereknek kedveznek, a szegényeknek meg...
3. A kettős tanítás: a kiadványok szövegei és a helyi tanítás sokszor más és kiskirályok önkényuralmai valósulnak meg.
4. A vérkérdés
5. Oktatásellenesség, tudományellenesség
6. A bírói ügyekben való kiszolgáltatottság, a problémák belső kezelésének a visszásságai
7. A nőket elnyomó és lealacsonyító szemlélet
8. A világ végét hirdető dátumok és azok elkendőzései
9. Közömbösség a tagok anyagi helyzetével kapcsolatban, de az ő anyagi helyzetük mindig fontos kell legyen, csak Királyság-érdeknek álcázzák
10. Volt tagokkal kapcsolatos lealacsonyítás
11. A "mi igaz és tiszta szervezet vagyunk"-álomképből eredő tettek

keresemazutam 2017.04.08. 16:14:04

@l.gabi: Éreztem ,hogy kicsit sántít ,de nem tudtam kihagyni.
A (-10+X)+(10+X) talán jobb lenne...
Valóban csak a végeredményre koncentráltam bocs...

Rudolf.jw 2017.04.08. 19:48:26

Hát emberek, ez óriási. :D

@keresemazutam: Köszönöm a levezetést, nagyon nevettem rajta!

@kingdom: Sajnos (vagy szerencsére) soha nem töltöttem be felvigyázói tisztséget a Szervezetben. Szóval ilyen szempontból nem vagyok X, más szempontból talán igen.

@l.gabi: Tetszik a listád, nagyon jó érzés látni, hogy gondolkodóba ejtek embereket. Ez a Szervezeten belül nem túl gyakran valósult meg, üdítő ez az eltérés. :)

Zalahusztra 2017.04.08. 22:43:02

A szervezetnek vége: elfogyott a pénz !!!

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.09. 07:27:42

@l.gabi:
"1. A tagok teszik azt, ami elismerésre méltó, de a szervezet aratja le érte a babérokat"

Ez egy olyan pont, ami megér egy kis elemzést, annál is inkább mivel a fordítottja is igaz. A szervezeti vezetőség követi el a kétes dolgokat, amiért persze az egyszerű tagok tarják a hátukat. Ennek persze ők nincsenek tudatában, mert a legtöbben nem tudnak a szervezet viselt dolgairól (nem tájékoztatják őket ezekről :) ).
Ez olyan fokú zavarodottságot idézhet elő egy őszinte hívő tagban, amit igen nehéz lesz kibogóznia úgy (ha egyáltalán lehetséges), ha nem ismeri az őt kihasználó szervezet történetét, működését.

A másik dolog, amit érdemes megérteni, a pszichopata manipuláció lényege. A pszichopaták ugyanis általában egy álcaközösséget építenek maguk köré, akiken keresztül kivitelezik dolgaikat, Az álcaközösségnek két feladat van: 1. megvédi a pszichopatát, mert egy "jó arculatot" helyez köré (amihez legtöbbször semmi köze nincsen) 2. probléma esetén elviszik a balhét, mert a manipulátor őket fogja felelőssé tenni.

Erről írtam bővebben: eletazortoronyutan.blogspot.hu/2013/02/a-tarsadalom-ragadozoi-pszichopatak.html

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2017.04.09. 07:32:41

@Rudolf.jw: Szia! Légy üdvözölve. A poszt tényleg jó. Köszönöm.
Az egyik kommentedre reagálnék: " a Biblia meghamisítása az Új világ fordítás által - nos, ez is elég komoly bűn."
Én személy szerint mind a mai napig az ÚVF-et használom. Méghozzá azért, mert sok szempontból a legjobban használható Bibliának tartom magyar nyelven. A másik amit használok az a SZIT. Elég sok cikk íródott már az ÚVF ellen, de olyan még nem, ami összehasonlítaná a fordításokat a bennük lévő teológiai nézettől befolyásolt változtatások, betoldások, fordítási hibák alapján.
De azt hiszem, hogy ha készülne egy ilyen tanulmány, akkor a Károli lehet, hogy rosszabb helyezést érne el az ÚVF-nél. Nem véletlen, hogy sok fundamentalista keresztény, és egyház azt használja. Az a legalkalmasabb magyar fordítás eltorzult keresztény nézetek hirdetésére.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2017.04.09. 07:34:23

@gggarai: Szia! Felkeltette a kiváncsiságomat a neved. Ismerek valakit ezen a néven

kingdom · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.09. 09:19:05

@sefatias: " Elég sok cikk íródott már az ÚVF ellen, de olyan még nem, ami összehasonlítaná a fordításokat a bennük lévő teológiai nézettől befolyásolt változtatások, betoldások, fordítási hibák alapján."

Csak néhány gondolatébresztőnek. Tudom nem ástak alá, ...de elindít a vizsgálódásban.

jehovatanui.blog.hu/2011/07/31/jehova_tanui_bibliaja_az_uj_vilag_forditas

infaustus.wordpress.com/2013/10/08/megjelent-az-uj-vilag-forditas-2013-as-revidealt-kiadasa/

" a legjobban használható Bibliának tartom magyar nyelven"

Sajnálom, hogy más fordítások nem kerültek a kezedbe. Mint amilyen a Káldi Neo Vulgata, az Egyszerű fordítás, RUF 2014.
Ami miatt bevonzhat gyanútlanokat az ÚV az a nyelvezet puruttya egyszerűsége miatti érzet miatt van. Ami egyébként sokszór teljessen idegenné teszi a szöveget.
De ennél van sokkal jobb magyarsággal megírt fordítás. Ami igazi fordítás és nem egy fordítás fordítása mint az UV, ... az Egyszerű fordítás kenterbe veri, ha csak ezt a szempontot nézzük is.

"mi összehasonlítaná a fordításokat a bennük lévő teológiai nézettől befolyásolt változtatások, betoldások, fordítási hibák alapján."

Még nem nagyon, de már rendelkezésünkre állnak ezek az információk csak egybe kéne szedni őket. De ez nem kis munka. Jómagam olvasás közben is találtam olyan jellegű árnyalásokat az NV-ben, aminek nem lehetett más oka mint a saját teológiájuk megtámogatása. Ez igaz a katolikus fordításra is bizonyos helyeken. A Károli egy idejét múlt fordításból készült az emlékeim szerint a Textus Receptus-ból, Károli valószínű még nem volt tisztában ezekkel. A mai kritikai szöveg Nestlé-Aland illetve a Biblia Hebraica Stuttgartensia tekinthető, amire a társulat is hivatkozik a "Teljes írás" könyvben, mint amiből az UV is táplálkozik, de ennek én pont az ellenkezőjét tapasztaltam, messze eltér attól (a kritikus) helyeken.
Ha lenne időm rá, ami most nincs, összeszedném az újszövetség UV fordításában lévő eltéréseket a kritikai kiadáshoz hasonlítva. A Nestlé- Aland 28. kritikai kiadása ugyanis megvan Görög-Német átírásban a szótár könyvével együtt.

kingdom · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.09. 09:23:29

@sefatias: "Nem véletlen, hogy sok fundamentalista keresztény, és egyház azt használja."

Igen mint Jehova Tanúi is Magyarországon, a létezésük legnagyobb részében.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2017.04.09. 09:23:49

@kingdom: "Sajnálom, hogy más fordítások nem kerültek a kezedbe."

:) ne sajnáld. Kb 20 különböző magyar fordításomban van itthon. Köztük az általad megemlítettek is. És mindet használom

kingdom · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.09. 09:32:48

@Rudolf.jw: "Sajnos (vagy szerencsére) soha nem töltöttem be felvigyázói tisztséget a Szervezetben. Szóval ilyen szempontból nem vagyok X, más szempontból talán igen."

Az X -nek, nem kell feltétlen felvigyázónak lennie ... pusztán csak a lehetőségek eltérőek.
Tudtam, hogy megvan benned is az X ! ... Hű, hogy ezt melyik tehetség kutató műsorban is hallottam ? :)

kingdom · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.09. 09:36:40

@sefatias:
"És mindet használom"
Mit értesz ez alatt pontosan? Hogy lehet ezeket egyszerre használni ?... Illetve mi alapján vonod, le a megfelelő következtetéseket az összevetések eredményeként ? ... Melyiket tekinted, a kritikai alapnak? ... Mindegyik nem lehet az. Kell egy fundamentum. ... Különben csak a zavar fog növekedni.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2017.04.09. 10:00:16

Na ne már..Ha bibliafordításokra hagyatkozunk..nem marad hely a lelkiismeretünknek...Vagy éppen azért marad hely ???? :) :)
Vagyis mitől függ a lelkiismeretem ?
Szükséges ily módon vádolni vagy éppen mentegetni ?
Vagy netán másét ?
A másik lelkisimeretét vagy éppen nézetét ?
Akkor miről is van szó ?
Mert ezek alapján ahhoz nyúlok amihez akarok, szükség szerint.. :)

kingdom · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.09. 10:16:58

@Csakegyember: Persze a ma rendelkezésünkre álló újszövetség is hagy kívánni valót, ... nincs perfekt. A biblia tudomány ha jól tudom abból indul ki, hogy a legkorábbi rendelkezésre álló kéziratok azok amik a legkevesebb változáson mentek keresztül ezért ezek a kiinduló pontok. Persze ez sem ilyen egyszerű azért. :)

Szerintem a katolikus nézőpont az írásokról a legkiegyensúlyozottabb az egyik kedven Bencés fordításom előszavában fejtegeti ezt a fordító. A látszat ellenére, kereszténység nem lehet a könyv vallása !!!!
Az evangéliumok pusztán csak történeti beszámolók sajátos nézőpontokból.
Ahogy mondod az írásokra egyáltalán nem is lenne szükségünk a megmentéshez.... ez elég pereputtyán hangzik, és nem is szimpatikus azoknak akik napi szintem az írásokat vesézgetve prédikálnak a templomban, gyülekezeteben ... ,de ez akkor is egyszerű tény.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2017.04.09. 13:49:54

@kingdom: "Mit értesz ez alatt pontosan? "

Van amivel a tévét támasztom ki, van amelyik súlyként szolgál. stb :)

Rudolf.jw 2017.04.09. 14:32:03

@sefatias: Az Új világ fordításnak kétségkívül vannak komoly előnyei. A Károlihoz képest az, hogy modern és érthető. És igen, a Károliban is vannak hibásan fordított részek. Viszont - főleg a revideált Új világ fordításban - nem lehet nem észrevenni a szándékos félrefordításokat. Ezek engem nagyon zavarnak. Ha kiadják magyarul is a revideált változatot, még lejjebb fog csökkenni az értéke a Tanúk Bibliájának.

@kingdom: Nekem valamiért az Egyszerű fordítás a kedvencem. De az lenne a legjobb, ha a különféle fordításokat össze lehetne gyúrni, hogy a legpontosabb, legszebb és legérthetőbb szöveget kapjuk. Igen, a legszebb is fontos, a Biblia elvégre valahol egy irodalmi mű is.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2017.04.09. 15:31:58

@Rudolf.jw: Én nem azt mondtam, hogy az ÚVF-ben kevesebb félre fordítás van, hanem azt, hogy ezeket a félrefordításokat, hibákat más fordításokkal összehasonlítva kell figyelembe venni. És mikor az ember rájön, hogy más fordítások sem jobbak a Deákné vásznánál, akkor kiderül, hogy az ÚVF ellen sokszor csak az elpazarolt évek, és erőfeszítések miatti harag szól.

kingdom · http://blogjt.blog.hu/ 2017.04.09. 17:31:53

@sefatias: Amikor te magad erre a következtetésre jutottál. így a pontosabb, ... ne zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy valaki gyökeresen más következtetésre juthat mint te, vagy úgy általában "az ember" amire juthat. Egyből hozzá is fűzném, én nem az elpazarolt éveim miatt haragszom az Úv fordításra,... ez valójában soha nem is merült fel bennem. Hanem sokkal inkább a teljes bizalom vesztés az általuk igazként tálalt információkkal szemben, legyen ez akár az Úv fordítás is.

Columba · http://jehovatanui.blog.hu/ 2017.04.11. 10:45:28

A különböző magyar nyelvű bibliafordításokról nemrég megjelent egy elég jónak tűnő áttekintés "Felebarát vagy embertárs" címmel. Egyébként a szerteágazó egyházi szempontrendszerek, forráshasználatok és különböző fordítási lehetőségek miatt is van ennyi fordítás, de azt hiszem angolul még sokkal több van, mint magyarul. :) A problémás igehelyeknél érdemes lehet megpróbálni a héber vagy görög szavak jelentése után külön is kutatni, de ennek ellenére is megmarad, hogy bizonyos dolgoknak (elég soknak) többféle olvasata is lehet, illetve hogy kinek milyen az ízlése a szóhasználat, mondatszerkesztés terén. :)

ronniszakkonyv.hu/FELEBARAT-VAGY-EMBERTARS

@Rudolf.jw: Az EFO-t én is kedvelem. :)