Jehova Tanúi a felsőfokú oktatás ellen....
2016. október 21. írta: Csakegyember

Jehova Tanúi a felsőfokú oktatás ellen....

 stiahnu.jpgSzerettem volna saját gondolataimat is  kifejteni az adott témában, de úgy döntöttem, azt majd egy másik alkalommal teszem meg. Ne keveredjenek a gondolatok, mégha a téma azonos is...Így hagytam az eredeti cikket, igaz kis utóirattal a végén.

 

 

Semmi bevezetés, semmi mellébeszélés. / Minek ? /

Vágjunk mindjárt a közepébe !

 

Így  a vezető testület egyik tagjának, Gerrit Löschnek az  előadását kisérhetjük figyelemmel,  ki  1994  július 1.- töl  tagja Jehova Tanúi vezető testületének. Ezt az előadást  2005 május 22.- én Olaszországban Monzában, egy különleges összejövetel alkalmából tartotta. Lényegében  az officiális álláspontját képviseli Jehova Tanúi szervezetének a felsőfokú oktatással kapcsolatban

Az előadás itt kisérhető figyelemmel  eredeti nyelven .  VIDEO .

S magyar nyelven olvashatjuk:„ Menni vagy nem menni főiskolára, ez a hitetek, vagy éppen hiányosságának a kérdését   veti fel. De  utal arra is, miként tekintetek a  nagy nyomorúság  közvetlen veszélyére. Az ami kétségbevonhatatlan , az az, hogy a maradék idő rövidre van szabva, miként azt Pál mondta az 1 Korintusz 7:29 ben. Ha jelenleg főiskolai hallgató vagy, miért ne tennéd imáid tárgyáva, s miért ne fontolnád meg annak elhagyását, hogy annál valami jobbat tegyél ? De számunkra, kik tüzetesen vizsgáljuk a világi eseményeket - történéseket a Bibliai próféciák fényében, léteznek még értékesebb okok arra, miért ne tegyük a világi karriert az első helyre az életünkben. Valaki olyanhoz hasonlíthatnánk magunkat, ki egy épületet lát hol a kövertkező felirat olvasható : „ Ez a a cég  bezárásra kerül“ Jelentkeznétek oda  állásinterjúra ?  Természetesen nem. S ha egy ilyen cégért dolgoznánk, bölcs dolog lenne tőlünk, hogy valahol máshol nézzünk állás után. Igaz, minden világi intézményre ki van téve a felirat, mely hirdeti annak közvetlen felszámolásának a veszélyét. A vég közel van. Igen a Biblia biztosít bennünket, hogy e világ hamarosan véget ér. Ezért bölcs dolog tőlünk, ha nem fogjuk azokat utánozni, kik elválaszthatatlan részét képzik. Nos most egy tanácsot halgathattatok meg. Mit tesztek ?  Némelyek védelmükbe veszik  az egyetemen való tanulmányokat, s példaként némely vén gyermekének a példáját hozzák fel, kik tanulmányoznak, vagy tanulmányoztak  főiskolán. Nem vagyunk feljogosítva, s hajlandóak se vagyunk arra, hogy megmondjuk nektek mit tegyetek. A döntést a szüleiteknek és nektek kell meghoznotok. Nem uralkodunk hitetek felett. Ennek ellenére azonban a „ hű és bölcs rabszolgának“  felelőssége,  hogy figyelmeztessen benneteket a leselkedő szellemi veszélyekre, s arra  buzdítson benneteket , hogy a királyság érdekeket tegyétek az első helyre. Így  a rabszolga osztály már hosszú időn keresztül igyekszik eltántorítani a főiskolán való tanulmányoktól. Gyakran hallottam olyanok tapasztalatait, kik közvetlenül a főiskolai tanulmányaik befelyezése előtt álltak, de azokután  hogy az igazságról tudomást szereztek, tanulmányaikat idő előtt megszakították - befelyezték. Megint mások  elutasították a felajánlott ösztöndíjat. De mit teszel te ? Milyen döntést hozol ? Elutasítod vagy nem ? Szerzel főiskolai végzettséget vagy nem ?  Ezért Jehovának tartozol felelősségggel ! Megszeretnénk dicsérni minden hallgatót, kik azokután, hogy elfogadták az igazságot, megszakították főiskolai tanulmányaikat. De ugyanígy megdícsérjük azokat, kik ezen előadás meghallgatása után, ugyanilyen döntést hoznak  majd. Lehet még mindig  védelmezni szeretnétek a főiskolai  tanulmányokat, annak  lehetőségét. Talán ezt mondjátok: nézd X testvér  főiskolára ment, s most a gyülekezetben szolgál, ugyanakkor úttörő is egyben. Ez igaz lehet, úgymond túlélte a főiskolát. De az ami most következik, az egy  fiatalember valós tapasztalata, ki kényszerbetegséggel – rögeszmés zavarokkal küzdött. Mindennek  következtében  újból és újból meg kellet mosnia a kezét, még százszor is egy nap folyamán. Ez a betegsége annyira zavarta, hogy elhatározta öngyilkos lesz. Vett egy puskát, szájába helyezte csövét, s meghúzta a ravaszt. De a golyó nem ölte meg, inkább az agyának azt a részét fúrta át, mely felelős  volt kompulzív zavaráért. Túlélte, s ezekután normális életet folytathatott. Igen igaz, túlélte, de tanácsolnátok-e bárkinek is, hogy kövesse ezen fiatalember  kétségbeesett tettét ?  Hasonlóan némelyek  túlélték a főiskolát, de tanácsolnátok-e ezt másoknak is  ? Ahelyett, hogy erőfeszítéseket tennétek a felsőfokú műveltségre, helyénvaló lenne inkább Jehova ismeretében növekedni. Hogy a Bibliát  jobban megismerjük, ahhoz azt naponta kell olvvasnunk. Minden nap. Tesszük ezt ?.......................“

 

Hasononlóan a vértranszfúzió tilalmához, az Őrtorony Társulat a fiatal Tanúkra és azok szüleire igyekszik nyomást gyakorolni, hogy haggyanak fel a felsőfokú tanulmányaikkal. Ezt a manipuláció  identikus technikáival végzik, mint a  vérkérdéssel kapcsolatban teszik. Túlzással élnek amikor negatív dolgokról beszélnek. Pl. amikor  az erkölcstelenségről beszélnek  a főiskolai hallgatók körében, lényegében úgy tesznek, mintha  az másról sem szólna.  Vagy olyan statisztikákkal dolgoznak, melyek azt a látszatot keltik, hogy egy főiskolai végzetséggel rendelkező egyén, nehezen tud elhelyezkedni a munkaerő piacán. A másik oldalon  ugyanakkor olyan Tanúkat mutatnak be  példaként, kik otthagyták a főiskolát. Ezek  így olyan embereknek bizonyulnak, kik a világi  felsőoktatást otthagyták  Istennek tetsző áldozatként a vallási oktatás és tevékenység érdekében. Ha figyelembe vesszük, hogy a társulat kiadványai  a Tanúk számára nemcsak vallási, de  az általános információk terén is dominálnak,  akkor az oktatás kérdésével kapcsolatban is Charlese Manson definíciója teljesedik be a gondolkodás ellenőrzésével kapcsolatban:“  Bárkit meggyőzhetek bármilyen dologról, ha azt  megfelelő intenzitással teszem,s az illetőnek nem áll más forrás a rendelkezésére, csakis az enyém.“

Több  oka is  lehet annak,  hogy Jehova Tanúi szervezete miért  ellenzi  a felsőfokú oktatást. Minden Tanú fő tevékenysége  az Őrtorony Társulat kiadványaival kapcsolatos  kolportőri munka. Bármilyen tevékenység, mely ezt  megzavarja, vagy megzavarhatná az abban eltölthető idő mértékét, nemkívánatos. A főiskolai tanulmányok alatt egy diák sok információra tesz szert, melyek korigálhatják azon egyoldalú információkat, melyeket az Őrtorony Társulattól kap. A főiskola  szintén megtaníthatja a diákot tágabb ősszefüggésekben gondolkodni. Mindebből kifolyólag az Őrtorony Társulat számára  minden egyes ilyen diák  rizikót képez annak  tekintetében, hogy megszűnik szófogadó és teljesítő kolportőként szolgálni.

A statisztikai felmérések  Csehországban a 2001- es népszámlálás folyamanán feltárták, hogy Jehova Tanúi között cca. csak  fele annyi a főiskolai végzettséggel rendelkező, mint az egész populációt magában foglaló többi vallásban. Igaz a statisztika befolyásolva  lehet azáltal, hogy a kommunizmus alatt sokaknak meggátolták a főiskolai tanulmányait, de ezek a korlátozások természetesen érintették a többi vallás tagjait is, nemcsak a Tanúkat. A műveltség tekintetében Jehova Tanúi jelentősen nem különböznek a populáció többi részétől. Kivétel azonban a főiskolai végzettség, mellyel csak a 3,8 %  a rendelkezett azok közül, kik Jehova Tanúiként azonosították magukat. Ugyanakkor az egész populációban megfigyelhető  arány a főiskolai végzettséggel rendelkezőknek 7,4 % . 

 A cseh  kórmány lépéseket tesz annak érdekében, hogy korlátozza a nemkívánatos tevékenységét azon regisztrált vallási csoportoknak is, melyek a szekták jellemzőit viselik magukon. Pl az iskolaügyi  minisztérium egy   kampány során, hasonlóan egy  hagyományos kampányhoz, mint ami pl. a drogokat illeti, igyekszik figyelmezteti a diákokat a veszélyes vallási  csoportokra. 2006 áprilisában az iskolák túlnyomó többsége Csehország területén azt a feladatot kapta, hogy a diákokat informálja e tekintetben. Vagyis, hogy számos,  az állam által is  elismert vallás veszélyes számukra, hasonlóan  a drogfogyasztáshoz,  a sátánizmushoz, vagy éppen a gyermekek kizsákmányolásahoz. Azon vallások között melyek mint veszélyesek meg voltak említve szerepeltek  a Hare Krisna, Jehova Tanúi, a  Mormonok, és a Szcientológusok

A következő cikk is figyelemreméltó. Az   Őrtorony folyóirat  2005 október  1- i számában található,  „ Szülők, milyen jövőt szántok gyermekeiteknek ?  „ címmel. Ez a cikk is megpróbálja megyőzni a fiatal Tanúkat és szüleiket  a felsőfokú  oktatás előnytelenségéről.

A  továbbtanulás ára../alcím/

11 Azután ott van az iskolai környezet. Az egyetemek és főiskolák kollégiumairól közismert, hogy a helytelen viselkedés melegágyai, ahol mindennapos a kábítószerrel való visszaélés, a túlzott alkoholfogyasztás, az erkölcstelenség, a csalás, a gólyák megalázása, és így tovább. Vegyük például a túlzott alkoholfogyasztást. Beszámolva azokról a féktelen ivászatokról, amikor is az ivás egyedüli célja, hogy az ember lerészegedjen, a New Scientist folyóirat ezt mondja: „[Az Egyesült Államokban az egyetemi tanulók] mintegy 44 százaléka kéthetente legalább egyszer részt vesz ezeken a féktelen ivászatokon.” Ugyanez az aggasztó jelenség figyelhető meg a fiatalok körében Ausztráliában, Nagy-Britanniában, Oroszországban, és más helyeken is. A nemi erkölcstelenségről pedig elmondható, hogy manapság a tanulókat leginkább az foglalkoztatja, hogy „összejöjjenek” valakivel, ami a Newsweek folyóirat beszámolója szerint „egyszeri szexuális érintkezés — ami a csókolózástól a közösülésig bármi lehet — olyan ismerősök között, akiknek nincs szándékukban akár még beszélni sem egymással az eset után”. Különböző tanulmányok azt mutatják, hogy a hallgatók 60-80 százaléka vesz részt ilyesmikben. „Ha igazi főiskolás akarsz lenni, akkor csinálod” — összegzi megfigyeléseit az egyik kutató (1Korintusz 5:11; 6:9, 10). 12 Az ártalmas környezeten kívül, ott van még az iskolai feladatok és vizsgák okozta nyomás is. Természetesen a tanulóknak tanulniuk kell, és el kell készíteniük a házi feladataikat, hogy átmehessenek a vizsgákon. Némelyeknek talán még egy részidős állást is el kell vállalniuk, miközben iskolába járnak. Mindez az idejük és energiájuk nagy részét leköti. De akkor mi marad a teokratikus tevékenységekre? Amikor nő a nyomás, mit fognak félretenni? Vajon még ekkor is a Királyság-érdekek lesznek az első helyen, vagy el fogják hanyagolni őket? (Máté 6:33). A Biblia erre inti a keresztényeket: „folyton szigorúan ügyeljetek arra, hogy ne mint balgák, hanem mint bölcsek járjatok, megvásárolva magatoknak az alkalmas időt, mivel a napok gonoszak” (Efézus 5:15, 16). Milyen szomorú, hogy némelyek elestek a hittől, mivel hagyták, hogy az idejük és az energiájuk teljesen le legyen kötve, vagy Írás-ellenes viselkedésbe keveredjenek, miközben egyetemre jártak.13 Természetesen nem csak a főiskolákon és az egyetemeken tapasztalható erkölcstelenség, helytelen viselkedés, és nem csak ott van kitéve az ember számos egyéb megpróbáltatásnak. Sok világi fiatal azonban mindezt csupán az oktatás velejárójának tekinti, és nem is nagyon gondolkodik el az egészen. Vajon a keresztény szülők tudatosan kitegyék a gyermekeiket az ilyen környezetnek négy vagy esetleg még több évig? (Példabeszédek 22:3; 2Timóteusz 2:22). Vajon megéri kockáztatni azokért az előnyökért, amelyeket a fiatalok talán élvezni fognak? És a legfontosabb kérdés az, hogy mit tanulnak a fiatalok azokról a dolgokról, amelyeknek az első helyen kellene lenniük az életükben (Filippi 1:10; 1Tesszalonika 5:21). A szülőknek bele kell foglalniuk az imáikba, és komolyan át kell gondolniuk ezeket a kérdéseket, valamint azt a veszélyt, ami akkor áll fenn, ha egy másik városban vagy országban levő iskolába küldik a gyermekeiket.

 

.................................................................

17 A jó szellemi környezet biztosítása mellett a szülőknek amilyen hamar csak lehetséges, megfelelő útmutatásról kell gondoskodniuk a gyermekeiknek azt illetően, hogy milyen tárgyakat vegyenek fel az iskolában, és milyen szakmát válasszanak. Egy másik fiatal, aki jelenleg a Bételben szolgál, ezt mondja: „A szüleim úttörőszolgálatot végeztek azelőtt is, és azután is, hogy összeházasodtak, és a lehetőségeikhez képest mindent megtettek, hogy továbbadják az úttörőszellemet az egész családnak. Amikor tantárgyat kellett választanunk az iskolában, vagy olyasmiben kellett döntenünk, ami érintette a jövőnket, mindig buzdítottak bennünket, hogy olyan megoldásra törekedjünk, amely a leginkább lehetővé teszi, hogy részidejű munkát találjunk, és úttörőszolgálatot végezzünk.” Ahelyett, hogy olyan elméleti tárgyakat választanának, amelyekre az egyetemi továbbtanuláshoz van szükség, a szülők és a gyermekeik jó, ha olyan tanfolyamokon gondolkodnak, amelyek a teokratikus életpálya folytatásához lehetnek hasznosak.* Számos tanulmány azt mutatja, hogy sok országban nem egyetemet végzettekre van égetően szükség, hanem különböző szakemberekre és a szolgáltatóiparban dolgozókra.

...................................................................

 

 [Kiemelt rész a 29. oldalon]

Milyen értéke van a továbbtanulásnak?

A legtöbb egyetemre jelentkező olyan diplomát szeretne, amely megnyitja előtte az utat a jól fizető és biztos állásokhoz. Kormányzati beszámolók azonban azt mutatják, hogy azoknak, akik egyetemre mennek, mindössze az egynegyede szerzi meg a diplomáját hat éven belül. Ez elkeserítően rossz arány. De még ha sikerül is, vajon ez egyenes út egy jó álláshoz? Figyeld meg, mit mondanak erről a legfrissebb tanulmányok és kutatások............................

Az eredeti cikk itt olvasható:

http://www.straznavez.cz/Vzdelani/vysokoskolskevzdelani.htm

 

 

u.i. Gerrit Lösch előadásával kapcsolatban van személyes megjegyzésem, mely nem része az eredeti cikknek. Érdekes megfigyelni az előadó manipulatív hozzáállását, pszichológiai befolyásolását a célszemélyeknek......

De különösen is az egyik kijelentése felháborító számomra, mint istenfélő ember számára:

„ Milyen döntést hozol ? Elutasítod vagy nem ? Szerzel főiskolai végzettséget vagy nem ?  Ezért Jehovának tartozol felelősséggel  !

Lényegében azt mondta, Jehova felelősségre fog vonni, ha főiskolára mész !

Hát mit szóltok mindehhez ?

 

A bejegyzés trackback címe:

https://blogjt.blog.hu/api/trackback/id/tr4911824843

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kingdom · http://blogjt.blog.hu/ 2016.10.21. 19:55:48

Érdekes a kontraszt a szervezet álláspontja és az un. népegyházak oktatással kapcsolatos álláspontja között. Mig a tanúk csalafinta módon a felső oktatás ellen polarizálják a tagokat. Addig a népegyházak pont ezzel ellentésen a tanulásra ösztönöznek. Meg is lehet nézni a különmbségeket minden szinten.Melyik egyház milyen szakembereket adott a ledémonizált világunknak ? A tanúk mit villantottak létezésük cirka 140 éve alatt?
Míg a népegyházak termelik az értelmiségi fiatalokat a társadalom minden területére, addig a társulat elvágja jónéhány fiatal előtt az igazi kitörési lehetőséget.
Mind emelett egy olyan vallásszervezetről beszélünk akik előszeretettel idézgetnek, (persze szelektíven,) tudósoktól, kutatóktól akik mind mind a felsőoktatásban vettek részt.
Egy picit ez a jelenség ahhoz hasonlít mint amikor nálunk az átkosban, hirtelen minden értelmiségiből valamiféle mumus lett. A nép büszke vezetői pedig a nép (értelmileg is egyszerű) fiaival töltöttek be sok területen a vezető posztokat. Mert nem a tudás számított hanem a hűség.
Ezek szerint a tanúknak is inkább hűséges, semmint objektív látásra is képes emberek kellenek. :)

l.gabi 2016.10.21. 21:50:23

Lösch és az idézett folyóirat is egyértelműen a felsőfokú képzés ellen foglalt állást és eléggé démonizálta az egészet. Akár a folyóiratot olvasom, akár Lösch beszédét, mindkettő nagyon taszító - és ezt nagyon finoman fogalmaztam meg.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.22. 06:49:47

@l.gabi: Igen, ez a helyes kifelyezés, Taszító ! Kultúráltan kifelyezve .

l.gabi 2016.10.23. 08:07:20

@Csakegyember: amikor az 1990-es évek elején kiadtak egy Őrtornyot, amiben a felsőfokú oktatásban megengedően nyilatkoztak, nagyon tetszett, hogy végre nem amerikai állapotokkal érveltek. Úgy tűnt, hogy megértették az egész probléma lényegét, miszerint nem lehet mindenki különleges úttörő vagy fizetett teljes idejű szolga és ha az embernek magasabb végzettsége és jártassága van valamiben, akkor a lehetőségei is szélesebbek, melyek idősebb korú aktív munkavállalóként is segítenek megélhetés biztosítani. Összesen csak ennyit kellene átgondolniuk újra, ahogy 1992 körül egyszer már sikerült nekik.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.23. 11:12:34

@l.gabi: Jött egy törés náluk....azt hiszem a kilencvenes évek végétől kezdve...ezredforduló környékén, s azóta boszorkányüldözés folyik a felsőfokú tanulmányok ellen.. Az okok nyilvánvalóak
1.- veszélye a szevezetre nézve/ informált művelt, tág látókürű embert nehezebb befolyásolni, félreveztni, s uralkodni rajta,.
2.-Lényegében az első pontot egészíti ki...a szerzett ismeret alapján, nem a szervezet érdekeit teszik az első helyre, sőt elgahhyák azt, vagy legalábbis csak papírformán maradnak Tanúk, kapcsolataik, családjuk stb. miatt.
3.-mindig múszály egy kis csoontot odadobni a tagoknak, hogy legyen min rágódni, s ne a fő problémákkal foglalkozzanak..
4.-Az állandó ellenségkép fenntartása/ annak szükségessége/- a főiskola a sátáni rendszer szerves része, annak kiszolgálója...melynek célja eltántorítani az emberi bölcselkedés segítségével Isten szolgálatától és imádatától.
Uff.

Jónás_ 2016.10.23. 22:14:51

Van néhány szervezeti cikk abban a témában, hogy "Befejezed amit elkezdtél?" (pl. g91.09.08) Általában fiataloknak szóltak. Nekem tetszettek ezek annak idején. Még iskolai feladatokra is gyakran alkalmazták. Most meg az ellenkezőjét kérik. Diploma előtt abbahagyni, ez mekkora energiapazarlás!
Még ez a cikk is eszembe jutott, mert VT tagról szól, aki nem a Lösch féle vonalat képviselte:
jtinfo.blog.hu/2016/01/03/pelda_a_sikeres_nevelesre

l.gabi 2016.10.23. 23:04:03

@Csakegyember: ezeket tudom :) - azonban az is tény, hogy nagyon sokan pont Lösch javaslataival ellentétesen járnak el, olyanok is, akik alapvetően nem lázadóak. Úgy látszik ez nem jut el hozzájuk.

l.gabi 2016.10.23. 23:07:22

@Jónás_: tetszett a hivatkozás, köszönöm :)
Állítólag a szervezet átmeneti engedelmessége neki volt köszönhető. A Vezető Testületben tag Schroeder állítólag titokban mégis megszerezte a diplomáját, amit a fiától sem akart eltagadni.

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2016.10.24. 07:02:14

A továbbtanulás és a felsőoktatás olyannyira személyes dolog, amihez csak egy embernek van köze: az abban érintettnek. Az ugyanis, hogy ki mivel fogja a kenyerét megkeresni nem csak attól függ, hogy milyenek a piaci viszonyok, hanem attól is, hogy az érintett személyt mi érdekli, miben tehetséges. Kéretlen tanácsokat osztogatni a továbbtanulás területén, ráadásul "Isten nevében" az isteni akaratra hivatkozva azt, súlyos megsértése a személyiségi jogoknak és a magánélet agresszív inváziója is egyben.
De ha mégis erre vetemednek, akkor - hasonlóan az abortusz mellett érvelőkhöz (a téma Sefa blogján jött fel) - ugyan miért nem veszik ki a részüket azokból a problémákból, melyek kifejezetten az alacsony iskolázottsággal kapcsolatos alulfizetettséggel vagy munkanélküliséggel kapcsolatosak?