A "hitehagyottak" tipologizálása
2016. október 18. írta: Csakegyember

A "hitehagyottak" tipologizálása

f3774ea201de5b24dc99fab8d1129298.jpgÉrdekes cikkre bukkantam a minap, melynek  közzététele lehet nem mindenkiben vált ki pozitív reakciókat. Ugyanakkor úgy gondoltam, hogy helye van ezen a blogon. Már amiatt is, hogy vita tárgyává tegyük, megbeszéljük. Tényleg igaz-e az író tanulmányának az eredménye, általánosítható- e  mindez a volt tanúkra ...

Ez az írás, mint a címe is mutatja, a  „hitehagyottak“ -ról szól . /Elnézést a használt szóért, ami sokunk nemtetszését váltja ki - mivel közel sem  vagyunk hitehagyottak, sőt talán még inkább a hitünkhöz ragaszkodóak, mint a bentlévők. De  „ drága,  szerető  és  kedves volt testvéreink“  kik a szervezet részét képezik,  így tekintenek , így beszélnek s gondolkodnak rólunk, megvetően. Természetesen a szervezet utasításaival öszhangban./

Tehát még egyszer elnézést kérek a használt meghatározásért, melynek használatát az író a végén meg is magyarázza..

                                           A „hitehagyottak“ tipologizálása...

Nos, felöleni minden módot, mellyel a volt Tanúk reagálnak a szervezettel való szakításra, figyelembe véve az emberi reakciók és emóciók sokszínűségét, szinte lehetetlen. Ennek ellenére úgy gondolom,  mégis lehetséges meghatározni a leggyakrabban előforduló példáit ezen reakcióknak, a történtekkel kapcsolatos megéléseket. Olyan tanulmány /ismereteim szerint cseh nyelven/ mely ezzel a problematikával foglalkozott volna  az ex-Tanúkkal kapcsolatban eddig hiányzott. Ezen cikk célja ezért is az orientálódás alapfokon ezen témában.

 

                                                   Viszonyulás a szervezethez

Figyelembe véve azt a hozzáállást, mely  egy személynél megfigyelhető Jehova Tanúi szervezetével kapcsolatban, melynek a múltban tagja volt, a „hitehagyottak“ következő  tipusairól beszélhetünk.

                                                              „Pozitivisták“

Az általánosan  nehéz elválás után is az egyénnek volt csoportjával sok pozítív emléke  marad. Elfogadja, hogy volt hittársai segítettek neki  pl. megtalálni az élet értelmét, bizonyos ismneretre szert tennie a Bibliából, elhagyni bizonyos negatív szokásokat vagy függőséget. A konfliktusok ellenére, melyre közötte és a szerevezet között került sor, ez a volt  Tanú a tagságára úgy tekint, mint ami gazdagította, ami hasznos volt az élete ezen szakaszára. Azonban érzi, hogy a helye most mégis valahol máshol van. A véleménye  már összegyezethetelen a csoport hittanával. Az ilyen emberek gyakran még a kiközösítésük után is, vagy éppen elkülönülésük után barátságot ápolnak a bentlévőkkel /általában nem az ortodox tagok közül/. Így a csoportra továbbra is kötődnek, mégha nem is közvetlenül.

 

                                                                 „Segítők“

Ezek az ex-Tanúk sokszor besorolhatóak ez előző csoportba – kategóriába is. Jóhiszeműen igyekeznek rámutatni a hiányosságokra, hibákra, melyeket Jehova Tanúi a cselekedeteikkel és a hittételeikkel elkövetnek. Ezek a „segítők“ érzik, hogy nem hallgathatnak a szervezettel s tevékenységükkel  kapcsolatban. Lényegében a szellemi megújhodáshoz igyekeznek hozzájárulni. Vagy éppen figyelmeztetnek a csoportban elkövetendő pszichikai manipulációkra. Sokszor tartanak fenn   kapcsolatot hasonlóan gondolkodó személyekkel. Kiadványokban publikálnak, interrnetes oldalakat hoznak létre, melyek Jehova Tanúi problematikájával foglalkoznak, előadásokat szerveznek stb. Habár   az indítékuk valóban őszinte, s tényleg komolyan szeretnének segíteni, sokszor úgy utal rájuk a szervezet, mint „ rafinált hitehagyottakra“  kiknek a céljuk csakis az Isten szervezetének való ártás.

 

                                                             „Közömbösek“

Az ő kapcsolatukat a szervezettel úgy határozhatnánk meg, mint ami érdektelenség, közömbösség a bent való történésekre. Általában nem tartanak fenn kapcsolatot - barátságot a bent lévő tagokkal. A helyüket valahol középen találták meg a volt tagok képzeletbeli spektrumában. Jehova Tanúival a továbbiakban  nem szeretnének semmilyen kapcsolatot sem fenntartani. Az életük azon szakaszát melyet a Tanúknál töltöttek el, igyekeznek elfeledni, határozottan lezárni. Hacsak ez a érdektelenség, közömbösség  nem csak egy menekülés a realitás elől, akkor ezek az egyének már valamilyen más célt tűztek ki maguk elé, melyre ezekután öszpontosítanak.

 

                                                                „Ellenállók“

A tehetetlenség érzése, az  igazságtalanság, az árulás a szervezet részéröl az érintettek bizonyos hányadánál haragot vált ki, sőt gyülöletet, de  még agresszív viselkedést is. Így vezérelve ezek a személyek kétségbeesett leveleket írnak Jehova Tanúi szervezetének, vezetőségének, de az állami  hivataloknak is.Bizonyos esetekben volt hittársaikat még fizikailag is bántalmazhatják.

Ezen egyének részéröl, mikor életetüket és problémáikat ecsetelik a gyülekezetben, könnyen megtörténhet, hogy torzítják a valódi állapotot vagy túlzásokba esnek. De közel sem mindig arról van szó, hogy készakarva szeretnének így ártani Jehova Tanúinak. Gyakran ez  csak átmeneti viselkedés, ami az aktuális pszichikai állapot eredménye. Legtöbbször közvetlenül az exkommunikáció utáni  időszaknak. Jehova Tanúi szemében ebben az esetben pontos tankönyvi megnyilvánulása ez a hitehagyottaknak s azok állapotának,  kik az ördög befolyása alatt vannak.

 

 

 

Ezek  a meghatározások természetesen bizonyos tekintetben műviek, mivel a volt tagokat nem lehet egyszerűen csak bizonyos rekeszekbe besorolni. Némelyek több kategória képébe is beleillenének egyszerre. Pl. A “ pozitivista“  lehet egyben „segítő“ is. De megfigyelhető a „pozitivista“ és az „ellenkező“ egy személyben való megnyilvánulása is, ami meglepő. A szervezet vagy a vezetőség, mint totalitárius rendszer iránti ellenszenv ellenére ugyanis fennállhatnak az olyan  egyénekkel való barátságok kik még Jehova Tanúi, s így annak tudatosítása, hogy a volt tagságnak bizonyos pozitívuma /haszna/ is volt. Ugyanígy történhet változás az egyén hozzáállásában /besorolosásában/ az idő függvényében. Pl. Közvetlenül a távozás után az egyén az „ellenkező“ szerepében lesz, ki kétségbeesetten és haraggal reagál az adott helyzetre. Bizonyos idő elteltével, amikor már elegendő abreakció történt, s ez a viselkedés nem hozza meg a várt eredményt, feleslegessé válik, így az egyénből pl. „közömbös“ lesz.

 

 

                                            Viszonyulás a szellemi dolgokhoz

Miként Jehova Tanúi szervezetéhez való kapcsolat és szemlélet megváltozik annak elhagyása után, az ex-Tanúk ugyanúgy átértékelik kapcsolatukat a spirituális vagyis a szellemi dolgokkal kapcsolatban. E tekintetben a volt Tanúkat a következő kategóriákba sorolhatnánk.

 

                                                             „Konvertálók“

A volt tagok szinte azonnal a szervezet elhagyása után, vagy egy bizonyos idő elteltével, melyre azért van szükségük, hogy orientálódni tudjanak a vallások színpadán, valamely keresztény egyházhoz vagy csoporthoz csatlakoznak. A választás sokszor függ az illető lakhelyétől, mivel a nagyobb városokban sokkal több egyháznak van gyülekezete. De általánosságban elmondható, hogy az új szellemi kikötőnek inkább a protestáns vallási szervezetek bizonyulnak, vagy valamely karizmatikus csoport.  Ezen keresztény felekezetekbe ki aktívan, ki passzívan sorakozik be.

                                                             „Megújhodók“

Más  személyek megint csoportokat hoznak létre, melyekben a Biblia tanulmányozására jönnek össze. Gyakran csoportosulnak olyan volt Tanúk köré, kik a szervezetben annak idején magasabb posztot töltöttek be. Pl. akik gyülekezeti felvigyázók voltak. Ezek a csoportok nem mindig az eredeti elképzelések alapján működnek. Mivel természetesen fennáll annak a lehetősége és veszélye, hogy igen könnyen eltérnek a kezdeti ideáloktól. És ha netán található ezen csoportokban egy vagy több erős személyiség is,  kik képesek magukhoz ragadni az autoritást, végül az ilyen csoport magára öltheti a szektaság jellemzőit. Így a volt Tanúk az egyik szélsőségből a másikba esnek.

                                                             „Magányosak“

Egy másik csoportja a volt Tanúknak, kik hivőknek maradnak meg ugyan, de nem találnak olyan egyházat, felekezetet, csoportot, mellyel azonosulni tudnának. Tapasztalataikból kiindulva, melyek a szervezett egyházakat érintik, nem képesek csatlakozni egy létező szervezethez sem. Ezért különbözően hossszú ideig, sokszor egész életükön át, olyan „ magányos harcosok“ maradnak. Sokszor aktívan keresik az új szellemi otthonukat, ellátogatnak különböző keresztény felekezetek istentiszteleteire, de egyben sem tudnak lehorgonyozni.

 

                                                        „Szellemi hajótöröttek“

Ezek az emberek azáltal, hogy elhagyták Jehova Tanúi szervezetét, elveszítették a hitüket is a szellemi világban. Szkeptikusak nemcsak a vallási institúciókkal kapcsolatban, de maga Isten létezésével kapcsolatban is. Néha csak mély válságról van szó, melyet az érintett képes áthidalni, de néha ez lehet állandó állapot is. Elvetése mindannak ami szellemi. Sőt még magában hordozhatja a morális értékek elvetését is.

 

 De hasonlóan az ex-Tanúk viszonyulásához a szervezethez, itt is változásra kerülhet sor az időre való tekintettel. Ez egyértelműen vonatkozhat a „magányosakra“ és „megújhodókra“ is. De nemcsak rájuk. Gyakran bizonyos idő elteltével, más álláspontot sajátítanak el. Ugyanúgy egy személy egyazon időben több kategóriába is besorolható. Pl. a „megújhodók“ nem ritkán“ „konvertálók“  is.

 

A volt Tanúk problematikája természetesen sokkal bonyolultabb mint amit itt megfogalmaztunk. A volt tagok viszonyulását a szervezethez vagy a szellemi dolgokhoz, több más körülmény befolyásolhatja. A személyes tulajdonságokon kívül megemlíthetjük a tagság időszakának a hosszát, vagy a szervezet elhagyásának a módját, kiközösítés vagy éppen elkülönülés.

 

 

Megjegyzések:

1.-Ezen cikkhez az információkat a diplomamunkámból merítettem: „ Jehova Tanúi Csehországaban – a volt tagok átélése és hozzáállása„ címmel  /Olomouc 2001/. Ennek kapcsán kutatást végeztem Csehország területén. 187 volt tagját szólítottam meg Jehova Tanúi szervezetének. A saját tapasztalatait 101 személy osztotta meg. A reszpondensek 21 városból származtak, s a múltban Jehova Tanúinak 42 gyülekezetének a részét képezték.

 

2.- A “ hitehagyott“ – kifejezés-meghatározás az officiális terminólógiája Jehova Tanúinak  mindazokra, kik bármilyen oknál fogva elhagyták a közösséget. Ezt a kifelyezést a szó negatív értelmében használják, mivel minden „hitehagyott“ hűtlen Istenhez, mivel elhagyta az egyetlen helyes s Isten által jóváhagyott Szervezetet. Ezt a kifejezést csak a Jehova Tanúi terminológiájához való autentitás miatt használtam, habár véleményem szerint ezen kifejezés használata a volt tagok irányába megvető és helytelen.

Lukáš HUMPL

Az eredeti cikk itt olvasható:

http://www.straznavez.cz/Zdomova/typologieodpadliku.htm

A bejegyzés trackback címe:

https://blogjt.blog.hu/api/trackback/id/tr611814799

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

l.gabi 2016.10.18. 18:54:32

Gondban vagyok, mert nagyon jól kellene megfogalmaznom azt, hogy miért érzem bajosnak a fenti tipológiát.

Az egyik észrevételem az, hogy biztosan lehet tipológiát készíteni ránk vonatkozóan. Egy tipológia azonban akkor jó, ha segít átlátni a sokféleséget. Ehhez kell minimum két változó és az egyik, majd a másik változóban felvett értékek alapján alakulnak ki az egyes típusok.

Másként fogalmazva, veszek minimum két skálát, azokat a nullpontjuknál összeillesztem és lesz egy koordináta-rendszerem, melyben megfigyelhetek különálló csoportosulásokat, ezek a típusok, ezek összessége a tipológia.

A fenti tipológia két változója (skálája) a vallásokhoz (szellemi dolgokhoz) való viszony és a JT-szervezettel kapcsolatos attitűd. Mondjuk azt, hogy ez még így-úgy, de megvédhető.

A vallásokkal kapcsolatos (szellemi dolgok) viszony lehet: konvertáló, megújhodó, magányos, szellemi hajótörött. Ha úgy próbálom értelmezni, hogy ezek: áttérő, reformáló, remete, ateista, akkor esetleg tényleg lehetnek egy skála különböző állomásai. Nem érzem annak, de elfogadom, hogy ez is valahogyan megvédhető.

A szervezettel kapcsolatos attitűd értékei a fentiek szerint lehet: pozitivista, segítő, közömbös, ellenálló. Ezek nem egy skála különböző pontjai, ahogy a szerző is elismeri. Pontosan e miatt nem jön létre az ideálist közelítő tipológia, vagyis létrejött, mert létrehozta, de nem teremt rendet/rendszert a sokféleségben.

Ezért azt gondolom, hogy az alapötlet jó, de a megoldást nem tartom annak.

l.gabi 2016.10.18. 19:02:59

Megpróbáltam elképzelni valami más megoldást.

A hithez való viszonyt egy jó változónak tartom és ennek a változónak az alábbi értékeit választanám külön:
- új vallásba átlépett
- hívő maradt
- nem tartozik sehova
- ateista
Nagyjából ő is ezeket találta meg. Ez egy jól mérhető változó.

A másik változónak azonban nem a szervezethez való viszonyulást választanám, mert azt nehéz mérni és nagyon sok tényezőnek a függvénye.

Inkább a hithez való viszonyt bontanám fel. Az egyik változó lenne a hívő-ateista skálán elfoglalt hely. A másik pedig a vallásszervezeti tagság, az átlépett valahova - sehova nem tartozik.
Ebből már lehetne valami - szerintem.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.18. 19:06:07

@l.gabi: Igen értettem...de szerintem Te az a személy vagy, ki ezt még tudná oldani, már csak annak köszönhetően, hogy ezekben a berkekben mozogsz...és sokkal nagyobb a rálátásod mint a szerzőnek, sokkal mélyebben ismered a problematikát, és sokkal nagyobb közeggel vagy kapcsolatban....írja, hogy alapfokú a dolog, s tényleg az...ugyanakkor nem tartom rossznak egy kívülállótól..Kiindulópontnak szerintem jó..

Az

l.gabi 2016.10.18. 19:20:27

@Csakegyember: igen, megfogott, mert az alapötlet nagyon jó :)

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.18. 19:40:28

@l.gabi: Ennek örölük, mivel minen bizonnyal lesz eredménye :)

l.gabi 2016.10.18. 20:42:18

@Csakegyember: majd csak összehozza valaki :)

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.18. 21:06:19

@l.gabi: Érdekes lenne, átfogóbb mélyebb tanulmány.. Sőt már előre megyek, habár ír az egyénnél történő változásokról, a körülmények s idő függvényében, de ezt első kézből figyelemmel kisérni az érintetteken az más...

l.gabi 2016.10.19. 06:28:25

@Csakegyember: A jwsurvey.org már gyűjtött annyi adatot, hogy abból fel lehessen állítani valamit, amit már tesztelni is lehetne (a bejegyzésben lévő tipológia keletkezésekor, 2001-ben, még nem volt a jwsurvey).

Az általa összeírt tipológiával nekem az volt a másik bajom, hogy ő olyasvalamit írt le, ami egy folyamat pillanatnyi állapotát írja le. Az ilyen jelenségeknél szerintem jobb azokra a tényezőkre fókuszálni, melyek a folyamatot alakítják, mert akkor pontosabban leírást nyerünk. Ahogy írod is, az egyénnél történő változások ebből a nézőpontból sokkal érdekesebbek.
Azt hiszem, hogy az eltelt 15 év alatt Lukas Humpl is gyűjtött annyi klinikai tapasztalatot, hogy erről pontosabban tudna írni. Ha jól látom, akkor annyira így van ez, hogy írt is róla egy könyvet:
www.straznavez.cz/Zdomova/Franz_seminar_programE.htm

Ha jók a sejtéseim, akkor a fenti tipológia volt az első elmélete, ami utána éveken át érlelődött, javult.

l.gabi 2016.10.19. 06:29:58

Közben láttam, hogy 2002-ben jelent meg a könyve, vagyis nem javította éveken át. Attól még érdekes lenne.

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2016.10.19. 07:20:16

Gabihoz hasonlóan nekem sem tetszik ez a besorolásos dolog túlzottan. Úgy érzem, olyan "Tanús", hogy mindent és mindenkit bele akar rakni egy dobozba, és ha nem illik abba bele, akkor rácsodálkozik. Mint pl itt:
"De megfigyelhető a „pozitivista“ és az „ellenkező“ egy személyben való megnyilvánulása is, ami meglepő."
Ugyan miért lenne meglepő?
Attól, hogy valaki "pozitivista" (a saját fogalmait értem ezalatt), vagyis olyan alaki, aki pozitívan látja a Tanúknál eltöltött időt, és annak hatásait, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy balek is egyúttal, és nem látja vagy nem érzi az életében történő jogtalan beavatkozásokat és törvénytelen eljárásokat (a Tanúk részéről). A két dolog teljesen más szinten folyik, és nem kéne egybemaszatolni. Pl, ha útban a vasútállomás felé tegyük fel egy részeg vezetőnek köszönhetően baleset ér, ami miatt lekésem a vonatomat, és történetesen ez a vonat kisiklik és sok ember megsérül vagy meghal, még nem jelenti azt, hogy az, aki nekem a balesetet okozta "jót tett" velem, és ezért mentesül az esetleges felelősségrevonástól. A két dolog két teljesen különálló ügy. Persze ez engem (aki elszenvedtem az egészet) nem akadályoz meg abban, hogy magamban összerakjam a kettőt és levonjam azt a következtetést, hogy a "részeg" akár még meg is menthette az életemet, amiért még "hálás" is lehetek, de ez egy személyes megélés, ami adott esetben abban segíthet, hogy segítsen túljutni egy nehézségen. Vagyis ez egy lelki folyamat. Attól még az ittas vezető törvénysértő marad, akivel szemben meg kell tenni a szükséges jogi lépéseket.
Talán az lehet a zavar oka, hogy sok ex-Tanú, aki jogi lépésekre szánja el magát, gyűlöletből, bosszúból teszi azokat. Pedig nem csak abból lehet.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.19. 18:13:46

@t.csilla: A Te véleményedet is nagyon vártam....:) S nagyon jók az észrevételeid....Mindezért is más lenne ilyen "dolgozat" egy olyan személytől, ki mendezt maga átélte, s olyan körökben mozog, ahol figyelemmel tudja kisérni mások megélését, reakcióit s fejlődését a kilábalás felé.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.19. 18:24:52

@l.gabi: Igen, úgy néz ki, hogy csak ebben az időszakban foglalkozott a témával... A könyvének címe melyet megemlítettél: Jehova Tanúi pszichológiai aspektusai tagságuknak és a csoport elhagyásának ! Különben PhDr pszichológiából...de mindez nem jelenti azt, hogy az általatok felvetett hiányosságok, ne legyenek hiányosságok :) Lehet csak az vitte a téma felé, miként írta, Csehországban ezzel senki sem foglalkozot még úgy , miként ő tett...legaláb alapfokon..Biztosan nem errő, írta doktorátusát :)

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.19. 18:29:06

@l.gabi: Találtam még tőle valamit..de a könyve úgy nézem interneten elérhetetlen.. csak részletet találtam...

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.19. 18:30:32

@l.gabi: De talán megvan fejezetenként, ugyanazon az oldalon..

l.gabi 2016.10.19. 22:58:14

@Csakegyember: nekem furcsa, hogy ilyen tipológiával elfogadták a szakdolgozatát, de nem tudni mit írt rá az opponense.
Kerestem azon az oldalon, de nem találom. Kérhetek egy linket?

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.20. 06:51:54

@l.gabi: Utánanézek de az oldalon csak említést tesz róla, hogy abból merített....de a címe ,a hely, s az időpont megvan. .. nem hiszem, hogy , mai nap aljalmával ez meglesz....

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.20. 06:54:02

Megint táblagépezek....s az helyettem gondolkodik s ír, bocsi az elírásaiért. Majd negfeddem.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.20. 20:16:43

@l.gabi: A keresésben találtam egy másik Diplomamunkát egy komolyabb egyetemről, s 2014 ről:file:///C:/Users/User/Downloads/DPTX_2012_1_11410_0_387387_0_134117.pdf

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.20. 20:36:08

@l.gabi: Hát nem találom az adott munkát...Más munkáit is megtaláltam, sőt ő volt az opponens bizonyos diplomamunkáknál, de a keresett diplomamunkáját nem találom...Ugyanakkor úgy nézem azóta nem is foglalkozott a témával, más témában ´, az egészségüggyel kapcsolatban, mint igazi szakemberre törrténnek rá utalások....

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.20. 21:37:33

@l.gabi: Több munka van még, de nem látom értelmét utalni mindegyikre....Hálás téma lehet :) De amit kerestünk az nincs..nincs több munkája a témával kapcsolatban, s teljesen más irányba ment.

l.gabi 2016.10.20. 23:01:31

@Csakegyember: ez a link: ile:///C:/Users/User/Downloads/DPTX_2012_1_11410_0_387387_0_134117.pdf
tehát ez a link a saját számítógépedre vezet :)
ezt így nem tudom megnyitni :)

l.gabi 2016.10.20. 23:04:48

@Csakegyember: köszönöm a linkeket! Majd a jwsurvey.org adataira ránézek, hogy azok mennyire részletesek, lehet-e belőlük tipológiát készíteni.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.22. 06:51:54

@l.gabi: Még megpróbálom Humpl munkáját felhajtani, csak egy kis levegőhöz kell jutnom:)

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.22. 07:02:33

@l.gabi: www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Diplomov%C3%A1+pr%C3%A1ce+Svedkov%C3%A9+jehovovi

S a másidok az - mert azt hiszem előtte megint rossz linket küldtem :)
De ez is " csak "a Tanúkkal" foglalkozik s semmi köze a tipológiához.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.22. 07:08:16

@l.gabi: Címe : Jehova Tanúi Vallási társulás / így vannak csehországban bejegyezve- náboženská společnost/ s hitük megélése a modern társadalomban.
Vagyis nem a témánkba vág ez se .

l.gabi 2016.10.23. 08:00:53

@Csakegyember: ahogy volt időm, olvasgattam róla, ma már teljesen mással foglalkozik. Furcsa, hogy ez a tipológiája átment egy bizottság előtti védésen, de lehetséges, hogy csak kettest kapott rá.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.23. 11:19:56

@l.gabi: Igen egyetértek, de kettest nem kaphatott rá :)
Ott nem oroszul / magyarul/ osztályoznak......Ellenkezően .
Négyest :)
Ugyanakkor a témát valamilyen oknál fogva feszegethette, ami abban az időszakban befolyásolhatta, esetleg egy infó baráti közegből stb,,,mert ha érdekelte volna komolyan, akkor a későbbiekben legalább vissza-visszatér a témához, vagy figyelemmel kiséri annak fejlődését. Vagyis nem a szívügye volt :) Vagy csak még kereste megvalósulásának irányát s célját. Az is lehet.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.23. 11:22:23

@l.gabi: Szereztem egy e-mailt rá...Azt nem tudom él-e ?
Megszólítsam ?

l.gabi 2016.10.23. 23:02:00

@Csakegyember: mindig elfelejtem ezt az osztályzási átváltást :)
Ha érdemesnek tartod megszólítani és van hozzá erőd és időd, akkor igen.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.31. 07:34:25

@l.gabi: Elnézést, elfeledkeztem róla....ma reggel jóvátettem...
Meglátjuk válaszol-e s mit ? :)

l.gabi 2016.10.31. 18:09:12

@Csakegyember: Kíváncsian várom, köszi :)

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.10.31. 22:39:38

@l.gabi: Képzeld válaszolt :) elég ha holnap leforditom ? Pozitív a dolog :)

l.gabi 2016.11.01. 03:10:43

@Csakegyember: Ráér, én nem sürgetek soha semmit :)
Köszi :)