130 éves az Őrtorony, Jehova Tanúi hivatalos folyóirata
2016. augusztus 30. írta: Csakegyember

130 éves az Őrtorony, Jehova Tanúi hivatalos folyóirata

 

firstwachtower3.jpgKedves olvasó, 

mivel a blog céljai között található sorstársaink korábbi irásainak megjelenítése is, így  újból ahhoz folyamodtam, hogy egy ilyen posztot  tegyek  közzé, mely 2009. szeptember 26.-án jelent meg egy évforduló kapcsán...

Annak ellenére, hogy most nem az adott évforduló kapcsán kerül terítékre az írás, mégis  igencsak aktuális, sőt  az idő előrehaladtával még inkább, hiszen így még jobban követhetőek  s figyelemmel kisérhetőek a társulat revizionista megnyilvánulásai nemcsak a szóbanforgó folyóirat, de minden egyes kiadványával és elméletével kapcsolatban....

Ugyanakkor olyan gondolatokat vet fel az író,  melyek talán már mindnyájunkban megfogalmazódtak,,..

Vagy előbb utóbb megfogalmazódnak mindazokban, kik kapcsolatban állnak Jehova Tanúi szervezetével, vagy éppen csak érdeklődők...

Ezért is  gondoltam itt a helye a posztnak blogon...

S ha netán kedvet kapnátok az írónál való olvasásra, a bolgajánlónkban megtaláljátok a hozzá vezető utat. 

Én  csak ajánlani tudom...

Olvassuk hát Zsotza posztját...

Zsidókhoz írt Levél 13. fejezet 7. vers: " Emlékezzetek meg azokról,akik vállalják köztetek a vezetést, akik az Isten szavát szólták nektek,és miközben szemlélitek, milyennek bizonyult viselkedésük, utánozzátok hitüket." (A Szentírás "Új Világ" fordítása, Jehova tanúi Bibliafordítása) 

Újra és újra visszatérő gondolat Isten Szavából, hogy emlékezzünk.
Csak a zsidó nép egyiptomi kivonulásáról több Isteni felszólítás olvasható.
Ahhoz, hogy felkészült legyek a jövőre, itt, a jelenben tisztán kell ismernem a  múltat, és meg kell bánnom, és le kell tennem a múlt bűneit.  

Nagyon megindító Dániel próféta bűnbánó imádsága a zsidó nép nevében.   

"Imádkozni kezdtem Jehovához,az én Istenemhez,és vallomást tettem,ezt mondva: Ó,Jehova,igaz nagy,és félelmet kelő Isten,aki megtartja a szövetséget,és a szerető-kedvességet,azok iránt,akik szeretik őt,és megtartják az Ő parancsolatait.    Vétkeztünk,rosszul,és gonoszul cselekedtünk,fellázadtunk,elfordultunk bírói döntéseidtől"

Dániel könyve 9. fejezet  4. 5. – versek (A Szentírás "Új Világ" fordítása. Jehova Tanúi Bibliafordítása,  Zsotza) 

 Így emlékezett meg Dániel próféta népe bűneiről, pedig Ő ezekben "nem is volt sáros".  

 Emlékezzünk most is.  

2009.-ben 130 éve, hogy megjelent az első "Őrtorony" folyóirat, Jehova Tanúi (abban az időben:"Komoly Bibliakutatók") hivatalos újságja.  

1879 július 1-én jelent meg az első szám:  "A Sioni Őrtorony- hirdeti Krisztus jelenlétét"  

Igen, Charles Taze Russell már 1879-ben Krisztus jelenlétét hirdette, amelynek kezdete 1874 volt, amit ő számított ki a Bibliára hivatkozva.   

Tehát ezért sem várhatták az akkori "Komoly Bibliakutatók" 1914-re Krisztus "láthatatlan" eljövetelét/ jelenlétét, mert azt 1874-re datálták Russellék! 


Ezeket  a történelmi tényeket nem ismerik Jehova mai Tanúi.... döntő többségük... nem ismerik, nem is merik megismerni, hisz megrázó dolog szembesülni azzal, hogy mennyiszer derült ki a sziklaszilárd, megkérdőjelezhetetlen (sz)ámításokról: Bizony, "hírlapi kacsa" az Egyháztörténelem "Lapjain".    

De mit is írtak akkor? 

Emlékezzünk az akkori sajtóból: Zion's Watch Tower july 15. 1894:"  

>> Ha például visszatekintünk,és megjegyezzük,hogy az Írások 1873-at az Ádámtól számított hatezer év végeként,és a hetedik évezred kezdeteként jelöli meg,1874 őszét pedig az evangéliumi korszak negyven éves aratásának és a harag napjának kezdeteként amely a "jelenlegi gonosz világ" ( vagy: a dolgok rendszere) összes intézményét megdönti,akkor láthatjuk, hogy tények nőttek ki az Írások előrejelzéséből. "<<


Így emlékeznek vissza erre az időre Jehova Tanúi 1997-ben:
>>" Barbournak sikerült meggyőznie Russellt arról,hogy Krisztus láthatatlan jelenléte 1874-ben kezdődött el. (...) C.T.Russell a határozott meggyőződések embere volt.    Meg volt győződve arról,hogy Krisztus láthatatlan jelenléte elkezdődőtt,ezért úgy határozott,hogy ezt másoknak is hirdeti "<< (Jehova tanúi-Isten királyságának hirdetői 44-47. oldal)    

Dániellel ellentétben Russell nem érzett fájdalmat az (egyházi) kereszténység hibái, bűnei, mulasztásai miatt, hanem szakítva a kereszténységgel, létrehozott egy új mozgalmat, amelynek a hivatalos újságja az Őrtorony, amelyben keményen "kiosztotta" mind a katolikus, mind a protestáns egyházakat.    Mindemellett belebonyolódott a dátum számítgatásokba, figyelmen kívül hagyva az ÚR Jézus tiltását ezzel kapcsolatban.

Engem nem is az taszít a legjobban az egész Őrtorony jelenséggel kapcsolatban, hogy nagy magabiztossággal számításokat készítettek, miközben elvetették az összes keresztény egyházat, annak tagjait,  hanem azt tartom erősen taszítónak, hogy mindezt nem alázattal, visszafogotta tette C.T.Russell, és későbbi követői!  

Zion's Watch Tower January 15 1892:>>" A "csata" dátumának közelsége határozottan meg van jelölve az Írásokban ,mint 1914 október.   Ez már folyamatban van, kezdő dátuma 1874 október óta. Eddig főleg a szavak háborúja volt,és a tőke,munka,hadi,és titkos társasági erők szervezésének az ideje "<<    Zion's Watch Tower July 15 1894 (226.oldal): >>

" A mostanában jellemző foglakoztatási problémák,és a fenyegető anarchia miatt olvasóink azt tudakolják leveleikben,hogy nincs -e valami hiba az 1914-es dátumot illetően? (...)  Nem látjuk okát annak,hogy megváltoztassuk a számokat-még ha akarnánk akkor sem tehetnénk meg.   Ezek-úgy hisszük-Isten dátumai,nem a miénk. De tartsuk észben,hogy 1914 vége nem a nyomorúságok kezdete,hanem a vége "<<(Kiemelések tőlem: Zsotza)  


Világosan látható,  hogy teljesen mást tanított "határozottan az Írásokból" C.T.Russell, és mást a Jehova mai Tanúi. 

Nem így tanított Russell:   "Én az Igét így, és így értem, ezért és ezért"- hanem teljes magabiztossággal "Jehova" tekintélyére hivatkozva tanított, érvelt, prófétált.   Amikor pedig durván felsült,  mert nem teljesedett be "próféciája", akkor nem írta azt Russell és a későbbi utódai: 

 >> "Bocs,fiúk-lányok kapufa volt-legközelebb jobban célzunk"<<-hanem arcátlanul rákenték a sarat az egyszerű "Jehova Tanúi"-ra!


"Ébredjetek" folyóirat (Jehova tanúi másik, ismertebb újságja  Zsotza), 1993 március 22-24.oldal:
>>" Jehova tanúi Jézus második eljövetelének buzgó várásában olyan dátumokat említettek, amelyek végül is tévesnek bizonyultak.    Ezért némelyek hamis prófétáknak nevezték őket. Ám ők egyik esetben sem >> Jehova nevében<< tették bejelentéseiket, azt feltételezve, hogy az Tőle származna "<<


Milyen arcátlanul rázza le magáról a felelősséget a brooklyni vezérkar!   

Egy olyan szervezetben, ahol egy gyülekezetnek egy önálló helyi újságja sem lehet, ahol a házi bibliatanulmányozást is megszüntették, az egyéni bibliatanulmányozás csak a BIBLIÁVAL  az Őrtorony anyagok nélkül nem kívánatos ott nem lehetnek más gondolatok, és tanítások, mint a New York-i (brooklyni)  Vezető testület által kiadott tanítások.   

Ez lenne a korrekt magatartás: >>" Mi (Jehova tanúi Vezető testülete) olyan tanításokat, dátumos próféciákat tettünk közzé, amelyek nem teljesedtek be. Akik nem voltak hajlandók ezt Jehova tanításaként elfogadni, azokat kiközösítettük.    Dániel prófétához hasonlóan bocsánatot kérünk Jehovától.    Bocsánatot kérünk tőletek, hogy Isten szócsöveként Jehova szavának feltüntetve tanítottunk hamisan-amit a Történelem Istene le is leplezett.    Az igazságtalanul meghurcolt testvérek természetesen amnesztiában részesülnek. "<<


Én szeretném, ha lenne egy erős, a teljes vallási közösséget átjáró, átformáló ébredés, megtérés! 

De amíg fel nem ismerik, hogy a Russelli út mindenestül tévútnak, és zsákutcának bizonyult, addig marad a mellébeszélés, és a felelősség arcátlan átpasszolása a szerencsétlen áldozatokra, az egyszerű "Jehova Tanúi" ra.    

Ami még meglepő: A reformátusok megbecsülik Kálvin műveit. Műveit kiadják. 

Ugyanígy az evangélikusok Luther könyveit..

És az adventisták E.G. White írásait.    

Vajon Jehova mai Tanúi megbecsülik C.T.Russell műveit? 

Miért nem adják ki írásait?

Történelmi léptékkel "szinte tegnap" Isten prófétája volt C.T.Russell:   

>>" Nem,drága barátaim, nem állítom,hogy valami felsőbbrendűséggel, természetfeletti erővel, méltósággal, vagy hatalommal rendelkeznék. (...) Az Igazságokat,amelyeket,mint Isten szócsöve elmondok, nem látomásokban vagy álmokban kaptam kinyilatkoztatások révén s nem is Isten valóságos hangját hallva, és nem mind egyszerre, hanem fokozatosan "<< (Az Őrtorony, 1906 július 15 ) 


Az gyenge mellébeszélés, hogy nem aktuálisak már...  hiszen akkor az Ószövetség nagy részét sem kellene ismernünk olvasnunk. 

Amilyen magabiztos volt "ismeretére" C.T.Russell, annyira elfeledett lett,  mint író és tanító, még "Jehova Tanúinál is!
Néha  néha hivatkoznak rá az Őrtorony folyóiratban, de nem tartják méltónak műveinek gondozását. 

"Sic transit gloria mundi"-így múlik el a világ dicsősége...és Russellé is.    

A Történelem Ura megmutatta hatalmát az elbizakodott "prófétán". 

Köszönet Szalai Andrásnak az Apológia Alapítvány munkatársának, aki több angol nyelvű Őrtorony anyagot fordított magyar nyelvre! 

Könyve  a "Jehova és a Szervezet" erős, és tanulságos mű-ajánlom szeretettel!  [Zsotza]

 

u.i. csakegyember részéről: Már Tanú koromban / a vége felé/ képtelen voltam elfogadni a hű és bölcs rabszolgosztály, vagyis a vezető testület politikáját a be nem teljesedő próféciákkal  meg mindennel kapcsolatban, ami egy bizonyos ideig a pontos ismeret megkérdőjelezhetetlen részét alkotta, majd a szemétkosárban végezte..

Igen szemétkosárban, mivel az idő s események  kegyetlenül odavágták azt...

Ugyanakkor szó szerint is,  hiszen a szervezet utasításai, kimondottan a véneknek vagy az irattáraknak  az „ idejétmúlt“  kiadványok,  levelek  megsemmitísét foglalják magukban. Hiszen állandóan újabb világosság lát napvilágot...s a régi világosság már nem világosság...

Na és az író ezt nagyon szépen kiemelte, mi lenne ilyen helyzetben korrekt, becsületes, gerinces, s Krisztus juhait tisztelő s nem birkáknak néző szervezettől:

....... "Bocs,fiúk-lányok kapufa volt-legközelebb jobban célzunk"......

 

.........." Mi (Jehova tanúi Vezető testülete) olyan tanításokat, dátumos próféciákat tettünk közzé, amelyek nem teljesedtek be.............   Dániel prófétához hasonlóan bocsánatot kérünk Jehovától.    Bocsánatot kérünk tőletek, hogy Isten szócsöveként Jehova szavának feltüntetve tanítottunk hamisan-amit a Történelem Istene le is leplezett.    Az igazságtalanul meghurcolt testvérek természetesen amnesztiában részesülnek. ".................“

 

Igen, hogy beismerjék hibáikat/melyek vitathatatlanok/, sőt bűneiket is Krisztus juhaival szemben !

Magával Krisztussal szemben is, hiszen az ő nevében szóllanak, az ő nevével élnek vissza....

Ehelyett mit tesznek? 

.........“.Hanem arcátlanul rákenték a sarat az egyszerű "Jehova Tanúi"-ra „ ......

......“ Akik nem voltak hajlandók ezt Jehova tanításaként elfogadni, azokat kiközösítettük „......

 

De hát ezt nem várhatjuk...nem várthatjuk  tőlük, hogy elismerjék hibáikat.....

Mert ezt már rég meg kellett volna tenniük....

S ha eddig nem tették, már nem tehetik..

Nincs visszaút számukra .... hazugságot csak hazugsággal lehet leplezni.

Másként már nem lehet......

A bejegyzés trackback címe:

https://blogjt.blog.hu/api/trackback/id/tr7411660696

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

nicku · http://kharapisztisz.blog.hu/ 2016.08.30. 08:12:05

Így van, nincs visszaút.
Nem kérhetnek bocsánatot sem, mert azzal elismerik, hogy nem Istentől lettek kinevezve és azonnal szétszéledne a nyáj.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.08.30. 08:31:56

@nicku: Pontosan, oda lenne a mítosz, mellyel körülövezték magukat....

Zsolt520 (Kovács Zsotza Zsolt) · http://zsotza.blogspot.com 2016.08.30. 18:04:59

Nagyon régi post....még a keményebb időmből, 2009-ből.
Meglepődtem,hogy valakit még érdekel bármely postom.
Csendben remélem, hogy egy Jehova Tanú sem sértődött meg,-
ha mégis, akkor én bocsánatot kérek.
Ha van hitelességem, akkor a bocsánatkéréssel nem semmisül meg.

Szerintem az Russell magabiztosan "mindent egy lapra tett fel",-ez Krisztus 1914-es látható eljövetele, és mivel nem jött be, azóta Ő, és vezető-utódai folyamatosan blöffölni kényszerülnek.

Azért egy vallásalapítót sem mellőznek ennyire,mint Russell-t.
Őt otthagyták a "követői", de a tőkéje kellett?
Ti hogy Látjátok?

l.gabi 2016.08.30. 18:41:02

Az utóbbi években egyre jobban megismerem azokat a Bibliakutatókat, akik még becsben tartják Russell írásait. Ha nem is hisznek benne teljes egészében, mert sokat kellett módosítani a tanain, azért mégis tisztelik. E miatt bennem a mai szervezet már egyre nehezebben kötődik össze Russell személyével.
Furcsa egy szervezet az, amelyik ennyire távol akarja magát tartani az alapítójától.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.08.30. 19:11:45

@Zsolt520 (Kovács Zsotza Zsolt): Nincs az írásoddal semmi baj, Egy mondata sem okozhat sértődést. Csak a lényeget írtad le egyszerűen s érthetően, Sértés nélkül :)
Szerintem sokunk véleményét és érzéseit vetetted így " papírra"...

l.gabi 2016.08.30. 19:29:08

@Zsolt520 (Kovács Zsotza Zsolt): szerintem sem sértődött meg rajta senki :)
Egyetértek, a pénz kellett, a tanai egy részéről meg elmenekültek, melyek egy része érthető. A műveivel szembeni elutasítás azonban tényleg nincs rendjén.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.08.30. 19:39:36

@l.gabi: "Furcsa egy szervezet az, amelyik ennyire távol akarja magát tartani az alapítójától..."
Nemcsak az alapítótól tartják távol magukat, lényegében mindegyiktől, kisebb nagyobb mértékben....Rutherford is csorbíthatott Russel emlékén :) hiszen miatta őt némelyek sosem fogadták le vézérnek, sőt ez szakadást is idézett elő..
De véleményem a mai Jehova Tanúi s "távolságtartásuk" ezekkel a személyekkel..két dologban keresendőek.
1.- Nem akarják, hogy a szervezetet velük azonosítsák ballépéseik miatt is..
2- Álszent viselkedés, hogy a figyelem ne az emberekre irányuljon, annak ellenére, hogy igen sokat tettek, hanem Jehovára, s Krisztusra, :)
Vagyis a dicsősség Istené s ne embereké legyen....:) Mégha pl. Russel is a szóbanforgó egyén.
S ez álszentség, hiszen minden alapot ezek az emberek fektettek le, s nem Krisztus ! Nélkülük a fű sem nőhetett.
De így nemcsak a "dicsősségtől" fosztották meg őket, de a felelősség alól is felmentést kaptak, hiszen a szervezet így mindent maga vállal./ már ahogyan ezt teszi, kitűnik a posztból/. Mivel ha nem tenné, s konkrétan megmondaná a hibákat, pl. Russelét...nézetei valótlanságá piramisait meg miegymást/nem úgy mint a hirdetők könyvben/..akkor oda lenne Russel és csoportja szellem általi felkenetése, kiválasztásuk Krisztus által meg stb... Mindezt nem lehet csupán a világosság egyre növekvő fényével megmagyarázni...

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.08.30. 19:41:48

@l.gabi: Azt hiszem főleg volt lakhelyén ami azonos temetkezésének helyével, ott van ilyen komoly csoport, kik ápolják emlékét ?

l.gabi 2016.08.30. 20:38:28

@Csakegyember: Igen, miután írtam beugrott:
- Russell és Rutherford könyveit nem érhetik el a mai Tanúk a szervezeten keresztül, legfeljebb a bételesek a könyvtárban
- Knorrt sem kedvelhetik, a közelmúltban elhunyt özvegyéről még egy rövidhírt sem jelentettek meg a honlapjukon vagy a kiadványaik egyikében
- Fred Franz tanításait pedig éppen a jelenben építik le, de az ő fénykorában kiadott könyvekből is egyre több az elérhetetlen

l.gabi 2016.08.30. 20:46:35

@Csakegyember: nagyon sok ilyen csoport van, Bibliakutatóknak nevezik magukat, ahogy Russell nevezte el a követőit.
A legjobb videókat itt lehet megnézni róluk:
www.youtube.com/watch?v=Uq17jIwv5gs

Russell a mai Pittsburgh nevet viselő városban van eltemetve, de ő onnan 1908-ban elköltözött New Yorkba. Pittsburghben sajnos nem tudom hányan vannak, de szerintem Chicagoban több tagjuk van.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.08.30. 20:50:16

@l.gabi: Erre voltam kiváncsi, köszi :) De miért Chicago, valahogy köthető oda Russel, vagy a helyszín nem nérvadó ?

l.gabi 2016.08.30. 21:02:36

@Csakegyember: ott volt a második gyülekezete a Bibliakutatóknak, tehát az első olyan város, ahol kívülről plántáltak gyülekezetet és sikerült. Amikor Maria Russellnek vitája volt a férjével, ott fogadták be őt és egy ideig ott is maradt. Később, amikor megbotránkoztak Rutherfordon, akkor az ottani rutherfordi gyülekezet jelentős része visszament a Russellhez hűekhez. Ezek miatt ott egy eleve nagyobb létszámú közösség volt, ami azóta is növekszik. Máshol sokkal kevesebb létszámból indult el a gyülekezetek növekedése.

Kiss Viola 2016.09.03. 15:47:23

Az őrtoronyba és kőnyveknél a szervezet használja Inc . magyarul mit jelent ha lene szives valaki erre kűldene egy választ .

nicku · http://kharapisztisz.blog.hu/ 2016.09.03. 16:28:24

@Kiss Viola: Zrt. azaz Zártkörű részvénytársaság

Zsolt520 (Kovács Zsotza Zsolt) · http://zsotza.blogspot.com 2016.09.04. 08:08:49

Lehetne módosítani az " inc "-et "vinc"-re...? [;-<))
V = very = nagyon.
Nagyon nagyon zártkörű részvénytársaság. :-(

Kiss Viola 2016.09.04. 15:40:16

Kőszőnőm nektek a kérdésemre a választ nagyon, nagyon nem hittek nekem de remélem hogy majd jobban odafigyelnek hogyha bizonyitani akarnak erről a szervezetről hogy Isten a szelleme által vezeti ezt a szervezetett nagyon sajnálom midazokat akik még hisznek az őrtorony tévtanitásaiba , hogy tudnak enyire embertelenek és kegyetlenek leni ,átvernek rengeteg embert abba a reménységbe hogy csak a szevezetnél van a megmentés .Reméljűk hogy Isten hamarosan beléfog szolni a csalásokba ,és az én fiam és a felesége is talán felébrednek .az UR halgasa meg .

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.09.04. 19:41:36

@Kiss Viola: Igen igazad van, embertelen és kegyetlen dolog kihasználni, és visszaélni azokkal a nemes tulajdonságokkal, melyek a legbecsesebbek az embernél, ugyanakkor a legsebezhetőbbé is teszik az embert.....Ezt használja ki az Őrtorony társulat, ezzel él vissza.....