Csehországi történet.........  II. rész.
2016. július 15. írta: Csakegyember

Csehországi történet......... II. rész.

 

odbockacr1.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Ha Isten malma őröl..“

Ez egy olyan egyén elbeszélése, aki hossszú éveken keresztül Jehova Tanúja volt, és szemtanúja mindannak ami a csehszlovák, később a cseh fiókhivatal vezetésében történt.

Régi molnárok a totalitárius rendszerben.

Európa szíve, némelyek így  jelölik országunkat, mely a múltban sok változáson ment keresztül.

Az egyik ilyen változáshoz 1989 vége felé került sor, mikor is az addigi totalalitárius rendszer oly mértékben megingott, hogy az az összeomlásához vezetett..

Eddig az ideig Jehova Tanúi létezése annak a bizonyítéka volt, hogy az egypárti uralom alatt is - mely enyhén szólva nem kedvezett a Tanúknak -, a testvérek tudták, miként kell ilyen körülmények között is vezetniük a szervezetet.

Most kiléptek a tevékenység szabad területére az illegalitásból.

Az új szituációban azonban hiányoztak a tapasztalatok, a megfelelő hely és az eszközök.

Az amiből elegendő volt, az a  lelkesedés, és az elhatározás, hogy egy jó ügy érdekében a Tanúk az erejüket és idejüket önként áldozzák.

Mindez azzal vette kezdetét  ami már eddig is  a rendelkezésre állt.

Az egyszerű hírnökök /nem a titkosszolgálatok/ előtt addig titokban tartott, tehát csak az egyszerű hírnökök előtt addig titokban tartott prágai bétel a Podolí –n, a Saveljev utcában volt, melyet csak egyszerűen  bizalmasan és szeretettel „házikónak“ hívtak.

Nagy változásokon ment keresztül.

S. testvér  ki 5 tagú családjával eddig itt lakott, elhagyta azt, és elkezdődhetett a rekonstrukció.

A garázsba és a hozzá tartozó műhelybe ideiglenes  falak kerültek, s így új helységek alakultak, vagyis inkább csak „helységecskék“ a bétel önkéntesei számára.

Egy asztal a számítógép számára és egy szék, több nem fért be - ez volt az építési osztály irodája.

Minden túlzás nélkül ki lehet jelenteni, az épület teljesen  túl  volt terhelve...

S hogy  miként volt ezzel a fordítói  osztály ?

Egy pillanatra térjünk csak vissza a totalitárius rendszer időszakába.

Csehszlovákia  számára a fiókhivatal koordinátora Bohumil Müller testvér volt, aki 1987 novemberében  elhunyt.

Nem messze Prágától volt neki egy vikendháza.

Egy nyugodt völgyben, hová nemcsak pihenni járt, de szellemileg is dolgozott.

Ám ez nem akámilyen vikendház volt.

Gondosan elkészített rejtekhelyek voltak benne, melyeket egy ügyes asztalos testvér készített Kelet-szlovákiából.

Többek között fontos dokumentumok voltak elrejtve bennük.

Pl. az eredeti példánya  a  belügyminisztérium azon  határozatának, mellyel 1949 4.4 .- én a szervezetet feloszlatja.

Ám 1989 novemberében elérkezett az ideje, hogy ez a vikendház, más célokat szolgáljon. S pontosan itt talált menedéket a fordítói osztály.

A helyzet  ugyanaz volt mint Pága Podolí -n lévő házban.

Szűk tér a munka és a személyes élet számára.

Ez a helyzet azonban kompenzálva volt azon örömmel és tudattal, hogy most már szabadon lehet munkálkodni Isten művében.

Oly kis térben dolgoztak és éltek, hogy annak egy hivatlan látogató nem is hitt volna.

 

Az öreg molnárok és a privatizáció

Nem sokkal a totalitárius rendszer bukása után megkezdődik az államosított szocialista vagyon privatizációja.

Úgy  mondják a szegények  még szegényebbek, a gazdagok még gazdagabbak lesznek.

S ez jellemezte némely  testvérünket is az említett privatizáció kapcsán.

Ennek köszönhetően némelyek közülük gazdag „vállalkozókká“ váltak, mivel időben megértették, hol a rajtvonal.

Vagyis inkább, az ő rajtvonaluk valahol máshol volt, mint az becsületes emberekhez illene.

Nagyon gyorsan orientálódtak az adott gazdasági helyzetben, s ebben a segítségükre voltak korábbi kapcsolataik is az alvilággal, ahogy azt Jan Kroupa könyve a “Bűncselekmény mint szakma“ címmel ki is fejti..

Némely testvér egyesítette tudását s erejét az Interconex nevű cégben, melynek segítségével megvásárolják Prágában a Čený most- /Fekete híd/-on levő épületet.

De nem önmaguk,  inkább ajándékként Jehova Tanúi szervezete számára.

Ezek ugyanazok a személyek kik korábban megvásároltak egy épületet egy Királyság terem számára Prága Počernic-én.

Mily bőkezű tetvéri megnyilvánulás......

Egyáltalán lehetne  valakit is találni, ki ilyen ajándékért ne lenne hálás?

Ugyan ki nyomozna a pénzügyi források eredete után, melyekből megvásárolták a prágai bételt ?

Hogy a felelős testvérek ezen egyáltalán nem gondolkodtak volna el ?

Végeredményben jobb néha nem kutatni...,

Lehet ezt mondták: „vége a korlátozott szűk feltételeknek, végre mindnyájan egy fedél alatt fogunk dolgozni s lakni...“

S így is történt, az épület átalakítása után, melyen több száz önkéntes vett részt....

Hogy mi minden előzte ezt meg ?

A végső döntést a Černý Most-i bétel megvalósulásáról megelőzték más események  más lehetőségek kapcsán.

Egy ötlettel Josef Š. testvér állt elő, aki az építőiparban való jártasságának  és a prágai építésügyi hivatalban levő munkaügyi kapcsolatainak köszönhetően,  egy megfelelő épület megvásárlásának lehetőségéről informálta a fiókhivatal vezetését. Prága mellett, melynek része volt egy vasúti sínpár is, mely lehetővé tette volna az irodalom szállítását Csehország területére.

Ez a felvetés nem találkozott a fióhivatal támogatásával.

A másik lehetőség még jobb volt, hiszen maga Brooklyn, azaz Jehova Tanúi főhivatala biztosította a csehországi Tanúkat azon elhatározásáról, hogy hajlandó anyagilag támogatni egy olyan épület megvásárálását vagy építését, mely megfelelő  körülményeket biztosítana, s mely megfelelne a bétel szó jelentésének, mely Isten házát jelenti.

De érdekes módon ezzel az ajánlattal sem éltek a csehországi Tanúk...

Éppen ezért vissza kell térnünk a már említett tízemeletes panelház ajándékozásához.

A fiókhivatal annyira meglepődik ezen az ajándékon, hogy a vezető testület véleményét kéri Brooklynban, hogy egyáltalán lehetséges–e egy ilyen nagy értékű ajándékot elfogadni.

Brooklyn a saját ajánlatának az elutasítása után úgy dönt, a döntés felelősségét a prágai fiókhivatal kezében hagyja, s az ajándék elfogadása tekintetében zöld utat adnak.

Így a cseh szerénység, vagy inkább kicsinyesség – mely olyannyira jellemzi a kis cseh medence lakosait, előnybe részesített egy panelházi lakótelepet Isten házaként.

Az óceánon túl, nem nagyon tudhatták, kik is ezek a bőkezű adakozók....

Az itthon lévő felelős testvéreknek azonban ezt tudniuk kellett.

De mint már annyi más politikai és vallási szervezetben, az ő esetükben is  valóra vált a Prédikátor figyelmeztetése 7:7 :....... és az ajándék megronthatja a szívet. „

1993 január elseje az ország lakosai számára nagy változásokat hoz.

Az akkori Cseh és Szlovák Federatív köztársaság szétválik.

Így két  önálló szuverén állam jön létre.

Ugyanezen év szeptemberében Jehova Tanúi vallási szervezetét Csehországban törvényesen bejegyzik.

  1. május 28-29-én a prágai Bétel épülete felszentelésre kerül...

A testvérek és testvérnők túlnyomó többsége Csehországban  ekkor ezt mondja: „míly bőkezű és megfelelő  ajándék ez Jehovától..“

Csak némelyek gondolták : „vannak események, melyeknek Jehova szabad folyást hagy, nem lép közbe, nem avatkozik be..Az idő az ami majd megmutatja....“

Nos az idő, ezt tényleg megmutatta...

A fiókhivatal némely tagja, és  az 1989-es rendszerváltásból győztesen kikerülő szervezethez közel álló magánszemélyeknél, /hogy milyen mértékben kivétel Éda S. ezt a legjobban csak ő tudja/,  növekszik a személyes fontosság érzése. A  hatalom és a személyes különlegességük érzésének a megnyilvánulása. Sőt néha már az isteni egyenlőséggel határos érzések megnyilvánulása...

Csak egy példa mindennek az érzékeltetésére:

A nyári kongresszuson /kerületkongresszus/ a prágai Strahov-on,  M. Testvér az autójával két idős mankóval járó testvérnőt szállít.

Behajt a „Diskařské“ utcába / Diszkoszvető../, és ki akarja tenni ezeket a testvérnőket minél közelebb a mozgássérültek számára kijelölt helyhez, és azonnal távozna.

Ám egy fiatal rendező /inkább csendőr/  megállítja a gépkocsiját  s figyelmezeti, hogy az adott utcába behajtani tilos.

M. testvér körülnéz és látja, hogy az adott utcában gépkocsik parkolnak, melyekről tudja, hogy bizonyos testvérekhez köthetőek.

Nem szól  semmit sem, fogja magát s elhajt.

Mivel M. testvér igazságérzete nem engedi, hogy annyiba hagyja a dolgot, szól L. testvérnek a fiókhivatalból: „Jardo, miért nem lehet a mozgássérülteket ide szállítani, majd gyorsan elhajtani, hiszen ott olyan besötétített ablakú gépkocsikat látok, melyek  ott állnak a fő tribűn előtt egész nap....?

 

A válasz tényleg váratlan volt: „hiszen ezek olyan tesvérek gépkocsijai, kik a kongresszust finanszírozzák. Nagy adományokat adnak a munkára...“

Itt ez a sokkoló beszélgetés véget ér, Péter első levele 5.-dik rész 2- 3 - at  keresse ki mindenki  szüksége szerint....

Ezen elsötétített ablakú gépkocsik ugyanazon testvérekhez tartoztak, kik a bételt adományozták.

És a legfőbb egyén ezen bőkezű ajándékozók közül, a fiókbizottság részére mint pénzügyi tanácsadó állt rendelkezésre.

Eközben a fiókbizottság minden tagja néhány hetes iskolázáson vesz részt USA- ban, melyet a főhivatal rendez Brooklynban.

Senki sem figyelmeztette ott őket a szimóniára vagy a nepotizmusra melyek olyan körülmények közepette léphetnek fel, melyek a mi országunkban történtek a kommunizmus bukása után ?

Bármit is tanultak ott, azok a hírnökök kik kéréssel, segítségért fordultak hozzájuk, mármint azért, hogy tudtak ezen pénzügyi machinációkról, vagy csak azért, mert látták milyen helytelenségeket és méltatlanságokat  követtek  el a „legkisebbekkel„  Krisztus testvéreivel némely „nagy“ testvérek – /újgazdagok/..... Vagy nem fogadták őket, de  mégha igen is, nem követte a meghallgatást igazságszolgáltatás. Sőt az ilyen személyeket úgy tartották számon, mint akik „rosszalkodnak“. Vagyis nem  volt ajánlatos a mecénások ellen harcolni...

/Sőt mindez egészen addig fajult, hogy ezek a mecénások oly mértékben “megvásárolták“ a fiókbizottsági tagokat személyes, vagy éppen a társulatnak adott ajándékaikkal, hogy valójában már a teokratikus tevékenységet is ők akarták befolyásolni.....megjegyzés tőlem/

 

A fő molnár és az öreg molnárok 15 év után

Azok, kik személyesen ismerték a fiókbizottság tagjait a totalitárius rendszer alatt, csak vakarták a fejüket, hogy milyen változás állt be ezen személyek viselkedésében s nézetében.

Több év után a fő molnárnak elfogyott a türelme, ezért malmát a  kis cseh medencében meghajtotta.

2004-ben  ellenőrzést küldtek a brooklyni központból a prágai bételbe, amely egy féléves audit folytán komoly visszaéléseket tárt fel a fiókhivatal munkájában.

Az audit vége: J.G,  J.L., és L.M. távoztak a bételből Tit.1:7

Ott marad azonban E.S. és O.K.,  az utóbbi közel sem a koordinátor szerepében, de mint egy munkás a fordítói osztályon.

Hogy a fiókhivatal ne maradjon koorodinátor nélkül, átmenetileg Szlovákiából hivják meg Anton M. testvért.

2006 végéhez közeledve O.K. egy „ajánlást“ kap, hogy fejezze be tevékenységét a bételben a fordítói osztályon.

Azok, akik mindezt ismerik, tudják, hogy az ajánlás, az csak finomabb kifejezése az utasítás szónak ..

Így az eredeti fiókbizottságból már csak E.S. marad a bételben.

 

Ha a felelős testvérek nem szolgálnak példaként a nyájnak, akkor nem is lehet bizalommal lenni irántuk, nem éreznek bizalmat irántuk a gondjaikra bízott juhok

A bizalommal nem lehet játszadozni, nagyon törékeny virág, melyről állandóan gondoskodni kell.

S ha ez nincs így, gyorsan hervadni kezd.

Nem hiába  hervadt el némely testvérben a társulat iránti bizalom.

A statisztikai adatok az évkönyvekből könyörtelenek.

Csehországban a szervezet akoljából a juhocskák gyorsan fogyatkoznak....

Ezek az események, melyek a csehországi fiókhivatal vezetésében történtek 1990. és 2007. között, egy öreg közmondásnak adnak igaza: Isten malmai lassan őrölnek...

S ennek fényében további elvárásoknak nézünk elébe......

Ennyi az eredeti cikk.......

 

Csatolok egy statisztikai adatot a cseh kultúrális minisztérumtól Jehova Tanúi létszámáról

 

                                        1991              2001          2011

                                      14 575           23 162        13 069

 

Jehova Tanúi a Cseh köztársaságban világméretekben  a legrosszabbakhoz tartoznak./Azt hiszem nem meglepő/

 

Jehova Tanúi igen komolyan veszik a statisztikát, a számok különféle adatait, melyekkel az egyes országokban végzett tevékenységük  mértékét  támasztják alá.

Évente ezeket a statisztikai adatokat közzé is teszik kiadványaikban.

Ezen beszámoló tüzetesebb átvizsgálása nagyon jól mutatja a Csehországban uralkodó állapotokat.

Általában a növekvő számokkal támasztják alá a Tanúk, hogy munkájuk Isten áldásával bír.

A csökkenésekről többnyire „taktikusan“ hallgatnak.

Több évvel ezelőtt az egyik drámájukban mely biblai témán alapult, Isten áldásának a megvonását mutatták be egy gyülekezet példáján, melynek a tevékenyéségének adatai csökkentek, s ez a gyülekezeti  pénztárből történő lopás eredményeként.

Ha ezt alkalmaznánk Jehova Tanúira az országunkban , arra a végkövetkeztetésre kellene jutnunk, hogy Jehova Tanúi Csehországban nem rendelkeznek Isten áldásával.

Amiről ez, és az előző  cikk   beszámol, lényegében csak a jéghegy csúcsa...

További kötődések, átfedések voltak Jehova Tanúi csehországi képviselői és az Interconex cég képviselői között...

Sőt,   még további személyek is érintettek Jehova Tanúi részéről ehhez hasonló ügyekben... más cégek képviseletében...

Az Interconex cég egyik képviselője, J.J. után a cseh biztonsági szolgálatok, és a rendőrség is nyomozott.

Az alvilág és a valamikori orosz titkosszolgálatok embereivel ápolt kapcsolatai miatt..

A cseh fegyeres erők vezérkarának  volt  főnőke .....aki szintén korrupcióba keveredett /munkahelyén/.....FWDS Europe nevű cég felügyelőbizottságának a tagja lett..így partnere  J.J. nek/Interconex/,  ki a világi források szerint befolyásos tagja Jehova Tanúi szervezetének, tiszteletbeli konzulja az afrikai Szenegálnak....

 

 

 

A cseh fiókhivatal összetételét bizonyító változás  a kultúrális minisztérium jegyzékéből 2005 – ben

 

/Értsd: Zapsáno   – bejegyezve    Vymazáno -  kitörölve      /

A társulat bizottságának tagja..név.........bejegyezve..dátum....     kitörölve......dátum


Členové    orgánu 
člen výboru společnosti Eduard Sobi           Zapsáno: 01.01.1994 
člen výboru společnosti Dr. Ondřej Kadlec - Zapsáno: 01.01.1994  Vymazáno: 26.07.2005 
člen výboru společnosti Jan Glückselig -     Zapsáno: 01.01.1994  Vymazáno: 26.07.2005 
člen výboru společnosti Jaromír Leneček -  Zapsáno: 01.01.1994  Vymazáno: 26.07.2005 
člen výboru společnosti Peter Hamadej -     Zapsáno: 27.07.2005 
člen výboru společnosti Antonín Murin -      Zapsáno: 27.07.2005

 

 

A cseh fiókhivatal összetételét bizonyító változás  a kultúrális minisztérium jegyzékéből 2006 -  ban

 

Členové orgánu 
člen výboru společnosti Eduard Sobička   - Zapsáno: 01.01.1994 
člen výboru společnosti Dr. Ondřej Kadlec -Zapsáno: 01.01.1994  Vymazáno: 26.07.2005 
člen výboru společnosti Jan Glückselig -    Zapsáno: 01.01.1994  Vymazáno: 26.07.2005 
člen výboru společnosti Jaromír Leneček - Zapsáno: 01.01.1994   Vymazáno: 26.07.2005 
člen výboru společnosti Peter Hamadej -    Zapsáno: 27.07.2005 
člen výboru společnosti Antonín Murin -     Zapsáno: 27.07.2005 
člen výboru společnosti Pavel Sommr -      Zapsáno: 19.12.2005 
člen výboru společnosti Pavol Povědák -    Zapsáno: 19.12.2005 

 

  

    A cseh fiókhivatal összetételét bizonyító változás  a kultúrális minisztérium jegyzékéből

                                                        2016 – ban

        

 

  MINISTERSTVO KULTURY

                

Stav ke dni: 02.07.2016      

Výpis

z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností

 

Název:

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

Sídlo:

Ulice a číslo:

Bryksova 939/37

Obec:

Praha 14-Černý Most

PSČ:

19800

IČO:

60163291

Datum registrace:

01.09.1993

Číslo registrace:

8475/1993/20

Statutární orgán:

Název:

Výbor společnosti

Členové:

1) předseda výboru Společnosti

PETER HAMADEJ

Od: 17.02.2015

14.12.1952

2) člen výboru Společnosti

MARTIN JUST

Od: 02.04.2016

21.02.1974

3) člen výboru Společnosti

TOMÁŠ VONDRÁČEK

Od: 09.12.2014

16.01.1976

4) člen výboru Společnosti

PAVEL SOMMR

Od: 23.05.2014

04.09.1956

5) člen výboru Společnosti

JAROSLAV KOTEK

Od: 03.05.2014

29.07.1974

Způsob jednání:

Každý člen výboru Společnosti je oprávněn k samostatnému jednání a podepisování ve jménu Společnosti.

Oprávnění k výkonu zvláštních práv:

Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.

Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.

Vyučovat náboženství na státních školách.

Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.

Datum přiznání:

07.01.2002

 

 

 

 

 A szóbanforgó  személyek közül már egy sincs itt...

 

 

 

 

 

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://blogjt.blog.hu/api/trackback/id/tr498890690

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

l.gabi 2016.07.16. 15:43:34

Köszönöm neked a történetet, ilyen részleteket eddig én sem tudtam. Valami olyasmit hallottam, hogy anyagi ügyek miatt buktak bele, de ezeknek az ügyeknek a természetéről nem volt semmi hír.
Lehet tudni valamit a mecénásokról? Kaptak kinevezéseket is a pénzükért?

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.07.16. 16:08:15

@l.gabi: Pontosabbat nem tudok...konkrét kinevezésről sem..de nem volt rá szükségük..sőt az még irritálóbb lett volna../vagyis azt hisezm nem szorulták rá/...így is mindenkit a markukban tartottak ..

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.07.16. 16:12:53

Nem tudom mi van velük napjainkban,,ugye a fiókbizottság meg az egész ország megszívta,, Róluk nem beszéltek a források mi van Tanú mivoltjukkal,. Ebből a szemszögből melyből az írók megközelítették,nem is ők voltak a lényeg....

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.07.16. 16:14:21

Sajnos a források minderről már nem tesznek említést..kár..

l.gabi 2016.07.16. 17:03:19

@Csakegyember: nem akarok reklamálni, ennyivel is több az információnk és ez már önmagában is jó

Virágvirág 2016.07.16. 17:07:21

Én ezen a történeten már meg sem lepődök. Nem ismertem ilyen mélységében, de mit mondjak. A vezérek csak hozták a formájukat. Mint mindenhol máshol.
A cikk megírásához sok munka kellett, köszönöm szépen az olvasók nevében is.

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2016.07.16. 23:01:48

Érdekes, hogy a Mo-i rendszerváltás is hasonló nagy elvárásokkal indult, hogy 'majd most már szabad lesz prédikálni', meg hú, meg há....aztán kiderült, hogy a nagy szabadság sok mindenre szabaddá tehet, de nem biztos, hogy azt választjuk, amit elképzeltünk, hogy választani fogjuk...
Természetesen minderről nem a szabadság tehet, hiszen ebben a helyzetben csak megmutatkozott valami, ami azelőtt is létezett, csak le volt nyomva. Mélyen az emberi természetben.

Hogy a testvérek a fiókhivatalban nem tudták, hogy milyen pénzügyi tranzakciókról volt szó? Hát nem mondták meg nekik a maffiózók? Nahát, milyenek ezek?
Hát persze, hogy nem tudták, mivel nem jártak utána és nem vizsgálták ki a kisemberek panaszait, nem követték még a maguk saját írott tanácsaikat sem, a Bibliáról nem is beszélve....így aztán annak a bizonyos Szent Léleknek sem volt lehetősége felhoznia azokat számukra. Vagyis volt, és meg is tette, csak egy kicsit kupánvágósabb formában.